Søke, dele, skrive ut med mer

Windows-veiledning: side 6 av 11

Bruk perlene til ting du gjør ofte

De fem perlene, Søk, Del, Start, Enheter og Innstillinger, er raske metoder for å komme til handlinger du utfører ofte, for eksempel søke på nettet og PCen, skrive ut dokumenter og sende bilder og koblinger via e-post. De er alltid tilgjengelige på høyre side av skjermen, uansett hvor i Windows du befinner deg.

Perler

Sveip inn fra høyre kant på skjermen. Trykk eller klikk deretter Søk, Del, Start, Enheter eller Innstillinger. (Hvis du bruker mus, peker du øverst til høyre på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk, Del, Start, Enheter eller Innstillinger.)

Du kan også trykke Windows-logotasten Windows-logotasten +C for å åpne perlene.

Søk

Søk-perlen bruker Bing Smartsøk slik at du kan søke på PCen, nettet og OneDrive, i tillegg til i noen apper og Windows Store. Du kan søke én gang og få resultater fra alle stedene, og du kan gå tilbake til søkeresultatene uten å måtte søke på nytt.

Slik søker du på PCen, nettet og OneDrive med Bing Smartsøk

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)
  Du kan også trykke Windows-logotasten Windows-logotasten +S, eller trykke Windows-logotasten Windows-logotasten og begynne å skrive for å åpne Søk. Hvis du er på startskjermen, kan du trykke eller klikke Søk-knappen Søk-knappen eller bare begynne å skrive. (Hvis Søk-knappen ikke vises på startskjermen, har du ikke den nyeste oppdateringen for Windows 8.1 og Windows RT 8.1. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installere Windows 8.1 Update (KB 2919355).)
 2. Skriv inn søketermen. Etter hvert som du skriver, ser du en liste over søkeresultater og forslag.

 3. Hvis du ser appen, filen eller innstillingen du er på jakt etter, i listen, trykker eller klikker du den for å åpne den. Hvis du vil vise alle resultatene for søketermen, blant annet alle nettresultatene fra Bing, trykker eller klikker du Søk-knappen Søk-knappen for å gå til siden med søkeresultater. Du kan også trykke eller klikk et av søkeforslagene.
 4. Trykk eller klikk et søkeresultat på siden med søkeresultater for å åpne det.

Siden med søkeresultater

Resultatene er gruppert etter kategori og hvor de kommer fra. Bildene på PCen ligger for eksempel i én gruppe, mens bildene fra nettet ligger i en annen. Resultatene fra de personlige filene på PCen og OneDrive vises først, og deretter resultater fra apper og nettet. Miniatyrbilder gir deg en pekepinn på hva du får, før du trykker eller klikker. Hvis du vil vise alle søkeresultatene for en bestemt kategori, trykker eller klikker du Vis alt-koblingen for kategorien.

Slik går du tilbake til siden med søkeresultater

Hvis du åpner et søkeresultat og det viser seg at det ikke er det du er på jakt etter, kan du gå tilbake til siden med søkeresultater uten å måtte søke på nytt. Med berøring sveiper du inn fra venstre kant på skjermen. (Med en mus flytter du pekeren til hjørnet øverst til venstre på skjermen og klikker.)

Slik begrenser du søkeresultatene

Søk-perlen søker automatisk i appene, filene og innstillingene på PCen og OneDrive samt på nettet. Men du kan søke etter bare én resultattype, for eksempel innstillinger eller bilder på nettet. I noen apper kan du i tillegg velge å søke bare i appen.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Trykk eller klikk pilen Pilen i Søk over søkeboksen, og trykk eller klikk deretter kategorien du vil ha.

Slik endrer du innstillinger for Søk

Du kan tømme søkeloggen, velge hvordan søkeinformasjonen skal deles med Bing, og endre alternativer for Sikkert søk som filtrerer innhold som er uegnet for barn, ut av søkeresultatene. Og hvis du vil kan du deaktivere nettsøk slik at du bare ser resultater fra PCen og OneDrive (dette kan være lurt hvis du bruker en forbruksmålt Internett-tilkobling).

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Søk og apper, og trykk eller klikk deretter Søk.

 3. Endre de ønskede innstillingene.

Del

Med Del-perlen kan du raskt dele filer, bilder og informasjon med personer du kjenner, eller du kan lagre ting for senere bruk, uten å forlate appen du er i. Du kan dele et bilde med noen få personer om gangen, dele en kobling med hele det sosiale nettverket eller sende en interessant artikkel til Leseliste-appen, slik at du kan lese den senere.

Du kan dele ting fra de fleste apper med Del-perlen. Hvis du vil dele ting fra skrivebordet, kan du dele via e-post eller bruke OneDrive til å dele filer og bilder.

Del-perlen

Slik deler du filer

 1. I en app sveiper du elementet du vil dele, for å merke det. (Hvis du bruker mus, høyreklikker du elementet du vil dele, for å merke det.)

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Del.
  (Hvis du bruker en mus, peker du mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, og deretter klikker du Del.)

 3. Trykk eller klikk personen, appen eller enheten du vil dele med, og følg instruksjonene på skjermen.

Slik deler du en kobling

 1. Åpne en app, og bla til nettstedet, artikkelen eller kartet du vil dele.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Del.
  (Hvis du bruker en mus, peker du mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, og deretter klikker du Del.)

 3. Trykk eller klikk personen, appen eller enheten du vil dele med, og følg instruksjonene på skjermen.

Slik endrer du innstillinger for Del

Du kan endre hvilke apper som er oppført i Del-perlen, og hvordan de vises.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Søk og apper, og trykk eller klikk deretter Del.

 3. Endre de ønskede innstillingene.

Start

Du kan bruke Start-perlen til å gå til startskjermen, uansett hvor i Windows du befinner deg. Hvis du allerede er på startskjermen, kan du bruke den til å gå tilbake til den forrige appen du brukte.

Åpne Start ved å sveipe inn fra høyre kant på skjermen og deretter trykke Start. (Hvis du bruker en mus, peker du nederst til venstre på skjermen, flytter musepekeren helt inn i hjørnet og klikker deretter Start.)

Start-perle
Tips!

Hvis du bruker en mus, kan du flytte musepekeren til nederste venstre hjørne på skjermen og klikke Start-knappen for å gå tilbake til startskjermen.

Enheter

Med Enheter-perlen kan du raskt sende filer og informasjon til andre enheter som er koblet til PCen, for eksempel skriveren, Xbox, telefonen, høyttalere, TVen eller en projektor. Listen over enheter som er tilgjengelige i Enheter-perlen, er avhengig av hvilke enheter du har, og om de er koblet til PCen. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjon av enheter, kan du se Legge til, fjerne og administrere enheter og skrivere.

Slik bruker du Enheter-perlen

 1. Åpne en app, og sveip elementer eller filen du vil sende til en enhet, for å merke den. (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du elementet eller filen for å merke.)

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Enheter.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Enheter.)

 3. Velg ett av følgende alternativer:

  Strøm videoer, musikk eller en lysbildefremvisning av bilder til en annen enhet (for eksempel TV eller stereoanlegg). Trykk eller klikk Spill av, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer avspilling, kan du se Strømme bilder, video og musikk ved hjelp av Spill av.

  Skriv ut et dokument, et bilde eller e-post. Trykk eller klikk Skriv ut, og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut.

  Projiser det som ligger på PCen (for eksempel en presentasjon, en lysbildefremvisning eller annet på PCen) til en annen skjerm. Trykk eller klikk Projiser, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Innstillinger

Med Innstillinger-perlen kan du foreta raske justeringer av noen vanlige innstillinger (for eksempel lysstyrke og volum), finne innstillinger for PCen (for eksempel tilpassing, brukerkontoer og enheter) samt endre innstillinger for appen du bruker.

Slik justerer du raskt vanlige innstillinger

Noen vanlige PC-innstillinger er alltid tilgjengelige i Innstillinger-perlen, for eksempel volum, strøm og nettverkstilkobling.
 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk innstillingen du vil endre.

Vanlige innstillinger

Slik endrer du innstillinger for PCen

Du kan endre de fleste innstillinger i PC-innstillinger (i stedet for i Kontrollpanel), for eksempel tilpassing og innstillinger for ting som enheter, brukerkontoer, OneDrive, nettverkstilkoblinger og språk.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk innstillingskategorien du vil endre.

Slik endrer du innstillinger for en app

Hvis du er i en app når du åpner Innstillinger-perlen, ser du innstillingene for denne appen først. Alle apper er ulike, så innstillingene kan også være litt ulike. Hvis du er på startskjermen eller skrivebordet, kan du i tillegg bruke Innstillinger-perlen til å tilpasse og endre andre alternativer.

 1. Åpne en app, eller gå til startskjermen eller skrivebordet.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 3. Trykk eller klikk innstillingen du vil endre. Hvis du bruker en app og ikke ser det du er på jakt etter, kontrollerer du PC-innstillinger. Noen apper har innstillinger der.

Appinnstillinger
Tips!

Hvis du bruker en app og trenger hjelp, finner du det sannsynligvis i Innstillinger-perlen.