Hjemmegruppe-problemer i Windows

Denne artikkelen er skrevet for å hjelpe deg med å diagnostisere og løse hjemmegruppeproblemer i Windows. Prøv først å kjøre feilsøking for hjemmegruppe.

Kjøre feilsøking for hjemmegruppe

 1. Åpne feilsøking for hjemmegruppe ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på nedre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren opp og deretter klikke Søk), skrive inn feilsøking i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Feilsøking. Trykk eller klikk Nettverk og Internett, og trykk eller klikk deretter Hjemmegruppe. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

 2. Klikk Neste, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis problemet ikke ble løst ved å kjøre feilsøkingen, kan du se i avsnittene nedenfor for å få informasjon om det spesifikke problemet du har.

Vis alle

Jeg kan ikke opprette, bli med i eller bruke en hjemmegruppe

En hjemmegruppe opprettes vanligvis automatisk når du konfigurerer en PC med Windows 8, Windows RT eller Windows 7. Hvis det allerede finnes en hjemmegruppe, trenger du bare å bli med i den.

Det finnes flere problemer som kan hindre deg i å opprette, bli med i eller bruke en hjemmegruppe. Se etter problemet og den tilsvarende løsningen i tabellen nedenfor.

Problem
Mulige løsninger

Du kan ha et Windows-operativsystem som begrenser bruken av hjemmegrupper.

Hjemmegruppe er tilgjengelig i Windows 8.1, Windows RT 8.1 og Windows 7. Du kan bli med i en hjemmegruppe på en PC som kjører Windows RT, men du kan ikke opprette en hjemmegruppe eller dele innhold med hjemmegruppen. I Windows 7 Starter og Windows 7 Home Basic kan du bli med i en hjemmegruppe, men du kan ikke opprette en.

Du er kanskje ikke koblet til et nettverk, eller du er kanskje ikke koblet til det riktige nettverket.

Hvis du vil koble til et nettverk, følger du denne fremgangsmåten:

 • Koble til et nettverk ved å dra fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker mus, peke på nedre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren opp og klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikon for trådløst nettverk eller Ikon for kabelbasert nettverk). Trykk eller klikk nettverket du vil koble til, og trykk eller klikk deretter Koble til.

Når du har koblet deg til nettverket, kan du opprette eller bli med i en hjemmegruppe.

"Finn enheter og innhold" kan være deaktivert.

Hvis du vil aktivere nettverksdeling, gjør du følgende:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, trykk eller klikk Tilkoblinger, og trykk eller klikk deretter nettverkstilkoblingen.

 3. Aktiver Finn enheter og innhold.

Datoen og klokkeslettet kan være feil.

Kontroller at alle PCer har riktig dato og klokkeslett. Hvis du vil endre datoen eller klokkeslettet, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn dato og klokkeslett i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Innstillinger.

 3. Trykk eller klikk Dato og klokkeslett i resultatlisten.

 4. Trykk eller klikk Endre dato og klokkeslett. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

To eller flere PCer i nettverket kan ha samme navn.

Alle PCer i en hjemmegruppe må ha et unikt navn. Hvis du vil kontrollere PC-navnet, følger du denne fremgangsmåten på alle PCer i hjemmegruppen:

 • Åpne System ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, bevege musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn System i søkeboksen, og trykke eller klikke System.

  Du finner PC-navnet under Datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppeinnstillinger.

De andre PCene i hjemmegruppen er kanskje ikke i hjemmet, ikke lenger med i hjemmegruppen, slått av eller i hvile- eller dvalemodus.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer strømsparingsalternativene, kan du se Strømstyringsplaner: vanlige spørsmål.

Nettverksgjenkjenning kan være deaktivert.

Hvis du vil aktivere nettverksgjenkjenning, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Åpne Avanserte innstillinger for deling ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn avanserte innstillinger i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Administrere avanserte innstillinger for deling.

 2. Trykk eller klikk vinkeltegnet Vinkeltegn-ikonet for å utvide nettverksprofilen Privat.
 3. Trykk eller klikk Aktiver nettverksgjenkjenning, og trykk eller klikk deretter Lagre endringer. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

Systemansvarlig kan ha deaktivert Hjemmegruppe.

Hvis du er koblet til et domenenettverk, kan systemansvarlig ha deaktivert Hjemmegruppe helt. I så fall kan du ikke bli med i en hjemmegruppe.

Én eller flere nødvendige tjenester kjører kanskje ikke.

Både tjenesten Peer Networking Grouping- og HomeGroup Provider må kjøre. Slik kontrollerer du dette:

 1. Åpne Kontrollpanel ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Kontrollpanel i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Kontrollpanel.

 2. Skriv inn Administrative verktøy i søkeboksen i Kontrollpanel, og dobbelttrykk eller dobbeltklikk deretter Tjenester. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget. .

 3. Du skal se ordet Kjører ved siden av tjenestene Peer Networking Grouping og HomeGroup Provider i Status-kolonnen. Hvis du ikke gjør det, dobbelttrykker eller dobbeltklikker du tjenestenavnet, trykker eller klikker Start, og trykker eller klikker deretter OK.

Obs!

 • Hvis du ikke kan starte disse tjenestene, kjører du feilsøking for hjemmegruppe ved hjelp av koblingen øverst i denne artikkelen.

IPv6 kan være deaktivert.

IPv6 må være aktivert for nettverkstilkoblingen for at du skal kunne opprette eller bli med i en hjemmegruppe. Hvis du vil aktivere IPv6, kjører du feilsøking for hjemmegruppe ved hjelp av koblingen øverst i denne artikkelen.

Nodenettverksfilen idstore.sst kan være skadet.

Hvis du får meldingen "Windows kan ikke konfigurere en hjemmegruppe på denne PCen. Feilkode 0x80630801." og du ikke kan starte tjenesten Peer Networking Grouping ved hjelp av fremgangsmåten i avsnittet Én eller flere nødvendige tjenester kjører kanskje ikke, følger du denne fremgangsmåten for å fjerne den skadede filen:

Obs!

 • Fremgangsmåten nedenfor er bare for erfarne brukere.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn ledetekst i søkeboksen.

 3. Trykk og hold eller høyreklikk Ledetekst i resultatlisten, og trykk eller klikk deretter Kjør som administrator. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

 4. Slett filen idstore.sset, som ligger i mappen \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking på systemstasjonen (for eksempel stasjon C).

 5. Start PCen på nytt, og prøv deretter å bli med i hjemmegruppen.

PCen er allerede med i en hjemmegruppe.

Du kan bare være med i én hjemmegruppe om gangen. Hvis du vil bli med i en annen hjemmegruppe, må du først forlate den som PCen er med i for øyeblikket.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Hjemmegruppe, og trykk eller klikk deretter Forlat.

Det kan være et problem med nettverket.

Prøv å kjøre feilsøking for nettverk:

 • Åpne feilsøking for nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller hvis du bruker en mus, peke mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Identifiser og reparer i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Identifiser og reparer nettverksproblemer.

Andre ukjente problemer.

Noen ganger kan problemer løses ved å starte PCen på nytt eller forlate hjemmegruppen og deretter bli med i den igjen.

Jeg kan ikke skrive ut på en hjemmegruppeskriver

Her er noen grunner til at du kanskje ikke kan skrive ut på en hjemmegruppeskriver:

 • Skriveren er slått av.

 • PCen som skriveren er koblet til, er slått av, i hvilemodus, i dvalemodus eller har forlatt hjemmegruppen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer strømsparingsalternativene, kan du se Strømstyringsplaner: vanlige spørsmål.

 • Et annet medlem av hjemmegruppen har stoppet deling av skriveren.

 • "Finn enheter og innhold" kan være deaktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finne PCer, enheter og innhold på nettverket.

 • Skriveren er ikke koblet til via USB og må deles ved hjelp av Enheter og skrivere i Kontrollpanel.

 • Feil skriverdriver er installert. Skrivere må bruke den riktige driveren for PCen de er koblet til (x86-basert eller x64-basert). Mange skriverdrivere kan lastes ned automatisk fra Windows Update. Drivere er også tilgjengelige på nettstedet til skriverprodusenten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installere en skriver.

Hvis du fremdeles ikke kan finne eller skrive ut på en skriver i hjemmegruppen, kan det ha oppstått et problem med nettverket. Prøv å kjøre feilsøking for nettverk:

 • Åpne feilsøking for nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller hvis du bruker en mus, peke mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Identifiser og reparer i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Identifiser og reparer nettverksproblemer.

Noen ganger kan du få tilgang til skrivere i hjemmegruppen ved å starte PCen på nytt eller forlate hjemmegruppen og deretter bli med i den igjen.

Jeg kan ikke slette en hjemmegruppe

Du kan ikke slette hjemmegrupper, men du kan skjule en ved å få alle PCer som er med i hjemmegruppen, til å forlate den. Slik forlater du en hjemmegruppe:

 1. Åpne Hjemmegruppe ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens nedre høyre hjørne, flytte musepekeren opp og deretter klikke Innstillinger), trykke eller klikke Endre PC-innstillinger, trykke eller klikke Nettverk, og deretter trykke eller klikke Hjemmegruppe.

 2. Trykk eller klikk Forlat.

Trenger du mer hjelp?