Holde familien trygg

Windows 8, Windows RT

Nettfiltrering for en konto på nettstedet Tryggere for familien

Begrens når og hvordan barna kan bruke PCen

Ved å overvåke barnas kontoer med Tryggere for familien, får du en bedre idé om de gjør ferdig leksene eller bruker for mye tid online. Denne informasjonen kan hjelpe deg til å angi bestemte grenser for PC-aktivitetene for hvert barn, inkludert når de kan bruke PCen, hvilke spill og apper de kan bruke, og hvilke apper de kan se i Windows Store.

Du kan angi og administrere alle disse grensene på nettet, fra hvor som helst. Logg bare på Tryggere for familien-nettstedet, trykk eller klikk Rediger innstillinger for barnet du vil endre innstillinger for, og følg instruksjonene derfra. Du kan selvsagt også administrere familiens innstillinger på hver enkelt av familiens PCer. Du finner mer informasjon i Konfigurer barnas kontoer i Tryggere for familien.

Obs!

  • Følgende deler tar utgangspunkt i at du allerede har registrert deg på Tryggere for familien-nettstedet og valgt Rediger innstillinger for et barn.

Vis alle

Angi tidsbegrensninger

Det er to måter å begrense tiden barnet bruker på PCen. En brukstid angir hvor mange timer per dag barnet kan bruke PCen. Du kan for eksempel la dem bruke to timer per dag på PCen i ukedagene, men gi dem mer tid i helgene. En sperretid angir når all PC-bruk er forbudt (som etter leggetid eller i skoletiden).

Sperretid-siden under Tidsgrenser
Sperrede timer vises med blått. Joy kan ikke bruke PCen i skoletiden eller etter 21:30 på kvelder før skoledager.

Slik kommer du i gang:

  1. Trykk eller klikk Tidsgrenser i ruten til venstre, og gjør deretter ett av følgende:

    • Trykk eller klikk kategorien Brukstid, kontroller at tidsgrensene er aktivert, og velg deretter antall timer og minutter barnet kan bruke PCen på ukedager og i helger.

    • Trykk eller klikk kategorien Sperretid, kontroller at tidsgrensene er aktivert, og dra deretter for å merke tidsblokker for hver dag når barnet ikke skal ha lov til å bruke PCen i det hele tatt.

  2. Trykk eller klikk Lagre.

Begrens hvilke nettsteder barnet kan besøke

Det er to måter å begrense hvilket Internett-innhold barnet skal kunne se. Du kan bruke nettfiltrering for å angi vide nettstedskategorier som barnet kan besøke. Du kan for eksempel tillate at de ser barnevennlige nettsteder og nettsteder med allmenn interesse, mens alle nettsteder som leverer innhold for voksne, blokkeres automatisk. Du kan også tillate eller blokkere enkeltnettsteder – eller til og med bestemte sider på ett nettsted – etter nettadresse eller URL-adresse.

Nettfiltreringssiden på nettstedet Tryggere for familien.
Dylan kan bare besøke barnevennlige nettsteder og de som er på tillatelseslisten.

Filtrer alle nettsteder etter kategori

Slik gjør du det:

  1. I den venstre ruten trykker eller klikker du Nettfiltrering. Kontroller at nettfiltrering er aktivert, og bruk deretter glidebryteren til å velge hvilke nettstedkategorier barnet kan besøke.

  2. Trykk eller klikk Lagre.

Tillatelses- og blokkeringslisten på siden Nettfiltrering på nettstedet Tryggere for familien.
Tillat eller blokker et nettsted for bare ett barn, alle barna eller alle i familien.

Tillate eller blokkere bestemte nettsteder

Slik gjør du det:

  1. I den venstre ruten trykker eller klikker du Nettfiltreringslister.

  2. Skriv inn en bestemt nettadresse, og trykk eller klikk deretter Tillat eller Blokker, etter hva som er aktuelt.

    Du kan legge til flere nettadresser på denne siden, én om gangen. Du kan også velge å bruke de samme tillatelsene for et nettsted på flere familiemedlemmer.

  3. Trykk eller klikk Lagre.

Tillate eller blokkere filnedlastinger

Du kan også begrense hva barnet skal kunne laste ned fra Internett, slik at han eller hun ikke laster ned virus eller annen uønsket programvare. Slik gjør du det:

  1. I den venstre ruten trykker eller klikker du Nettfiltrering.

  2. Kontroller at nettfiltrering er aktivert. Under Filnedlastinger merker du av i avmerkingsboksen Blokker filnedlastinger for å hindre barnet i å laste ned apper, spill og andre filer fra nettet. Eller fjern merket i avmerkingsboksen for å tillate at barnet laster ned filer.

  3. Trykk eller klikk Lagre.

Angi grenser for spill og Windows Store-apper

Grenser for hvilke spill og apper barnet har lov til å bruke, angis på lignende måte som for nettstedsrestriksjoner: Du kan angi et aldersbasert eller innholdsbasert klassifiseringsnivå for alle spill og for de appene de kan se og laste ned fra Windows Store, eller så kan du tillate eller blokkere bestemte enkeltapper og -spill.

Bruk klassifiseringsnivåer for spill og Windows Store

Slik gjør du det:

  1. I den venstre ruten trykker eller klikker du Spillbegrensninger.

  2. Kontroller at spillbegrensninger er aktivert, og bruk deretter glidebryteren til å velge et klassifiseringsnivå. Du kan også bruke et annet spillklassifiseringssystem, hvis du foretrekker det.

    Windows Store baserer nedlastingsbegrensningene på et barns spillbegrensninger i Tryggere for familien.

  3. Trykk eller klikk Lagre.

    Siden for klassifiseringsnivå på nettstedet Tryggere for familien
    Dylan kan bruke apper og spill som passer for barn på 10 år og eldre.

Tillate eller blokkere bestemte spill

Slik gjør du det:

  1. I ruten til venstre trykker eller klikker du Spillbegrensninger og deretter trykker eller klikker du Blokker eller tillat bestemte spill nederst på siden. Kontroller at app- og spillbegrensning er aktivert.

  2. Velg ønskede alternativer for bestemte spill, og trykk eller klikk deretter Lagre.

Se andre appbegrensninger

Du kan også bestemme om du vil la barnet bruke apper og programvare som ikke er lastet ned fra Windows Store. Slik gjør du det:

  1. I den venstre ruten trykker eller klikker du Appbegrensninger.

  2. Kontroller at appbegrensninger er aktivert, og utvid eller skjul deretter appmappene og merk av i avmerkingsboksene for alle apper du vil blokkere.

  3. Trykk eller klikk Lagre.

Administrere barnas forespørsler

Over tid kan innstillingene du bruker for familiens PC-aktiviteter måtte tilpasses endrede behov. For eksempel ønsker kanskje barnet ditt å laste ned og spille et nytt spill som alle snakker om, gjøre nettundersøkelser i forbindelse med skolearbeid eller kanskje bare få litt mer PC-tid for å få ferdig hjemmeleksene. Med Tryggere for familien kan barna sende deg e-postforespørsler om nye apper, spill eller nettsteder som de ønsker tillatelse til å bruke. Du kan alltids håndtere disse forespørslene enkeltvis, men du kan også administrere alle på ett sted, på nettstedet Tryggere for familien. Slik gjør du det:

  1. I den venstre ruten trykker eller klikker du Forespørsler.

    Nylige tillatelsesforespørsler organiseres etter kategori.

  2. Ved siden av hver forespørsel trykker eller klikker du på rullegardinlisten under Svar og velger en handling.

    Obs!

    • Du kan tillate at alle barna, eller bare det valgte barnet, bruker nettstedet, spillet eller appen det gjelder. På samme måte kan du blokkere noe for bare ett barn, eller for alle. Nettsteder, spill og apper legges til i tillatelses- og blokkeringslistene i henhold til dette.

Se flere

Søk etter, kjøp og last ned apper fra Windows Store.

Få maksimalt ut av spillopplevelsen i Windows og senere.

Administrer innstillinger for Tryggere for familien for alle familiemedlemmer online.

Beskytt PCen mot virus, skadelig programvare og andre trusler.