Redigere bilder og videoer

Her beskrives redigeringsalternativene i appene Kamera, Bilder og OneDrive i Windows 8.1 og Windows RT 8.1. Hvis du vil gjøre andre redigeringer, søker du i Windows Store på PCen etter andre bilde- eller videoredigeringsapper eller laster ned Fotogalleri og Movie Maker. Vær oppmerksom på at Fotogalleri og Movie Maker ikke er tilgjengelige for Windows RT 8.1.

Hvis du vil ha mer informasjon om appene som nevnes her, kan du se Bilder-app for Windows: vanlige spørsmål, Hjelp for Kamera-appen og webkameraer og OneDrive: FAQ.

Vis alle

Åpne et bilde eller en video for å redigere dem

 1. Åpne appen Bilder, Kamera eller OneDrive, eller åpne Filutforsker.

 2. Gå til bildet du vil redigere, og trykk eller klikk deretter bildet for å åpne det.

 3. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
  Dermed vises kommandoene du kan bruke til å redigere.

 4. Hvis du vil fortsette å redigere når du er ferdig med dette bildet, kan du bruke pilene til å gå til neste bilde. Hvis du er i appen Bilder eller OneDrive, kan du bruke tilbakeknappen til å bla til andre mapper.

Beskjære et bilde

 1. Åpne bildet du vil beskjære.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Beskjær.

 4. Trykk eller klikk Størrelsesforhold, og velg mellom de forhåndsinnstilte alternativene, eller dra kantlinjene dit du vil ha dem.

 5. Trykk eller klikk Bruk når bildet er slik du vil ha det.

 6. Lagre bildet når du er ferdig. Du kan oppdatere det opprinnelige bildet eller lagre en kopi med endringene dine.

Rotere et bilde

 1. Åpne bildet du vil rotere.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Roter. Bildet roteres 90 grader med urviseren. Bildet roteres 90 grader hver gang du trykker eller klikker.

Bildet lagres automatisk.

Obs!

 • Du kan ikke rotere videoer i appen Bilder, Kamera eller OneDrive.

Grunnleggende bilderedigering

 1. Åpne et bilde.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Rediger.

  Standard appkommandoer
 4. Trykk eller klikk en kategori til venstre, og trykk eller klikk deretter et redigeringsalternativ til høyre.

 5. Gjør endringene. Se delene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om hvert alternativ.

 6. Hvis du vil zoome inn på eller ut fra bildet, bruker du + og - nede til høyre eller kniper sammen og strekker ut fingrene på skjermen.

 7. Sveip opp fra bunnen av kanten eller høyreklikk for å bruke andre redigeringsalternativer, for eksempel følgende:

  • Angre

  • Gjør om

  • Vis original (trykk og hold eller klikk og hold for å vise originalbildet)

  • Avbryt

 8. Når du er ferdig å gjøre endringer, sveiper du inn fra nedre kant eller høyreklikker, og deretter lagrer du bildet. Du kan lagre en kopi eller oppdatere originalbildet. (Det kan hende at bare ett av disse alternativene vises, avhengig av filtypen og innstillinger for tillatelse.)

Obs!

 • Hvis alternativene Gjør om og Vis original ikke vises, har du ikke den nyeste oppdateringen for Windows 8.1 og Windows RT 8.1. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installere Windows 8.1 Update (KB 2919355).

Autofiks

Skjermbilde av alternativer for Autofiks
 1. Åpne bildet du vil redigere.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Rediger.

 4. Velg hvilket av de automatisk forbedrede bildene du vil bruke.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil vise originalversjonen av bildet eller angre eller gjøre om endringer, sveiper du opp fra bunnkanten eller høyreklikker, og deretter trykker eller klikker du ønsket alternativ.

Når du er ferdig å redigere, sveiper du opp fra nedre kant eller høyreklikker, og deretter lagrer du endringene. Se Grunnleggende bilderedigering hvis du vil ha mer informasjon.

Enkle korreksjoner

 1. Åpne bildet du vil redigere.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Rediger.

 4. Trykk eller klikk Enkle korreksjoner.

 5. Velg mellom disse alternativene.

  Hvis du vil
  Gjør du følgende

  Rotere

  Trykk eller klikk Roter til bildet er rotert slik du vil ha det. Endringene lagres automatisk.

  Beskjære

  1. Trykk eller klikk Beskjær.

  2. Trykk eller klikk Størrelsesforhold og velg en størrelse, eller dra kantlinjene dit du vil ha dem.

  3. Trykk eller klikk Bruk.

  Gjøre bildet rett

  Bruk hjulet til å gjøre bildet rett.

  Fjerne røde øyne

  1. Trykk eller klikk Røde øyne.

  2. Trykk eller klikk der du vil fjerne den røde gløden. Du kan zoome inn for å få større nøyaktighet.

  Retusjere

  1. Trykk eller klikk Retusjer.

  2. Trykk eller klikk flekkene du vil retusjere. Du kan zoome inn for å få større nøyaktighet.

 6. (Valgfritt) Hvis du vil vise originalversjonen av bildet eller angre eller gjøre om endringer, sveiper du opp fra bunnkanten eller høyreklikker, og deretter trykker eller klikker du ønsket alternativ.

Når du er ferdig å redigere, sveiper du opp fra nedre kant eller høyreklikker, og deretter lagrer du endringene. Se Grunnleggende bilderedigering hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!

Lysjusteringer

 1. Åpne bildet du vil redigere.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Rediger.

 4. Trykk eller klikk Lys.

 5. Velg mellom disse alternativene, og bruk deretter hjulet til å endre innstillingen.

  Alternativ
  Funksjon

  Lysstyrke

  Gjør bildet lysere eller mørkere

  Kontrast

  Justerer forskjellen mellom lyse og mørke deler av bildet

  Høylys

  Justerer lyse områder på bildet

  Skygger

  Justerer mørke områder på bildet

 6. (Valgfritt) Hvis du vil vise originalversjonen av bildet eller angre eller gjøre om endringer, sveiper du opp fra bunnkanten eller høyreklikker, og deretter trykker eller klikker du ønsket alternativ.

Når du er ferdig å redigere, sveiper du opp fra nedre kant eller høyreklikker, og deretter lagrer du endringene. Se Grunnleggende bilderedigering hvis du vil ha mer informasjon.

Fargejusteringer

 1. Åpne bildet du vil redigere.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Rediger.

 4. Trykk eller klikk Farge.

 5. Endre innstillingene:

  • Når det gjelder Temperatur, Fargetone og Metning, bruker du hjulene til å endre innstillingene.

  • Når det gjelder Fargeforbedring, drar du nålen til fargen du vil forbedre, og bruker deretter hjulet til å endre innstillingen. Hvis du vil forbedre andre farger, flytter du nålen og justerer innstillingen på nytt.

  Alternativ
  Funksjon

  Temperatur

  Justerer hvor kaldt eller varmt bildet ser ut

  Fargetone

  Legger til en grønn eller magenta fargetone

  Metning

  Justerer intensiteten til farger

  Fargeforbedring

  Justerer hvor livfull en valgt farge ser ut. Dette påvirker alle steder der fargen forekommer på bildet, og påvirker ikke de andre fargene.

 6. (Valgfritt) Hvis du vil vise originalversjonen av bildet eller angre eller gjøre om endringer, sveiper du opp fra bunnkanten eller høyreklikker, og deretter trykker eller klikker du ønsket alternativ.

Når du er ferdig å redigere, sveiper du opp fra nedre kant eller høyreklikker, og deretter lagrer du endringene. Se Grunnleggende bilderedigering hvis du vil ha mer informasjon.

Legge til effekter

Vignett brukes til å gjøre hjørnene på bildet mørkere eller lysere. Selektiv fokus gjør at du kan velge hvilken del som skal være i fokus, og gjøre resten uskarpt.

 1. Åpne bildet du vil redigere.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Rediger.

 4. Trykk eller klikk Effekter.

  Hvis du vil
  Gjør du følgende

  Legge til en vignetteffekt

  Trykk eller klikk Vignett, og bruk deretter hjulet til å endre innstillingen.

  Legge til selektiv fokus

  1. Trykk eller klikk Selektiv fokus.

  2. Juster sirkelen ved å endre størrelsen, formen og plasseringen. Det som er innenfor sirkelen, holdes i fokus.

  3. Trykk eller klikk Styrke, og velg hvor uskarpt du vil at resten av bildet skal være.

  4. Trykk eller klikk Forhåndsvis for å vise resultatet.

  5. Trykk eller klikk Bruk når du er ferdig.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil vise originalversjonen av bildet eller angre eller gjøre om endringer, sveiper du opp fra bunnkanten eller høyreklikker, og deretter trykker eller klikker du ønsket alternativ.

Når du er ferdig å redigere, sveiper du opp fra nedre kant eller høyreklikker, og deretter lagrer du endringene. Se Grunnleggende bilderedigering hvis du vil ha mer informasjon.

Trimme en video

 1. Åpne videoen du vil trimme.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Trim, og flytt deretter håndtakene på venstre og høyre kant på tidslinjen til nye start- og sluttpunkt.

  Tidslinje med trimmehåndtak
 4. Når du er ferdig å gjøre endringer, trykker eller klikker du Lagre en kopi for å lagre videoen.

Obs!

 • Du kan ikke rotere videoer i appen Bilder, Kamera eller OneDrive.

Slette et bilde eller en video

 1. Gå til mappen med filene du vil slette, i appen Bilder eller OneDrive.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil slette bare én fil, trykker eller klikker du filen for å åpne den, og deretter sveiper du fra nedre kant eller høyreklikker for å vise appkommandoene.

  • Hvis du vil slette flere filer, sveiper du ned på eller høyreklikker hver fil eller trykker eller klikker Merk alle.

 3. Trykk eller klikk Slett.

Hvis du har problemer

Hvis du har problemer, for eksempel ikke finner alternativene som beskrives her, eller ikke får fremgangsmåten til å fungere, kan du prøve følgende:

Trenger du mer hjelp?