Få best mulig visning på skjermen

Windows velger de beste skjerminnstillingene for PCen basert på skjermen du bruker. Hvis du vil justere skjerminnstillingene, eller hvis de ble endret og du vil gjenopprette standardinnstillingene, kan du velge blant alternativene nedenfor.

Vis alle

Angi opprinnelig oppløsning for skjermen

Det er lurt å angi den oppløsningen som i utgangspunktet var ment for skjermen (kalt opprinnelig oppløsning). Hvis du vil vise skjermens opprinnelige oppløsning, kan du se skjerminnstillingene i PC-innstillinger.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Trykk eller klikk oppløsningsglidebryteren og dra til du finner oppløsningen som er merket (Anbefalt). Dette er skjermens opprinnelige oppløsning, og det er vanligvis den høyeste oppløsningen skjermen støtter.

 4. Trykk eller klikk Bruk.

Oppløsningsalternativer i PC-innstillinger
Glidebryteren i PC-innstillinger viser den anbefalte oppløsningen for skjermen din.

Skjermer kan støtte oppløsninger som er lavere enn den opprinnelige oppløsningen, men tekst ser ikke like skarp ut og bildet kan bli lite, midtstilles på skjermen, vises med svart ramme eller se strukket ut.

Anbefalte skjermoppløsninger

Skjermstørrelse Anbefalt oppløsning (i piksler)
Skjermstørrelse

19-tommers skjerm med standard størrelsesforhold

Anbefalt oppløsning (i piksler)

1280 × 1024

Skjermstørrelse

20-tommers skjerm med standard størrelsesforhold

Anbefalt oppløsning (i piksler)

1600 × 1200

Skjermstørrelse

20- og 22-tommers skjerm i bredformat

Anbefalt oppløsning (i piksler)

1680 × 1050

Skjermstørrelse

24-tommers skjerm i bredformat

Anbefalt oppløsning (i piksler)

1920 × 1200

Skjermstørrelse for bærbar datamaskin Anbefalt oppløsning (i piksler)
Skjermstørrelse for bærbar datamaskin

13- til 15-tommers skjerm for bærbar datamaskin med standard størrelsesforhold

Anbefalt oppløsning (i piksler)

1400 × 1050

Skjermstørrelse for bærbar datamaskin

13- til 15-tommers skjerm i bredformat for bærbar datamaskin

Anbefalt oppløsning (i piksler)

1280 × 800

Skjermstørrelse for bærbar datamaskin

17-tommers skjerm i bredformat for bærbar datamaskin

Anbefalt oppløsning (i piksler)

1680 × 1050

Skjermstørrelse for bærbar datamaskin

Tavleskjerm

Anbefalt oppløsning (i piksler)

1360 × 768

Angi lysstyrke og kontrast

Du kan angi lysstyrken og kontrasten for de fleste skjermer ved hjelp av knapper eller andre kontroller på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvordan du justerer lysstyrken og kontrasten på skjermen, ser du i håndboken eller går til produsentens nettsted. Du kan også se om PCen har en automatisk lysstyrkeinnstilling. Hvis du har en bærbar datamaskin, kan du justere lysstyrken i Windows.

Slik justerer du lysstyrken automatisk

På noen PCer justeres skjermens lysstyrke automatisk etter hvor mye lys det er i rommet der PCen brukes. Du kan se om PCen har denne innstillingen ved å følge denne fremgangsmåten.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Kontroller at glidebryteren for Juster skjermlysstyrken automatisk er aktivert.

  (Hvis du ikke vil at skjermlysstyrken skal endres automatisk, trykker eller klikker du glidebryteren for Juster skjermlysstyrken automatisk for å deaktivere den.)

 4. Trykk eller klikk Bruk.

Obs! 

 • Denne innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte PCer.

Slik justerer du lysstyrken for en skjerm for bærbar datamaskin

Når det gjelder skjermer på bærbare maskiner, kan du justere lysstyrken i Strømalternativer i Windows.

 1. Åpne Strømalternativer ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Strømalternativer i søkeboksen og trykke eller klikke Strømalternativer.

 2. Trykk eller klikk Endre planinnstillinger under planen du vil endre.

 3. På siden Endre innstillinger for planen velger du lysstyrkeinnstillingene du vil bruke når PCen kjører på batteri (hvis tilgjengelig) og når den bruker en strømledning.

Obs! 

 • Hvis du bruker en bærbar datamaskin, kan du også prøve å justere lysstyrken ved å holde nede Fn-tasten, og deretter trykke tilsvarende funksjonstast for å øke (Øk lysstyrke-knappen) eller redusere (Reduser lysstyrke-knappen) lysstyrken på skjermen.

Justere innstillinger for flere skjermer

Hvis du bruker mer enn én skjerm, kan du identifisere skjermene som er koblet til, gjenkjenne en annen skjerm, endre skjermretningen, velge hva som vises på hver skjerm, og velge hvilken skjerm som skal være hovedskjermen.

Identifisere skjermene

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Trykk eller klikk Identifiser.

Gjenkjenne en annen skjerm

Hvis en annen skjerm er koblet til PCen, men Windows ikke gjenkjente den automatisk, kan du gjenkjenne den manuelt i PC-innstillinger.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Trykk eller klikk Gjenkjenn.

Endre skjermretningen

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Velg skjermretningen du vil bruke, i Retning-listen.

Velge hva som vises på hver skjerm

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Velg ett av følgende i listen Flere skjermer:

  • Utvid. Du ser én sammenhengende visning som strekker seg over alle skjermene.

  • Duplikat. Du ser det samme på begge skjermene.

  • Vis bare på 1. Du ser bare visningen på den første skjermen.

  • Vis bare på 2. Du ser bare visningen på den andre skjermen.

Velge hovedskjermen

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. I forhåndsvisningsbildet trykker eller klikker du skjermen du vil bruke som hovedskjermen, for å velge den.

 4. Merk av for Bruk denne skjermen som hovedskjerm.

Tips!  

 • Du kan bruke de fire hjørnene i hver skjerm til å åpne startskjermen, perlene og nylige apper.

 • Du kan bare ha startskjermen og apper fra Windows Store på én skjerm om gangen. Når du åpner startskjermen, perlene eller nylige apper på en annen skjerm, flyttes apper fra Windows Store til den samme skjermen.

Gjøre tekst og andre elementer på skrivebordet større

Hvis tekst og andre elementer (som ikoner) på skrivebordet er for små, kan du gjøre dem større uten å endre skjermoppløsningen.

 1. Åpne Skjermoppløsning ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Gjør tekst større i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Gjør tekst og andre elementer større eller mindre.

 2. Dra glidebryteren til elementene i forhåndsvisningsbildet har den ønskede størrelsen.

 3. Trykk eller klikk Bruk.

  Du ser endringen neste gang du logger på Windows.

Obs! 

 • Dette er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte skjermer.

Du kan også endre tekststørrelsen for bestemte elementer i Windows, som tittellinje for vinduer eller verktøytips, uten å endre noe annet på skrivebordet.

 1. Åpne Skjermoppløsning ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Gjør tekst større i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Gjør tekst og andre elementer større eller mindre.

 2. Under Bare endre tekststørrelse velger du elementet du vil endre og en tekststørrelse. Hvis du ønsker fet tekst, merker du av for Fet.

 3. Trykk eller klikk Bruk.

  Du ser endringen neste gang du logger på Windows.

Hjelp til med å gjøre tekst lettere å lese

ClearType-teknologien i Windows gjør at teksten på skjermen vises så tydelig og klart som mulig, og den bidrar også til at det blir enklere å lese tekst over lang tid. Hvis teksten på skjermen ser merkelig ut, kontrollerer du at ClearType er aktivert.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn ClearType i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Juster ClearType tekst.

 3. Kontroller at det er merket av for Slå på ClearType, og trykk eller klikk deretter Neste. Trykk eller klikk eksempelteksten som ser best ut på hver side.

 4. Trykk eller klikk Fullfør på den siste siden i justeringen for å lagre innstillingene. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

Kalibrere skjermen

Skjermfargekalibrering hjelper deg med å forbedre skjermfargen og sørge for at fargene gjengis nøyaktig på skjermen.

Slik bruker du Skjermfargekalibrering

 1. Åpne Vis fargekalibrering ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Kalibrer skjerm i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Kalibrer skjermfarge. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

 2. På siden Velkommen til Skjermfargekalibrering trykker eller klikker du Neste for å fortsette.

 3. På siden Angi grunnleggende fargeinnstillinger trykker du Meny-knappen på skjermen (den vises sannsynligvis på framsiden av skjermen). En skjermmeny vises. Bruk skjermknappene til å navigere på skjermmenyen for å bekrefte (eller justere) én eller flere av følgende innstillinger:

  • Finn fargemenyen som lar deg velge fargemodus, og velg deretter sRGB for skjermen.

  • Hvis du ser alternativet for å velge en fargetemperatur (også kalt hvitbalanse) i stedet for en fargemodus, setter du fargetemperaturen til D65 (eller 6500).

  • Finn menyen for å angi gamma. Sett gamma til 2.2, som er standardinnstillingen.

  • Hvis du ikke finner noen av disse innstillingene, leter du etter en innstilling på skjermmenyen der du kan tilbakestille skjermen til standardfargeinnstillingene fra fabrikken, og deretter velger du det alternativet.

  Hvis de grunnleggende fargeinnstillingene ikke vises på skjermmenyen, trykker eller klikker du Neste for å fortsette.

  Obs! 

  • Meny- og skjermknapper varierer med modell og leverandør. Hvis du vil ha hjelp med å bruke knappene på skjermen, kan du se i håndboken eller gå til produsentens webområde.

 4. Følg instruksjonene på skjermen på hver side i Skjermfargekalibrering, og trykk og klikk Neste når du er ferdig. Listen nedenfor viser mer informasjon om hver av innstillingene.

  • Gamma. Denne innstillingen bidrar til at detaljer, som fargenyanser og skyggelegging, ser riktige ut på skjermen.

  • Lysstyrke. Denne innstillingen avgjør hvordan mørke farger og skygger vises på skjermen. Du kan justere lysstyrken slik at mørke farger vises nøyaktig. På den måten kan du fortsatt se skygger, kanter og andre detaljer på mørkere bilder. Hvis lysstyrken er satt for høyt, vil mørke farger vises lyse og grå. Hvis du vil justere lysstyrkeinnstillinger, ser du etter en Lysstyrke-knapp eller en Meny-knapp på skjermen. Hvis du bruker en bærbar datamaskin, kan du prøve å justere lysstyrken ved å holde nede Fn-tasten, og deretter trykke tilsvarende funksjonstast for å øke (Øk lysstyrke-knappen) eller redusere (Reduser lysstyrke-knappen) lysstyrken på skjermen.
  • Kontrast. Denne innstillingen avgjør hvordan hvitt og lyse farger vises på skjermen. Du kan justere kontrasten slik at uthevelser på bilder vises nøyaktig. Hvis du vil endre kontrastinnstillinger, ser du etter en Kontrast-knapp eller en Meny-knapp på skjermen. (Bærbare datamaskiner har vanligvis ikke kontrastkontroller.)

  • Fargebalanse. Denne innstillingen forbedrer visningen av grånyanser på skjermen.

 5. Trykk eller klikk Forrige kalibrering på siden Du har opprettet en ny kalibrering for å vise den gamle skjermkalibreringen. Trykk eller klikk deretter Gjeldende kalibrering for å vise den nye skjermkalibreringen.

 6. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilken kalibrering du vil bruke:

  • Trykk eller klikk Fullfør for å bruke den nye kalibreringen.

  • Trykk eller klikk Avbryt for å bruke den forrige kalibreringen.

 7. Velg om du vil bruke ClearType-tekstjustering til å kontrollere at teksten vises tydelig med den nye kalibreringen.

Obs! 

 • Hvis du har en skjermkalibreringsenhet og -programvare, er det lurt å bruke dem i stedet for Skjermfargekalibrering fordi de gir bedre kalibreringsresultater.

Velge de beste skjerminnstillingene for en CRT-skjerm

Hvis du har en gammel CRT-skjerm (cathode ray tube), er det viktig at du endrer skjermoppløsningen til den høyeste oppløsningen som er mulig, og som støtter 32-biters farge og en oppdateringsfrekvens på minst 72 Hertz for å hindre at skjermen flimrer.

Anbefalte oppløsninger for CRT-skjermer

Skjermstørrelse Anbefalt oppløsning (i piksler)
Skjermstørrelse

15-tommers CRT-skjerm

Anbefalt oppløsning (i piksler)

1024 × 768

Skjermstørrelse

17–19-tommers CRT-skjerm

Anbefalt oppløsning (i piksler)

1280 × 1024

Skjermstørrelse

20-tommers CRT-skjerm og større

Anbefalt oppløsning (i piksler)

1600 × 1200

Obs! 

 • CRT-skjermer leveres vanligvis ikke i bredformat. Nesten alle har standard 4:3-skjerm og -oppløsningsforhold.

Trenger du mer hjelp?