E-post-app for Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Hurtigtaster i E-post-appen

Her er listen over hurtigtaster du kan bruke med E-post-appen:

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Svare

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+R

Hvis du vil

Svare alle

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Videresende

Trykk denne tasten

Ctrl+M

Hvis du vil

Flytte element til en annen mappen

Trykk denne tasten

Ctrl+J

Hvis du vil

Veksle mellom å markere en melding som søppel eller ikke

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+U

Hvis du vil

Vise bare uleste meldinger

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+A

Hvis du vil

Vise alle meldinger

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+E

Hvis du vil

Vise mappealternativer

Trykk denne tasten

Ctrl+U

Hvis du vil

Markere som ulest

Understreke tekst (når du skriver en e-post)

Trykk denne tasten

Ctrl+Q

Hvis du vil

Markere som lest

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Merke alle meldinger

Trykk denne tasten

Insert

Hvis du vil

Veksle mellom å flagge eller fjerne flagging av meldinger

Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Ny melding

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Synkronisere

Trykk denne tasten

Alt+B

Hvis du vil

Rette fokus mot Blindkopi-knappen

Trykk denne tasten

Alt+C

Hvis du vil

Rette fokus mot Kopi-knappen

Godta

Trykk denne tasten

Alt+D

Hvis du vil

Avvise

Trykk denne tasten

Alt+T

Hvis du vil

Rette fokus mot Til-knappen

Foreløpig

Trykk denne tasten

Alt+V

Hvis du vil

Åpne invitasjonen i Kalender

Trykk denne tasten

Alt+S

Hvis du vil

Sende e-post

Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Åpner meldingen i et nytt vindu

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+S

Hvis du vil

Gir deg valget om å slette én eller alle meldinger fra en bestemt avsender

Trykk denne tasten

Alt+I

Hvis du vil

Sette inn vedlegg

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+F

Hvis du vil

Velge en skrift

Trykk denne tasten

Ctrl+mellomromstasten

Hvis du vil

Fjerne formatering

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Gjøre om

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Gjøre om

Trykk denne tasten

Ctrl+[

Hvis du vil

Redusere skriftstørrelsen med ett punkt

Trykk denne tasten

Ctrl+]

Hvis du vil

Øke skriftstørrelsen med ett punkt

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+,

Hvis du vil

Redusere skriftstørrelsen

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+.

Hvis du vil

Øke skriftstørrelsen

Trykk denne tasten

Ctrl+K

Hvis du vil

Legge til en kobling

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Midtstille

Trykk denne tasten

Ctrl+L

Hvis du vil

Venstreinnrykk

Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Høyreinnrykk

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+L

Hvis du vil

Punktmerking

Trykk denne tasten

Ctrl+M

Hvis du vil

Rykke inn når tekst er merket

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+M

Hvis du vil

Redusere innrykk

Trykk denne tasten

Tab eller Shift+Tab

Hvis du vil

Rykke inn eller redusere innrykk når tekst merkes eller når fokuset er rettet mot en liste

Trykk denne tasten

Shift+Tab

Hvis du vil

Når fokuset ikke er rettet mot en liste, bla gjennom faner i motsatt rekkefølge.

Trykk denne tasten

Ctrl+'

Hvis du vil

Akutt aksent

Trykk denne tasten

Ctrl+,

Hvis du vil

Cédille-aksent

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+6

Hvis du vil

Cirkumfleks

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+;

Hvis du vil

Trema-aksent

Trykk denne tasten

Ctrl+`

Hvis du vil

Grav-aksent

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+7

Hvis du vil

Ligatur-aksent

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+2

Hvis du vil

Ringaksent

Trykk denne tasten

Ctrl+/

Hvis du vil

Skråstrekaksent

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+`

Hvis du vil

Tilde-aksent

Trykk denne tasten

Alt+Ctrl+Shift+1

Hvis du vil

Omvendt utropstegn

Trykk denne tasten

Alt+Ctrl+Shift+/

Hvis du vil

Omvendt spørsmålstegn

Trykk denne tasten

Ctrl+Shift+S

Hvis du vil

Rydde

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Søke

Trykk denne tasten

Ctrl + Z

Hvis du vil

Angre

Trykk denne tasten

Ctrl + B

Hvis du vil

Fet

Trykk denne tasten

Ctrl + I

Hvis du vil

Kursiv

Trykk denne tasten

Ctrl + U

Hvis du vil

Understreking

Trykk denne tasten

Ctrl + C

Hvis du vil

Kopiere

Trykk denne tasten

Ctrl + V

Hvis du vil

Lime inn

Trykk denne tasten

Ctrl + S

Hvis du vil

Lagre utkast

Trykk denne tasten

F6

Hvis du vil

Når du skriver en e-post, skifter fokuset til Send-knappen.

Neste: Fjerne en konto