Administrere profiler for trådløst nettverk

Hvis du må endre en profil for trådløs tilkobling, kan du gjøre følgende:

  1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
    (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

  2. Trykk eller klikk Nettverk, trykk eller klikk Tilkoblinger, og trykk eller klikk deretter tilkoblingen du vil endre.

  3. Gjør ønskede endringer på siden som vises.

Noen oppgaver, for eksempel sletting av en profil, må utføres ved ledeteksten. Hvis du vil utføre disse oppgavene, åpner du Ledetekst, og deretter skriver du inn den gyldige kommandoen fra tabellen nedenfor.

  • Åpne Ledetekst ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Ledetekst i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Ledetekst.

Oppgave
Instruksjoner

Slette en profil

Skriv inn følgende ved ledeteksten:

netsh wlan delete profile name="ProfileName"

Vise alle trådløse profiler på PCen

Skriv inn følgende ved ledeteksten:

netsh wlan show profiles

Vise en sikkerhetsnøkkel

Skriv inn følgende ved ledeteksten:

netsh wlan show profile name=“ProfileName” key=clear

Flytte et nettverk oppover i prioritetslisten

Hvis du kobler til et nytt nettverk og velger Koble til automatisk, plasseres det øverst i listen.

Stoppe automatisk tilkobling til et nettverk som er innenfor rekkevidde

Trykk eller klikk nettverket i nettverkslisten, og trykk eller klikk deretter Koble fra.

Stoppe automatisk tilkobling til et nettverk som er utenfor rekkevidde

Skriv inn følgende ved ledeteksten:

netsh wlan set profileparameter name=”ProfileName” connectionmode=manual

Slik fastslår Windows tilkoblingsprioritet

Windows kobler vanligvis til nettverk i følgende rekkefølge:

1. Ethernet

2. Wi‑Fi

3. Mobilt bredbånd

Når du kobler til et nytt Wi‑Fi-nettverk, legges det til i listen, og Windows kobler til det aktuelle nettverket når det er innenfor rekkevidde. Hvis du kobler til et annet Wi‑Fi-nettverk mens det første nettverket er innenfor rekkevidde, foretrekker Windows det andre nettverket fremfor det første.

Mobile bredbåndsnettverk behandles annerledes. Hvis du kobler til et mobilt bredbåndsnettverk manuelt når et Wi‑Fi-nettverk er innefor rekkevidde, foretrekkes det mobile bredbåndsnettverket for den aktuelle økten. Neste gang begge nettverkene er innenfor rekkevidde, foretrekkes Wi‑Fi-nettverket. Dette skyldes at mobile bredbåndsnettverk vanligvis er forbruksmålte.

Hvis du ønsker å tvinge PCen til å foretrekke et mobilt bredbåndsnettverk fremfor et Wi‑Fi-nettverk, trykker eller klikker du Wi‑Fi-nettverket i nettverkslisten, og klikker deretter Koble fra. Windows kobler ikke til Wi-Fi-nettverket automatisk.

Trenger du mer hjelp?