Bilder

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Redigere bilder

Noen ganger trenger bilder litt finjustering slik at de viser øyeblikket slik du husker det, for eksempel en finjustering som gjør himmelen blåere eller at du fjerner røde øyne. Bilder-appen utfører rettelser automatisk, eller du kan eksperimentere med lys- og fargejusteringer, effekter, retusjeringer, beskjæring og rotasjon. Her er noen alternativer for å komme i gang:

 • La appen gjøre justeringene for deg.

 • Gjør enkle rettelser, for eksempel fjerning av røde øyne og retusjering.

 • Juster belysning, for eksempel endring av lysstyrke, uthevelser, kontrast og skygger.

 • Juster farge, for eksempel endring av temperatur, fargetone og metning. Du kan også velge en farge og bruke Fargeforsterkning til å justere denne fargen hvor som helst på bildet.

 • Og effekter, for eksempel å gjøre kantene mørkere eller lysere med Vignett, og endre fokusområdet med Selektiv fokus.

 • Roter bildene.

 • Beskjær bildene. Du kan velge fra en liste over alternativer, eller du kan justere størrelsen manuelt.

Alternativ for automatiske rettelser

Grunnleggende bilderedigering

Med denne fremgangsmåten kommer du i gang og kan lagre endringene dine. Når du begynner å redigere, kan du eksperimentere med ulike justeringer og effekter. Hvis du vil ha en fullstendig beskrivelse av hvordan du bruker hver funksjon, kan du se Redigere bilder og videoer.

 1. Åpne et bilde.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Rediger.

  Standard appkommandoer
 4. Trykk eller klikk en kategori til venstre, og trykk eller klikk deretter et redigeringsalternativ til høyre.

 5. Gjør endringene. Se delene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om hvert alternativ.

 6. Hvis du vil zoome inn på eller ut fra bildet, bruker du + og - nede til høyre eller kniper sammen og strekker ut fingrene på skjermen.

 7. Sveip opp fra bunnen av kanten eller høyreklikk for å bruke andre redigeringsalternativer, for eksempel følgende:

  • Angre

  • Gjør om

  • Vis original (trykk og hold eller klikk og hold for å vise originalbildet)

  • Avbryt

 8. Når du er ferdig å gjøre endringer, sveiper du inn fra nedre kant eller høyreklikker, og deretter lagrer du bildet. Du kan lagre en kopi eller oppdatere originalbildet. (Det kan hende at bare ett av disse alternativene vises, avhengig av filtypen og innstillinger for tillatelse.)

Obs! 

 • Hvis alternativene Gjør om og Vis original ikke vises, har du ikke den nyeste oppdateringen for Windows 8.1 og Windows RT 8.1. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installere Windows 8.1 Update (KB 2919355).

Neste: Lagre bilder på OneDrive