E-post-app for Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Rydde, markere som søppel og slette

Hold innboksen ryddig og organisert ved å kvitte deg med gamle eller uviktige meldinger.

Vis alle

Rydd (bare tilgjengelig for Outlook.com)

Rydd hjelper deg å slette alle meldingene du ikke vil ha – både gamle, nye og de som kommer – fra én avsender.

  1. Trykk eller klikk mellomrommet før meldingen fra avsenderen som du vil slette meldingene til.

  2. Trykk eller klikk Rydd, og velg alternativet du vil ha.

Markere e-post som søppel

Du kan markere meldinger som søppel, og vi kommer til å huske de avsenderne som du ikke vil se meldinger fra, i innboksen i fremtiden.

  1. Trykk eller klikk mellomrommet før en melding, og velg deretter meldingene du vil flytte til søppelpostmappen.

  2. Trykk eller klikk Søppelpost, så flyttes meldingene til Søppelpost-mappen.

Hvis du flyttet en melding til søppelpostmappen ved en feiltakelse:

  1. Trykk eller klikk Mapper, og trykk eller klikk deretter Søppelpost for å gå til søppelpostmappen.

  2. Trykk eller klikk mellomrommet før en melding, og merk deretter av boksene ved siden av meldingene du vil ha.

  3. Trykk eller klikk Ikke søppelpost, så flyttes meldingene tilbake dit de var.

Slette

Hvis du vil slette en enkelt melding eller mange meldinger fra ulike avsendere, gjør du slik:

  1. Trykk eller klikk mellomrommet før en melding, og merk deretter av boksene ved siden av meldingene du vil slette.

  2. Trykk eller klikk Slett.

Neste: Innstillinger