Koble hjemmenettverket til Internett

Du kobler nettverket til Internett ved hjelp av en Internett-leverandør og maskinvare:

 • ISP: En Internett-leverandør er et selskap som gir deg tilgang til Internett. Du registrerer en konto hos en Internett-leverandør på samme måte som du registrerer deg for telefontjenester eller andre tjenester. Internett-leverandører er vanligvis telefonselskaper (for en DSL-tilkobling eller fiberoptisk tilkobling) eller TV-leverandører (for en kabel- eller satellittilkobling).

 • Maskinvare: Når det gjelder en bredbåndstilkobling, for eksempel DSL, fiberoptikk eller kabel, trenger du et bredbåndsmodem. Dette kan være med som en del av en pakkeløsning fra Internett-leverandøren når du bestiller en bredbåndskonto, eller du vil kanskje leie eller kjøpe et modem separat. Hvis du har tenkt å fordele Internett-tilgangen på flere PCer ved hjelp av et hjemmenettverk, trenger du også en ruter. (Noen ganger er et modem og en ruter kombinert i én enhet.)

Konfigurere maskinvaren for en bredbåndstilkobling (DSL, fiberoptikk, kabel eller satellitt)

Denne fremgangsmåten kan variere, avhengig av enhetene du har.

Vis alle

Slik kobler du til én enhet (kombinert modem og ruter)

Bilde av kombinert modem og ruter som er tilkoblet
Et kombinert modem og ruter koblet ordentlig til
 1. Koble enhetens strømkabel til en kontakt.

 2. Koble den ene enden av en telefonledning eller kabel til WAN-porten (Wide Area Network) på enheten, og koble deretter den andre enden til kontakten i veggen. (DSL-brukere: Ikke bruk et DSL-filter på telefonlinjen.)

 3. Koble den ene enden av en nettverkskabel (Ethernet) til LAN-porten på enheten, og koble deretter den andre enden til nettverksporten på PCen. (Hvis du kobler til trådløst, hopper du over dette trinnet.)

 4. Start PCen (eller start den på nytt).

Slik kobler du til to enheter (et atskilt modem og en atskilt ruter)

Bilde av modem og ruter som er tilkoblet
Et modem og en ruter koblet til
 1. Koble modemets strømkabel til en stikkontakt.

 2. Koble den ene enden av en telefonledning eller kabel til modemet, og koble den andre enden til stikkontakten. (DSL-brukere: Ikke bruk et DSL-filter på telefonlinjen.)

 3. Koble den ene enden av en nettverkskabel (Ethernet) til modemet, og koble deretter den andre enden til fjernnettporten (WAN – Wide Area Network) på ruteren.

 4. Koble ruteren til en stikkontakt.

 5. Koble den ene enden av en nettverkskabel (Ethernet) til LAN-porten på ruteren, og koble deretter den andre enden til nettverksporten på PCen du vil koble til Internett. (Hvis du kobler til trådløst, hopper du over dette trinnet.)

 6. Start PCen (eller start den på nytt).

Trenger du mer hjelp?