Finne PCer, enheter og innhold på nettverket

Første gang du kobler til et nettverk, kan det hende du blir spurt om du vil finne PCer, enheter og innhold på nettverket, og koble automatisk til enheter, for eksempel skrivere og TVer. Hvis du aktiverer denne innstillingen, er PCen klar til å dele filer og enheter i et nettverk. I tillegg angis automatisk riktige brannmur- og sikkerhetsinnstillinger for nettverkstypen du koblet deg til. Du kan deaktivere denne innstillingen når som helst.

Gjøre PCen klar til å dele filer og enheter i et nettverk

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, trykk eller klikk Tilkoblinger, og trykk eller klikk deretter nettverkstilkoblingen.

 3. Aktiver Finn enheter og innhold.

  Finne enheter og innhold
  Finne enheter og innhold

Obs! 

 • Aktiver denne innstillingen for hjemmenettverk eller små kontornettverk, eller når du kjenner og stoler på personene og enhetene på nettverket. Denne innstillingen tillater at PCen kobler til enheter på nettverket, for eksempel skrivere. Deaktiver denne innstillingen for nettverk på offentlige steder (for eksempel kaféer eller flyplasser), eller når du ikke kjenner eller stoler på personene og enhetene på nettverket.

 • Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for domenenettverk (hvis du for eksempel tar med deg en bærbar arbeids-PC hjem).

 • Hvis du aktiverer denne innstillingen, endres brannmurinnstillingene til å tillate delvis kommunikasjon, noe som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Hvis du vet at du ikke trenger å dele filer eller skrivere, er det tryggest å deaktivere denne innstillingen.

 • Hvis du deaktiverer denne innstillingen, fungerer ikke følgende apper og tjenester: PlayTo, fildeling, nettverksgjenkjenning og automatisk konfigurasjon av nettverksskrivere, TVer og andre enheter.

Slik finner du delte elementer på et nettverk

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Denne PCen i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Denne PCen.

Plasseringen der de delte elementene vises, avhenger av typen nettverk du har, og hvilket Windows-operativsystem som kjører på PCen du bruker til å finne de delte filene eller mappene.

Fra en PC som kjører
Hvis du har en
Delte elementet vises under

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT eller Windows 7

Hjemmegruppe

Hjemmegruppe

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 eller Windows Vista

Arbeidsgruppe eller domene

Nettverk

Windows XP

Arbeidsgruppe

Mine nettverkssteder

Hvis du ikke kan se elementer i et nettverk som i utgangspunktet skal være delt med deg, bør du spørre personen som deler elementene, om banen (den bør begynne med \\pcname\). Angi denne banen på adresselinjen i Denne PCen.

Hvis du ikke ser elementene du har delt, under Nettverk, kan du tilpasse visningen av mapper i Denne PCen for å se hvilke elementer som er delt og personene du deler dem med. Åpne en mappe som inneholder elementer du tror er delt. Trykk eller klikk Detaljer i Oppsett-gruppen i kategorien Vis. Trykk eller klikk Legg til kolonner, og velg deretter Velg kolonner. Velg Delt og Delt med, og trykk eller klikk OK.

Feilsøke problemer med delte elementer på et nettverk

 • Kontroller at PCene finnes i samme hjemmegruppe eller arbeidsgruppe, og at hver PC har et unikt navn.

  1. Åpne System ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, bevege musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn System i søkeboksen, og trykke eller klikke System.

  2. Trykk eller klikk Egenskaper.

  3. Du endrer PC- eller nettverksnavnet ved å trykke eller klikke Endre innstillinger. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

 • Hvis PCen er en del av en arbeidsgruppe, bruker du samme brukernavn og passord på hver PC. Hvis kontoen din på én PC for eksempel er Lisa og passordet er Ch0col@te, bruker du samme navn og passord på alle PCene i arbeidsgruppen.

 • På PCer som kjører Windows 7, Windows 8 eller Windows RT, kontrollerer du at du har aktivert deling for nettverket du er koblet til. Du må gjøre dette på hver PC du vil bruke til å dele elementer. På PCer som kjører Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, kontrollerer du at du har aktivert glidebryteren Finn enheter og innhold.

 • Hvis du fortsatt har problemer, kontrollerer du at nettverkssøk, fil- og skriverdeling og Deling av fellesmapper er aktivert for alle PCene i hjemmegruppen eller arbeidsgruppen.

  1. Åpne Avanserte innstillinger for deling ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn avanserte innstillinger i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Administrere avanserte innstillinger for deling.

  2. Utvid gjeldende profil.

 • Sørg for at PCen med de delte filene og mappene er slått på og ikke er i hvile- eller dvalemodus. Trykk eller klikk adresselinjen i Denne PCen, og angi deretter \\computername for å kontrollere at det ikke er problemer med nettverkstilkoblingen.

 • Sørg for at du bruker bare én brannmur, og at den er konfigurert til å tillate hjemmegrupper eller arbeidsgrupper.

 • Hvis du vil åpne delte filer og mapper som er lagret på en PC som kjører Windows XP, fra en PC som kjører Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, anbefales det at du plasserer elementene i mappen Delte dokumenter. Deretter høyreklikker du elementet du vil dele, klikker Deling og sikkerhet, og merker av for Del denne mappen på nettverket. Hvis du vil redigere de delte elementene fra andre PCer i nettverket, merker du av for Tillat at nettverksbrukere endrer filene mine.

Trenger du mer hjelp?