Rapportere en app eller omtale til Microsoft

Hvis du ser en app eller omtale som inneholder støtende innhold, blasfemi eller banning eller innhold som du mener bryter Windows Stores vilkår for bruk, ønsker vi å vite om det.

Obs!

Slik rapporterer du en app til Microsoft for brudd på Windows Stores vilkår for bruk.

  1. Trykk eller klikk Store på startskjermen for å åpne Windows Store.

  2. Søk eller bla gjennom for å finne appen, og deretter trykker eller klikker du den.

  3. Bla til Detaljer-delen på siden med appbeskrivelsene, og trykk eller klikk deretter Rapporter denne appen for brudd på Stores vilkår for bruk.

  4. Følg instruksjonene for hvordan du rapporterer appen, inkludert eventuelle opplysninger om hvorfor du rapporterer den, og deretter trykker eller klikker du Send.

Slik rapporterer du en omtale av en app til Microsoft for brudd på Windows Stores vilkår for bruk.

  1. Trykk eller klikk Store på startskjermen for å åpne Windows Store.

  2. Søk eller bla gjennom for å finne appen, og deretter trykker eller klikker du den.

  3. Trykk eller klikk Klassifiseringer og omtaler, og søk deretter etter omtalene som bryter Stores vilkår for bruk.

  4. Trykk eller klikk Rapporter denne omtalen, og velg deretter en årsak til at omtalen rapporteres.

Trenger du mer hjelp?