Domene, arbeidsgruppe eller hjemmegruppe: Hva er forskjellen?

PCer i et nettverk som kjører Windows, må tilhøre et domene eller en arbeidsgruppe. PCer i hjemmenettverk som kjører Windows, kan også tilhøre en hjemmegruppe, men dette er valgfritt. Ved å tilhøre en hjemmegruppe blir det enklere å dele filer og skrivere i et hjemmenettverk.

PCer i hjemmenettverk tilhører vanligvis en arbeidsgruppe og muligens en hjemmegruppe, mens PCer i jobbnettverk vanligvis tilhører et domene.

Obs!  

 • PCer som kjører Windows RT eller Windows 8, kan ikke bli med i et domene. PCen kan bare bli med i et domene hvis den kjører Windows 8 Pro eller Windows 8 Enterprise.

I et domene:

Et domene er en gruppe PCer i et nettverk som deler en felles database og sikkerhetspolicy. Et domene administreres som en enhet med felles regler og prosedyrer, og hvert domene har et unikt navn.

 • Én eller flere PCer er servere. Systemansvarlige bruker servere for å kontrollere sikkerheten og tillatelsene for alle PCene i domenet. Dette gjør det enklere for administratorer å gjøre endringer, fordi endringene gjøres automatisk på alle PCene. Domenebrukere må oppgi et passord eller annen påloggingsinformasjon hver gang de vil ha tilgang til domenet.

 • Hvis du har en brukerkonto i domenet, kan du logge deg på en hvilken som helst av PCene i domenet uten å ha en konto på den PCen.

 • Du kan sannsynligvis bare gjøre begrensede endringer i innstillingene på en PC ettersom systemansvarlige ofte vil sikre at PCene i nettverket er konsekvente.

 • Det kan finnes tusenvis av PCer i et domene.

 • PCene kan befinne seg i forskjellige lokale nettverk.

I en arbeidsgruppe:

En arbeidsgruppe er en gruppe PCer som er koblet sammen i et nettverk uten domener og deler ressurser, for eksempel skrivere og filer. Når du konfigurerer et nettverk, oppretter Windows automatisk en arbeidsgruppe og gir den et navn.

 • Alle PCer er noder. Ingen PC har kontroll over andre PCer.

 • Hver PC har et sett med brukerkontoer. Hvis du vil logge deg på en av PCene i arbeidsgruppen, må du ha en konto på den aktuelle PCen.

 • Det er vanligvis ikke mer enn 20 PCer.

 • En arbeidsgruppe er ikke passordbeskyttet.

 • Alle PCer må befinne seg i det samme lokale nettverket eller delnettet.

I en hjemmegruppe:

En hjemmegruppe er en gruppe PCer i et hjemmenettverk som kan dele bilder, musikk, videoer, dokumenter og skrivere. En hjemmegruppe er passordbeskyttet.

 • PCer i et hjemmenettverk må tilhøre en arbeidsgruppe, men de kan også tilhøre en hjemmegruppe. En hjemmegruppe gjør det enklere å dele bilder, musikk, videoer, dokumenter og skrivere med andre personer i et hjemmenettverk.

 • En hjemmegruppe er passordbeskyttet, men du trenger bare å angi passordet én gang, nemlig når du legger til PCen i hjemmegruppen.

Vis alle

Finne ut om PCen tilhører en arbeidsgruppe eller et domene

 1. Åpne System ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn System i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke System.

 2. Under Innstillinger for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe ser du enten ordet Arbeidsgruppe eller Domene, etterfulgt av navnet.

  Innstillingene for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe
  Innstillingene for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe

Finne ut om PCen tilhører en hjemmegruppe

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn nettverk og deling i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke Nettverks- og delingssenter.

 2. Hvis du ser ordet Tilkoblet ved siden av Hjemmegruppe, tilhører datamaskinen en hjemmegruppe.

  Hjemmegruppe-status i Nettverks- og delingssenter
  Hjemmegruppe-status i Nettverks- og delingssenter

Obs!  

 • Hvis det finnes en hjemmegruppe i nettverket, kan du bli med i den ved å trykke eller klikke Tilgjengelig for tilkobling.

Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsgrupper, kan du se Bli med i et domene, en arbeidsgruppe eller hjemmegruppe. Hvis du vil ha mer informasjon om hjemmegrupper, kan du se Hjemmegruppe fra start til slutt.

Trenger du mer hjelp?