Mobilt bredbånd fra start til slutt

Med mobilt bredbånd kan du koble til Internett fra alle steder der mobiltjeneste er tilgjengelig. Du trenger et datakort for mobilt bredbånd (beskrives nedenfor) og et abonnement for mobilt bredbånd.

Siden mobilt bredbånd er en relativt ny teknologi, er det en del faguttrykk og begreper du kanskje ikke kjenner fra før. I denne artikkelen dekker vi disse og trinnene for å konfigurere og bruke en mobil bredbåndstilkobling.

Forstå mobilt bredbånd-terminologi

Her er definisjonene på noen vanlige termer:

 • Et datakort er en USB-enhet eller et lite kort som gir mobil bredbåndstilgang til Internett. Datakort kan også være innebygde moduler i bærbare datamaskiner.

 • Et SIM-kort (subscriber identity module) er et lite flyttbart kort som inneholder abonnementsidentitet og sikkerhetsinformasjon for mobile bredbåndstjenester. Det kan hende noen datakort ikke har fysisk identifiserbare eller flyttbare SIM-kort.

 • Et navn på tilgangspunkt (APN) eller en tilgangsstreng er en kombinasjon av bokstaver og tall fra mobiloperatøren som identifiserer hvilken type nettverkstilgang du har. En mobiloperatør kan ha forskjellige APNer som tilbyr ulike typer tjenester.

 • Roaming refererer til tilfeller der du flytter deg utenfor ditt vanlige geografiske bruksområde, akkurat som med en telefon. Ved roaming kobler du til mobiloperatøren via et partnernettverk, og du vil vanligvis bli belastet for datatjenesten.

 • 3G-, 4G-, og LTE-nettverk er mobiltelefonnettverk som støtter forskjellige tilkoblingshastigheter og -teknologier.

Konfigurere og koble til Internett

Vis alle

Slik konfigurerer du en mobil bredbåndstilkobling for første gang

 1. Aktiver SIM-kortet (subscriber identity module) og tjenesten for det mobile bredbåndet for SIM-kortet. Mobiloperatøren eller enhetsforhandleren gir deg informasjon om hvordan du gjør dette.

 2. Hvis du har en ekstern mobil bredbåndsenhet, kontrollerer du at det er riktig satt inn i PCen i henhold til produsentens instruksjoner, og deretter kontrollerer du at den trådløse bryteren er slått på. Den trådløse bryteren er vanligvis plassert på framsiden eller baksiden av en bærbar PC eller tavle-PC.

 3. Vis en liste over tilgjengelige nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på nedre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren opp og klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikon for trådløst nettverk eller Ikon for kabelbasert nettverk).

 4. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter navnet på nettverket for mobilt bredbånd.

  Obs!

  • Du må kanskje oppgi en tilgangsstreng eller et tilgangspunkt for raskere identifisering av det mobile nettverket ditt. Informasjonen som fulgte med abonnentidentitetsmodulen (SIM-kortet) eller abonnementet, skal inneholde tilgangsstreng (for CDMA-enheter) eller APN (for GSM-enheter).

 5. Endre tilkoblingsinnstillinger, og trykk eller klikk deretter Koble til.

 6. Hvis du blir spurt om det, velger eller skriver du inn navnet på tilgangspunktet (APN) eller tilgangsstrengen, brukernavnet, passordet og typen påloggingsinformasjon. (Du finner disse i informasjonen som fulgte med maskinvaren eller tjenesten for det mobile bredbåndet.) Du kan også kjøpe en plan fra leverandøren i dette vinduet.

 7. Trykk eller klikk Neste.

Obs!

 • Hvis SIM-kortet ditt er låst, angis standard-PIN-koden av mobiloperatøren. Når enheten er låst, kan den ikke brukes, og du trenger PIN-koden for å låse den opp. Kontroller informasjonen som fulgte med SIM-kortet eller abonnementet.

 • Hvis du skriver inn feil PIN-kode tre ganger, kan det føre til at kontoen blokkeres til du mottar en PUK-kode fra mobiloperatøren. Hvis du er tilkoblet på tidspunktet kontoen din blokkeres, avsluttes den eksisterende tilkoblingen.

 • Hvis du har problemer med å koble til Internett, kan du kontakte mobiloperatøren.

Slik kobler du til Internett (etter at tilkoblingen allerede er konfigurert)

 1. Vis en liste over tilgjengelige nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikonet for trådløst nettverk eller Ikonet for kabelbasert nettverk).

 2. Trykk eller klikk navnet på nettverket for mobilt bredbånd, og trykk eller klikk deretter Koble til.

Dele Internett-tilkoblingen

Avhengig av mobilabonnementet, kan du kanskje dele Internett-tilkoblingen med andre. Den delte tilkoblingen kalles en mobil trådløssone. Andre personer kan koble til den mobile trådløssonen ved hjelp av Wi-Fi. Nettverksnavn og passord kreves for å koble til.

Slik deler du Internett-tilkoblingen ved å opprette en mobil trådløssone

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter navnet på den mobile bredbåndstilkoblingen.

 3. Trykk eller klikk glidebryteren Del denne tilkoblingen for å aktivere den.

 4. Hvis du vil endre nettverksnavnet eller passordet for den delte tilkoblingen, trykker eller klikker du Rediger.

Endre innstillinger

Vis alle

Slik endrer du profilegenskaper

Hvis du vil endre profilegenskaper for tilkoblingen, for eksempel navnet på tilgangspunktet (APN), tilgangsstrengen, brukernavnet, passordet eller innstillingene for automatisk tilkobling, gjør du følgende:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter navnet på nettverket for mobilt bredbånd.

 3. Endre tilgangspunktet (APN) eller tilgangsstrengen, brukernavnet og passordet etter behov. (Du finner disse i informasjonen som fulgte med maskinvaren eller tjenesten for det mobile bredbåndet.)

Slik endrer du innstillinger for valg av nettverk

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter navnet på nettverket for mobilt bredbånd.

 3. Trykk eller klikk Skann.

 4. Hvis du vil la Windows velge et nettverk automatisk, velger du Automatisk valg (anbefalt). Hvis du vil velge et nettverk selv, velger du nettverksnavnet fra listen, og deretter trykker eller klikker du Registrer.

  Obs!

  • Ekstra kostnader kan påløpe hvis du tillater roaming.

  • Hvis Windows ikke kan koble til nettverket du har angitt, blir det valgt et nettverk automatisk.

Vise eller skjule beregnet databruk

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter navnet på den mobile bredbåndstilkoblingen.

 3. Aktiver eller deaktiver Vis min beregnede databruk i nettverkslisten.

 4. Slik viser du beregnet databruk:

  Vis en liste over tilgjengelige nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på nedre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren opp og klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikon for trådløst nettverk eller Ikon for kabelbasert nettverk).

 5. Velg ditt mobile bredbåndsnettverk.

Obs!

 • Klikk Tilbakestill for å tilbakestille sporingen av databruk til null. Dette påvirker ikke den samlede datamengden du faktisk har brukt, noe mobiloperatøren din sporer.

Slik bruker, endrer eller fjerner du en PIN-kode

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter navnet på den mobile bredbåndstilkoblingen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke en PIN-kode, trykker eller klikker du Bruk en PIN-kode, skriver inn PIN-koden du vil bruke, og klikker deretter Fullfør.

  • Hvis du vil endre PIN-koden, trykker eller klikker du Endre PIN-kode, skriver inn gjeldende PIN-kode, skriver inn og bekrefter den nye PIN-koden du vil bruke, og klikker deretter Fullfør.

  • Hvis du vil slutte å bruke en PIN-kode, trykker eller klikker du Fjern PIN-kode.

  Obs!

  • Hvis enheten ikke kan bruke en PIN-kode, er ikke alternativet Bruk en PIN-kode tilgjengelig.

  • Hvis du skriver inn feil PIN-kode tre ganger, kan det føre til at kontoen blokkeres til du mottar en PUK-kode fra mobiloperatøren. Hvis du er tilkoblet på tidspunktet kontoen din blokkeres, avsluttes den eksisterende tilkoblingen.

  • Hvis en PIN-kode er i bruk, er ikke alternativet Bruk en PIN-kode tilgjengelig.

  • Hvis ingen PIN-kode brukes, er ikke knappene Endre PIN-kode og Fjern PIN-kode tilgjengelige. Du må først bruke en PIN-kode før du kan endre den.

Finne informasjon om abonnementet, leverandøren, enheten eller kontoen

Vis alle

Slik finner du informasjon om abonnement, leverandør, enhet eller konto

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter navnet på den mobile bredbåndstilkoblingen.

 3. Se under Egenskaper-delen.

Slik låser du opp enheten for bruk med en annen mobiloperatør

 1. Sett inn SMI-kortet (subscriber identity module) fra en annen mobiloperatør. Mobiloperatøren eller enhetsforhandleren gir deg informasjon om hvordan du gjør dette.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 3. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter navnet på den mobile bredbåndstilkoblingen.

 4. Skriv inn opplåsingskoden fra mobiloperatøren, og trykk eller klikk deretter Lås opp.

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt ved å fjerne og sette den inn på nytt, ved å slå av og på PCen, eller ved å fortsette fra dvalemodus eller hvilemodus.

Feilsøking

Her er noen av de vanligste problemene som kan oppstå når du bruker en mobil bredbåndstilkobling, og fremgangsmåter du kan følge for å løse dem.

Vis alle

Jeg har problemer med å koble til Internett ved hjelp av mobilt bredbånd

Denne delen dekker en rekke tilkoblingsproblemer, en del mulige grunner til problemene og hva du kan gjøre for å reparere dem.

 • Den mobile bredbåndstilkoblingen er ikke oppført i nettverkstilkoblingene. Mulige grunner

  • SIM-kortet eller enheten er låst, ikke lesbar eller ugyldig.

  • Mobilabonnementet er utløpt eller er ikke aktivert.

  • Du befinner deg i et område uten nettverkssignal.

 • Du har et signal, men kan ikke koble til. Mulige grunner

  • Du har ikke et gyldig dataabonnement.

  • Tilgangspunktet (APN), brukernavnet eller passordet som brukes til tilkoblingen, er ikke gyldig.

  • Du bruker roaming og valgt nettverksoperatør tillater ikke datatjenester, eller du har ikke aktivert roaming for datatjenester.

 • Du kan bare koble til fra noen plasseringer (du kan for eksempel ikke koble til når du er utenbys). Mulige grunner

  • Roaming er ikke aktivert for datatjenester.

  • Den valgte nettverksoperatøren tillater ikke datatjenester.

Når det gjelder alle disse problemene, starter du nettverksfeilsøking for å finne den nøyaktige grunnen til og løsningen på problemene. Gjør følgende:

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn nettverk og deling i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Nettverks- og delingssenter.

 2. Trykk eller klikk Endre innstillinger for nettverkskort.

 3. Trykk og hold nede eller høyreklikk den mobile bredbåndstilkoblingen, og trykk eller klikk deretter Diagnostiser.

Jeg har problemer med å dele tilkoblingen til mitt mobile bredbånd

Du må kanskje installere de nyeste driverne. Deling av den mobile bredbåndstilkoblingen krever Wi-Fi-drivere som fungerer med Wi-Fi Direct.

Jeg har problemer med å koble til en mobil trådløssone (delt mobil bredbåndstilkobling)

Du må kanskje pare enheter manuelt ved hjelp av Bluetooth. Selv om enheten din bruker Wi-Fi, bruker den Bluetooth-paring til å opprette den første tilkoblingen til den mobile trådløssonen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du parer, kan du se Legge til, vise og administrere enheter og skrivere.

Jeg får en feilmelding når jeg søker etter nettverk

Det kan være flere mulige løsninger:

 • Hvis du allerede er tilkoblet ved hjelp av mobilt bredbånd, kobler du fra og trykker eller klikker deretter Søk.

 • Kontroller at flymodus er slått av og at mobilt bredbånd er slått på. Slik kontrollerer du:

  Vis en liste over tilgjengelige nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på nedre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren opp og klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikon for trådløst nettverk eller Ikon for kabelbasert nettverk).

 • Hvis SIM-kortet er låst av en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden for å låse opp SIM-kortet.

 • Hvis enheten ikke svarer, kobler du fra og kobler til på nytt, eller du starter PCen på nytt.

Jeg kan surfe på Internett, men direktemeldingsprogram, direktesending av videoer eller VPN-tjenesten fungerer ikke

Tilgangen til bestemte områder (IP-adresser), porter og tjenester kan blokkeres av mobiloperatøren. Dette avhenger av hvilken tjenesteplan du har. Kontakt mobiloperatøren for å kontrollere at du har tjenesten som er nødvendig for å bruke programmet med den mobile bredbåndstilkoblingen.

Jeg fjernet SIM-kortet fra telefonen min og satt det inn i datakortet i stedet, og nå kan jeg ikke koble til Internett (jeg kunne det da SIM-kortet var i telefonen)

Visse mobiloperatører har innstillinger for Internett-tilgang med datakort som ikke er identiske med innstillingene for telefontilgang. Kontakt mobiloperatøren for å kontrollere at abonnementet tillater bruk av typen enhet du har, og at du har de riktige innstillingene.

Trenger du mer hjelp?