Gjøre det enklere å bruke PCen

Du kan konfigurere PCen på mer enn én måte, slik at den blir mer tilgjengelig alt etter hvilke behov du har. Alle metoder fungerer forskjellig, og du kan endre på en rekke innstillinger slik at du kan bruke PCen slik du selv ønsker.

Tilgjengelighetsalternativene som brukes oftest, er tilgjengelige i PC-innstillinger. Du får tilgang til dem ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen og trykke Innstillinger (eller ved å peke på nedre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren opp og klikke Innstillinger hvis du bruker en mus), trykke eller klikke Endre PC-innstillinger og deretter trykke eller klikke Hjelpemiddel.

Obs! 

 • Tilgjengelighetsalternativene som brukes oftest, er også tilgjengelige på påloggingsskjermen. Klikk Hjelpemiddel-knappen Hjelpemiddel-knappen i nedre venstre hjørne, og velg funksjonene eller innstillingene du vil bruke på PCen. De er tilgjengelige hver gang den startes.
  Du kan også gå til tilgjengelighetsinnstillinger fra skrivebordet. Hvis du vil gjøre dette, trykker du Windows-logotasten Windows-logotasten + U.
Vis alle

Gjøre det enklere å se hva som er på skjermen

Du kan gjøre det enklere å se ting på skjermen ved å endre noen vanlige innstillinger under Hjelpemiddel.

 • Forstørrelsesprogram Dette er et nyttig verktøy som forstørrer deler av – eller hele – skjermen slik at du kan se ordene og bildene bedre.

 • Høykontrast Hvis det er vanskelig å lese tekst på skjermen på grunn av for lav fargekontrast, kan du aktivere høykontrast.

 • Andre alternativer Her kan du deaktivere animasjoner i Windows, juster markørtykkelse, og gjør andre valg for å tilpasse den visuelle opplevelsen.

Du kan også endre størrelsen på apper, tekst og andre elementer på skjermen:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Foreta valget ditt under Endre størrelsen på apper, tekst og andre elementer på skjermen (gjelder bare skjermer med støtte for dette).

Du kan også endre størrelsen på startskjermflisen:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Fliser, og flytt deretter på glidebryteren under Vis flere fliser.

  Obs! 

  • Denne glidebryteren er bare tilgjengelig for skjermer som støtter den.

Bruke PCen uten en skjerm

Med Skjermleser kan du bruke PCen uten skjerm ved å lytte til lydbaserte beskrivelser av tekst, knapper og videoer på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Høre tekst lest høyt med Skjermleser.

Gjøre det enklere å bruke musen

Trykk eller klikk Mus, og velg deretter alternativene du vil bruke:

 • Endre farge og størrelse på musepekerne. Du kan bruke disse alternativene til å gjøre musepekeren større eller endre fargen på pekeren for å gjøre den enklere å se.

 • Aktiver musetaster. Hvis det er ubekvemt eller vanskelig å bruke en mus, kan du aktivere musetaster, slik at du ikke trenger å bruke en mus. Du kan i stedet flytte pekeren ved hjelp av det numeriske tastaturet eller piltastene på tastaturet.

Obs! 

 • Hvis du foretrekker å bruke PCen uten mus, kan du prøve Windows Talegjenkjenning, et verktøy som lar deg bruke Windows ved hjelp av talekommandoer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik bruker du talegjenkjenning.

 • Hvis du ser etter nye måter å bruke mus og tastatur på, kan du se Mus og tastatur: nyheter i Windows.

Gjøre det enklere å skrive

Du kan gjøre tastaturet enklere å bruke på flere måter. Det er kjapt og praktisk å bruke hurtigtaster. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hurtigtaster. Hvis du har en PC med berøringsskjerm, kan du skrive uten å bruke et eksternt tastatur. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik bruker du berøringstastatur. En annen måte å tilpasse brukeropplevelsen på er via tastaturinnstillingene.

Trykk eller klikk Tastatur, og velg deretter alternativene du vil bruke:

 • Skjermtastatur Hvis du foretrekker å bruke PCen uten et tastatur, kan du prøve å bruke Skjermtastatur, et verktøy som gjør at du kan skrive inn tekst ved å velge tegn på skjermen.

 • Trege taster Hvis du aktiverer Trege taster, trenger du ikke å trykke kompliserte tastekombinasjoner. I stedet for å trykke for eksempel CTRL+ALT+DEL samtidig kan du trykke én tast om gangen.

 • Veksletaster Veksletaster varsler deg hver gang du trykker tastene Caps Lock, Num Lock og Scroll Lock. Disse varslingene kan bidra til at du unngår å trykke en tast ved et uhell uten å være klar over det, noe som kan være frustrerende.

 • Filtertaster Når du trykker raskt gjentatte ganger på samme tast eller utilsiktet holder nede taster i flere sekunder, ignoreres dette i Windows når Filtertaster er aktivert.

Du kan også bruke Talegjenkjenning til å diktere tekst eller kontrollere PCen med talekommandoer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik bruker du talegjenkjenning.

Hvis du vil ha mer informasjon om hjelpeteknologier, kan du gå til nettstedet Microsoft Accessibility .

Trenger du mer hjelp?