Importere bilder og videoer fra et kamera, en telefon eller en DVD

Her er noen metoder for å importere bilder og videoer fra telefonen, kameraet, andre enheter eller disken.

Vis alle

Importere fra en telefon, et kamera eller en ekstern stasjon

 1. Koble en telefon, et kamera, et minnekort for kameraet eller en ekstern stasjon til PCen.

 2. Åpne Bilder-appen.

 3. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 4. Trykk eller klikk Importer.

  Obs!

 5. Trykk eller klikk enheten du vil importere fra.

 6. Appen søker automatisk etter alle bildene og videoene den ikke har importert tidligere, og velger dem. Du kan også sveipe ned på eller høyreklikke hvert bilde og hver video du vil importere, eller trykke eller klikke Merk alle.

 7. Trykk eller klikk Importer.

Bildene og videoene lagres i Bilder-mappen i en undermappe som har navn etter den aktuelle datoen (for eksempel 10.09.2013).

Importere fra en DVD eller CD

 1. Sett inn disken i stasjonen.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 3. Skriv inn Filutforsker i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Filutforsker.

 4. Klikk Denne PCen i ruten til venstre for å vise listen over mapper og enheter.

 5. Trykk eller klikk stasjonen med bildene og videoene.

 6. Finn bildene du vil importere, merk dem, og kopier dem deretter til en ny mappe. Hvis du vil vise bildene i Bilder-appen, kopierer du dem til Bilder-mappen på PCen eller på OneDrive.

Endre hva som skjer når du kobler til et kamera, en telefon, en plate eller en annen enhet

Du kan bruke Autokjør til å fastslå hva som skjer når du kobler en enhet til PCen. Angi for eksempel innstillinger for Autokjør slik at hver gang du bruker et lagringskort, åpnes Bilder-appen og du kan velge hvilke bilder og videoer du vil importere. Du må kanskje aktivere enhetens kontroll for multimedietransport før Autokjør finner den.

 • Angi grunnleggende alternativer: Åpne PC-innstillinger, trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Autokjør.

 • Angi avanserte alternativer: Åpne Kontrollpanel, trykk eller klikk Maskinvare og lyd, og trykk eller klikk deretter Autokjør.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Autokjør: vanlige spørsmål.

Laste opp bilder og videoer til en PC eller OneDrive automatisk

De fleste enheter med trådløs tilkobling, laster opp bilder og videoer automatisk. Denne listen viser forslag til hvordan du kan konfigurere automatisk opplasting, men kontakt nettstedet for enhetsprodusenten hvis du vil ha mer informasjon.

 • Windows Phone, iPhone eller Android: Installer OneDrive-appen , og angi at den skal laste opp til OneDrive.

 • Trådløst lagringskort: Sjekk nettstedet til produsenten for å få instruksjoner.

 • Tavle-PCer med Windows 8 og Windows RT: Åpne PC-innstillinger, trykk eller klikk OneDrive, og trykk eller klikk deretter Filer. Velg om du vil laste opp bilder, videoer eller begge deler.

Hvis PCen ikke kan finne enheten

Det kan være mange årsaker til at en PC ikke finner en enhet. Her er en liste over ting du kan prøve når du får den meldingen.

 • Prøv å koble til på nytt. Start ved å koble fra og koble til enheten på nytt, og prøv deretter på nytt. Hvis det er en telefon eller et kamera, kontrollerer du at den/det er slått på og låst opp.

 • Bruk en annen metode. Hvis Bilder-appen ikke finner enheten din, åpner du Filutforsker for å se om enheten er oppført under Denne PCen. Hvis den er oppført der, forsøker du å kopiere eller flytte filene til en ny mappe.

 • Oppdater driverne og sjekk fora. Maskinvare endres hele tiden, og derfor må kanskje driverne oppdateres, eller det kan være et kjent problem. Du kan installere driveroppdateringer fra produsenten, eller du kan bruke PCens standarddrivere. Du kan også sjekke Windows-forumet eller nettstedet til produsenten hvis du vil ha mer informasjon om problemet.

Slik installerer du oppdateringer fra produsenten

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Enhetsbehandling i søkeboksen, trykk eller klikk Innstillinger, og trykk eller klikk deretter Enhetsbehandling i resultatene.

 3. Utvid Bildeenheter.

 4. Høyreklikk kameraet som har problemer, og trykk eller klikk Oppdater driverprogramvare.

 5. Trykk eller klikk Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Det kan hende du må starte PCen på nytt.

Slik installerer du PCens standarddrivere

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Enhetsbehandling i søkeboksen, trykk eller klikk Innstillinger, og trykk eller klikk deretter Enhetsbehandling i resultatene.

 3. Utvid Bildeenheter.

 4. Høyreklikk kameraet som har problemer, og trykk eller klikk Oppdater driverprogramvare.

 5. Trykk eller klikk Søk på datamaskinen etter driverprogramvare.

 6. Trykk eller klikk La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.

 7. Velg USB Video Device, klikk Neste, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Det kan hende du må starte PCen på nytt.

Se etter svar i Microsoft-fellesskapet

Hvis ingen av disse forslagene løser problemet, kan du se på fellesskapssiden for Musikk, Bilder og Video i Windows-forumet etter løsninger andre har funnet for bestemte enheter. Dette kan være til stor hjelp når du har maskinvareproblemer eller får feilmeldinger.

Trenger du mer hjelp?