IME (Input Method Editor)

En IME (Input Method Editor) gjør det lettere å skrive på språk (vanligvis, men ikke begrenset til østasiatiske språk) som har tusenvis av tegn som ikke får plass på et vanlig tastatur. Når du kjøper en ny PC med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 eller installerer Windows 8.1 på en eldre PC og legger til et språk, tilordner Windows automatisk enten et standard tastatur eller en standard IME for hvert språk på PCen. Du kan også legge til flere IMEer hvis du vil.

Obs! 

 • Enkelte IMEer fungerer ikke i det nye Windows-brukersnittet.

Legg til flere IMEer

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Område- og språkinnstillinger i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Område- og språkinnstillinger.

 3. Trykk eller klikk språket du vil legge til en IME for, i listen over språk, og trykk eller klikk deretter Alternativer.

 4. Trykk eller klikk Legg til et tastatur.

 5. Bla gjennom listen over tilgjengelige IMEer, og trykk eller klikk deretter ønsket IME.

Bytt mellom ulike IMEer

Hvis du har lagt til mer enn ett språk på PCen eller mer enn én inndatametode for et språk, kan du skrive inn tekst slik du vil, ved å bytte mellom IMEer eller tastaturoppsett.

 • Hvis du bruker et vanlig tastatur, trykker og holder du Windows-logotasten Windows-logotasten, og deretter trykker du mellomromstasten gjentatte ganger for å veksle mellom inndatametodene.
 • Hvis du bruker et nettbrett eller en PC med berøringsskjerm, kan du bytte inndatametode med berøringstastaturet. Trykk berøringstastaturknappen Ikon for berøringstastatur nederst til høyre på berøringstastaturet, og trykk deretter inndatametoden du vil bytte til.
  Berøringstastaturknappen på berøringstastaturet
  Berøringstastaturknappen på berøringstastaturet

  Hvis du befinner deg på skrivebordet, trykker eller klikker du knappen med språkforkortelsen på oppgavelinjen, og deretter trykker eller klikker du inndatametoden du vil bytte til.

  Knappen med språkforkortelsen på oppgavelinjen på skrivebordet
  Knappen med språkforkortelsen på oppgavelinjen på skrivebordet
 • Du kan også gjøre dette fra Innstillinger-perlen:

  1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
   (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

  2. Trykk eller klikk forkortelsen for språket som er valgt.

  3. Trykk eller klikk språket du vil bytte til, i listen som vises.

   Innstillinger-perle som viser forkortelsen for den valgte inndatametoden
   Innstillinger-perle som viser forkortelsen for den valgte inndatametoden

Vis og endre IME-innstillinger og -alternativer

Følg denne fremgangsmåten for å se innstillingene og alternativene for en hvilken som helst IME du har lagt til:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Område- og språkinnstillinger i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Område- og språkinnstillinger.

 3. Trykk eller klikk et språk i listen over språk for å se de relaterte inndatametodene.

 4. Trykk eller klikk en IME, og trykk eller klikk deretter Alternativer.

 5. Endre de ønskede innstillingene.

Enkelte IMEer har ekstra innstillinger plassert i Kontrollpanel. Følg fremgangsmåten nedenfor for å se disse innstillingene:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Legg til et språk i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Legg til et språk.

 3. Trykk eller klikk Alternativer ved siden av et språk.

 4. Trykk eller klikk Alternativer ved siden av en IME.

 5. Endre de ønskede innstillingene.

Bytt mellom IME-moduser

Bruk ikonet for IME-modus for å bytte mellom alfanumeriske tegn og språkets egne tegn.

 • Trykk eller klikk i et nytt tekstfelt for å vise ikonet for IME-modus i det nye brukergrensesnittet til Windows. Trykk eller klikk deretter ikonet for å bytte modus.

 • På skrivebordet trykker eller klikker du ikonet for IME-modus på berøringstastaturet eller oppgavelinjen for å bytte modus. Hvis du vil se flere IME-alternativer, trykker og holder eller høyreklikker du ikonet på oppgavelinjen.

Trenger du mer hjelp?