Tips om hvordan du frigjør diskplass på PC-en

Det kan være stressende å få beskjed om at PC-en er i ferd med å gå tom for diskplass. Det kan til og med være skikkelig krise hvis du er midt i et viktig prosjekt. De gode nyhetene er at du sannsynligvis kan frigjøre masse diskplass ved hjelp av følgende tips. Men hvis du stadig får beskjed om at du har lite diskplass, bør du vurdere andre alternativer, blant annet å bruke flyttbare lagringsmedier.

For å få mest mulig ut av disse tipsene må du utføre dem fra toppen og nedover.

Vis alle

Kontrollere nåværende diskplass på PC-en

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Diskplass.

 3. Noter deg mengden ledig plass og total størrelse under Frigjør plass på denne PC-en.

  Tips! 

  • Du kan vise størrelsen på Windows Store-appene og velge om du vil avinstallere dem, ved å trykke eller klikke Se mine appstørrelser.

  • Du kan også frigjøre diskplass ved å trykke eller klikke Tøm papirkurven min hvis du har filer der. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Papirkurven: vanlige spørsmål.

Obs! 

 • Hvis Diskplass ikke vises, har du ikke den siste oppdateringen for Windows 8.1 og Windows RT 8.1. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installere Windows 8.1 Update (KB 2919355).

 • Du kan også kontrollere gjeldende diskplass på PC-en i Filutforsker ved å søke etter Denne PC-en.

Bruke Diskopprydding

Rydder du opp på PC-en med jevne mellomrom, frigjør du diskplass og sørger for at den jobber raskere. Ved hjelp av Diskopprydding kan du enkelt rydde opp i filer du ikke trenger.

 1. Du kan åpne Diskopprydding fra skrivebordet ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens nedre høyre hjørne, flytte musepekeren opp og deretter klikke Innstillinger), trykke eller klikke Kontrollpanel, skrive inn Admin i søkeboksen, trykke eller klikke Administrative verktøy, og deretter dobbelttrykke eller dobbeltklikke Diskopprydding.

 2. Hvis du blir bedt om det, trykker eller klikker du stasjonen du vil rydde opp på, og deretter trykker eller klikker du OK.

 3. Trykk eller klikk Rydd opp i systemfiler i delen Beskrivelse i dialogboksen Diskopprydding. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

 4. Hvis du blir bedt om det, trykker eller klikker du stasjonen du vil rydde opp på, og deretter trykker eller klikker du OK.

 5. Merk av for filtypene du vil slette, i kategorien Diskopprydding i dialogboksen Diskopprydding, og trykk eller klikk deretter OK.

 6. Trykk eller klikk Slett filer i meldingen som vises.

 7. Gå tilbake til Datamaskin i Filutforsker, trykk eller klikk stasjonen du ryddet opp på, og trykk eller klikk deretter Oppdater. Hvis du må frigjøre mer diskplass (stasjonen er fremdeles markert med rødt), går du til neste tips.

Avinstallere skrivebordsapper du ikke trenger mer

Avinstaller skrivebordsapper du ikke trenger, i Programmer og funksjoner.

 1. Åpne Programmer og funksjoner ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Programmer og funksjoner i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Programmer og funksjoner.

 2. Trykk eller klikk et program, og trykk eller klikk deretter Avinstaller, Endre eller Reparer. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

Avinstallere Windows Store-apper du ikke trenger mer

Du kan også avinstallere Store-apper du ikke trenger.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Søk og apper, og trykk eller klikk deretter Appstørrelser for å finne ut hvor mye plass hver app tar på den lokale stasjonen.

 3. Når du har funnet en app du vil avinstallere, trykker eller klikker du appen, og deretter trykker eller klikker du Avinstaller.

Obs! 

 • Dette avinstallerer bare Store-apper fra brukerkontoen din.

Arkivere eller slette filer du ikke lenger bruker

Hvis du har bilder, musikk, videoer eller andre filer som du vil beholde, men ikke nødvendigvis ha på PC-en, kan du vurdere å lagre dem på et flyttbart medium, for eksempel en ekstern stasjon, en USB-stasjon, en DVD-plate eller i skyen. Du har fortsatt tilgang til disse filene så lenge PC-en er koblet til det flyttbare mediet eller lagringsplassen i skyen, men de bruker ikke plass på PC-en. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kopiere eller flytte filer og mapper.

 1. Åpne denne PCen ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Denne PCen i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Denne PCen.

 2. Skriv inn størrelse:veldig stor i boksen Søk på denne PC-en i øvre høyre hjørne.

 3. Trykk eller klikk Vis-menyen, trykk eller klikk Sorter etter, og trykk eller klikk deretter Størrelse. De største filene vises øverst.

 4. Når du har funnet en fil du vil slette, trykker og holder eller høyreklikker du filen, og deretter trykker eller klikker du Slett.

Redusere størrelsen på WinSxS-mappen

Advarsel!

 • Sletting av filer fra WinSxS-mappen eller sletting av hele WinSxS-mappen, kan føre til alvorlig skade på systemet og gjøre det umulig å starte PC-en på nytt eller oppdatere den.

WinSxS-mappen ligger i Windows-mappen på PC-en (for eksempel C:\Windows\WinSxS). Den inneholder filer i Windows-komponentlageret, som brukes til å støtte funksjoner som kreves for å tilpasse og oppdatere Windows. Du kan bruke Oppgaveplanlegging til å redusere størrelsen på denne mappen.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Kontrollpanel i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Kontrollpanel.

 3. Trykk eller klikk System og sikkerhet, og trykk eller klikk deretter Planlegg oppgaver under Administrative verktøy.

 4. Trykk eller klikk pilen ved siden av Oppgaveplanleggingsbibliotek, trykk eller klikk Microsoft, trykk eller klikk Windows, og trykk eller klikk deretter Vedlikehold.

 5. Trykk eller klikk StartComponentCleanup, og trykk eller klikk deretter Kjør under Valgt element.

Gjøre OneDrive-filene bare tilgjengelige i tilkoblet modus

Filer som er tilgjengelige i frakoblet modus, tar mer diskplass på PC-en. OneDrive krever også 200 MB ledig diskplass på PC-en for å kunne synkronisere filer. Du kan frigjøre diskplass ved å gjøre enkelte filer eller mapper tilgjengelige bare i tilkoblet modus.

Obs! 

 • Hvis Få tilgang til alle filer i frakoblet modus er aktivert, må du først deaktivere denne innstillingen før du kan gjøre filer tilgjengelige bare i tilkoblet modus. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Få tilgang til filer når du er frakoblet.

 • Hvis du har ventende opplastinger til OneDrive, må du vente til de er fullført før du kan gjøre filer tilgjengelige bare i tilkoblet modus.

Vis alle

Slik gjør du filer tilgjengelige bare i tilkoblet modus ved å bruke OneDrive-appen:

 1. Trykk eller klikk OneDrive på startskjermen for å åpne OneDrive-appen.

 2. Bla til filen eller mappen du vil gjøre tilgjengelig bare i tilkoblet modus.

 3. Sveip ned eller høyreklikk filen eller mappen for å velge den.

 4. Trykk eller klikk Sett til bare tilkoblet.

  Hvis du vil gjøre hele OneDrive tilgjengelig bare i tilkoblet modus, sveiper du inn fra høyre kant av skjermen (eller peker på nedre høyre hjørne av skjermen og flytter musepekeren opp, hvis du bruker en mus), trykker eller klikker Innstillinger, trykker eller klikker Alternativer og trykker eller klikker deretter Gjør alle filer tilgjengelige bare i tilkoblet modus.

Slik gjør du filer tilgjengelige bare i tilkoblet modus ved å bruke Filutforsker:

 1. Åpne Filutforsker ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller peke på øvre høyre hjørne av skjermen med en mus, flytte musepekeren ned og deretter klikke Søk), skrive inn Filutforsker i søkeboksen og deretter trykke eller klikke Filutforsker.

 2. Bla til filen eller mappen du vil gjøre tilgjengelig bare i tilkoblet modus.

 3. Trykk og hold eller høyreklikk filen eller mappen, og velg deretter Gjør tilgjengelig bare i tilkoblet modus.

  Hvis du vil gjøre hele OneDrive tilgjengelig bare i tilkoblet modus, trykker og holder eller høyreklikker du OneDriveog velger deretter Gjør tilgjengelig bare i tilkoblet modus.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer tilgjengeligheten til OneDrive-filer, kan du se Filer som bare er tilgjengelige i tilkoblet modus, og filer som er tilgjengelige i frakoblet modus:.

Flytte OneDrive-filene til en flyttbar stasjon

Du må formatere den flyttbare stasjonen med NTFS-filsystemet.

Kontrollere diskplassen

Før du flytter OneDrive-filene, må du kontrollere at det er nok diskplass til filene på den flyttbare stasjonen. Gjør følgende:

 1. Åpne Filutforsker ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller peke på øvre høyre hjørne av skjermen med en mus, flytte musepekeren ned og deretter klikke Søk), skrive inn Filutforsker i søkeboksen og deretter trykke eller klikke Filutforsker.

 2. Trykke og holde nede eller høyreklikke OneDrive.

 3. Trykk eller klikk Egenskaper, og se deretter på mengden ved siden av Størrelse på disk.

 4. Trykk eller klikk Denne PC-en i Filutforsker, og se deretter hvor mye ledig diskplass du har på den flyttbare stasjonen.

Flytte OneDrive-filene

Først må du opprette en mappe på den eksterne stasjonen for OneDrive-filene. Når du har opprettet mappen, følger du denne fremgangsmåten for å flytte filene:

Advarsel! 

 • Når du flytter OneDrive-filene, avbrytes eventuelle ventende opplastinger.

 1. Trykk og hold eller høyreklikk OneDrive i Filutforsker.

 2. Trykk eller klikk Egenskaper, og trykk eller klikk deretter kategorien Plassering.

 3. Trykk eller klikk Flytt.

 4. Bla til den flyttbare stasjonen, og trykk eller klikk deretter Velg mappe.

 5. Trykk eller klikk OK i dialogboksen Egenskaper for OneDrive.

 6. Trykk eller klikk Ja i dialogboksen Flytt mappe.

  OneDrive-filene er flyttet til den nye stasjonen. Du kan nå slette den gamle OneDrive-plasseringen.

Obs! 

Legge til mer lagringsplass

En mer langsiktig måte å gi PC-en mer lagringsplass på er å bruke flyttbare lagringsmedier, inkludert SD-kort, USB-flash-enheter og DVD-er eller CD-er, eller bruke skyen eller nettverksstasjoner.

Alternativer for flyttbare lagringsmedier:

 • Secure Digital-kort (SD-kort): Det finnes et par forskjellige korttyper, inkludert SD-kort (32 x 24 mm), miniSD-kort (21,5 x 20 mm) og microSD-kort (15 x 11 mm). Det er viktig å høre med produsenten av PC-en for å finne ut hvilke typer SD-kort som kan brukes med PC-en din.

  Tips! 

  • Hvis du bruker Surface, kan du legge til opptil 64 GB med lagringsplass med et microSD-kort. På Surface RT finner du microSD-kortleseren under støtten på høyre side. På Surface Pro finner du kortleseren over strømkontakten på høyre kant.

 • USB og eksterne stasjoner. De fleste PC-er har én eller flere USB-porter som du kan koble en USB-flash-enhet eller eksterne stasjoner til. Enkelte nyere PC-er har en USB 3.0-port, som gir deg overføringshastigheter som er opptil ti ganger raskere enn med USB 2.0. Selv om du kan bruke en USB 2.0-flash-enhet med en USB 3.0-port (og få USB-overføringshastigheter), kan du ikke bruke en USB 3.0-flash-enhet med en USB 2.0-port. Kontakt produsenten av PC-en for å finne ut hvilke USB-porter PC-en din støtter.

 • DVD-er og CD-er. Hvis PC-en har en CD-, DVD- eller Blu‑ray-stasjon som kan lese og skrive til en tom plate, kan du bruke stasjonen til å lagre data nesten på samme måte som med et SD-kort eller en USB-flash-enhet. Slik gjør du det: Når du setter en tom plate inn i PC-en, velger du Som en USB-flash-enhet fra listen over alternativer.

 • Lagring i skyen ved hjelp av OneDrive. Windows leveres med OneDrive-appen, som gir deg tilgang til den gratis OneDrive-lagringsplassen din i skyen, av og til kalt nettlagringsplass. Du kan lagre filer på OneDrive og arbeide med dem på mange ulike måter: på nettstedet (OneDrive.com), med appen for Windows 8.1 og Windows RT 8.1, med skrivebordsappene for en PC eller Mac og med appene for de mobile enhetene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med OneDrive.

  Du kan se hvor mye lagringsplass som er tilgjengelig, og legge til mer lagringsplass, ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen (eller peke på nedre høyre hjørne av skjermen med en mus), trykke eller klikke Innstillinger, trykke eller klikke Endre PC-innstillinger og deretter trykke eller klikke OneDrive. Du kan også gå til Administrer lagringOneDrive-nettstedet.

Trenger du mer hjelp?


 

Kontakt kundestøtte