Mus og tastatur: nyheter i Windows

Det meste av det du vet om å bruke mus og tastatur med Windows, er det samme som før, spesielt på skrivebordet. Her er et par metoder for å bruke både nye og kjente Windows-funksjoner med en mus og med hurtigtaster.

Hvis du vil Hvis du har mus Med et tastatur
Hvis du vil

Gå tilbake til startskjermen.

Hvis du har mus

Klikk startknappen nederst til venstre.

Med et tastatur
Trykk Windows-logotasten Windows-tasten.
Hvis du vil

Åpne perlene (Søk, Del, Start, Enheter og Innstillinger).

Hvis du har mus

Pek mot hjørnet øverst til høyre eller nederst til høyre for å se perlene (prøv å bevege musepekeren så langt inn i hjørnet at den forsvinner). Når perlene vises, flytter du opp eller ned langs kanten og klikker perlen du ønsker.

Illustrasjon av å åpne perlene med en mus
Med et tastatur
Alle perler:
Windows-logotasten Windows-logotasten+C
Søk-perlen:
Windows-logotasten Windows-logotasten+S
Del-perlen:
Windows-logotasten Windows-logotasten+H
Start-perlen:
Windows-logotasten Windows-logotasten
Enheter-perlen:
Windows-logotasten Windows-logotasten+K
Innstillinger-perlen:
Windows-logotasten Windows-logotasten+I
Hvis du vil

Søk på PCen (apper, innstillinger og filer), på Internett eller i en app.

Hvis du har mus
Trykk eller klikk søkeknappen Søkeknappen på startskjermen.

Du kan også peke på øvre høyre hjørne (prøv å flytte musepekeren så langt inn i hjørnet at den skjules). Når perlene vises, flytter du ned langs kanten, klikker Søk, og deretter angir du søkeordet.

Hvis du vil se en liste over alle appene på PCen, klikker du nedpilen nederst til venstre i startskjermen.

Med et tastatur

Hvis du er på startskjermen, skriver du inn søketermen.

Åpne Søk-perlen:
Windows-logotasten Windows-logotasten+S
Søk i appen som er åpen:
Windows-logotasten Windows-logotasten+Q
Søk i innstillinger:
Windows-logotasten Windows-logotasten+W
Søk i filer:
Windows-logotasten Windows-logotasten+F
Hvis du vil

Gå til kommandoer og hurtigmenyer i en app.

Hvis du har mus

Høyreklikk i appen, og klikk deretter kommandoen du ønsker. Du kan eventuelt høyreklikke et element for å se alternativene som er spesifikke for dette elementet.

Illustrasjon av å vise appkommandoer

Med et tastatur
I en app: Windows-logotasten Windows-logotasten+Z
Hvis du vil

Veksle mellom åpne apper.

Hvis du har mus

Hvis du vil veksle til den sist brukte appen, peker du mot hjørnet øverst til venstre (prøv å bevege musepekeren så langt inn i hjørnet at den forsvinner). Klikk hjørnet på den foregående appen når den vises.

Pek på øvre venstre hjørne, og flytt nedover langs kanten for å bytte til en annen app. Når de andre appene vises, klikker du den du ønsker å bruke.

Illustrasjon av vekslende apper

Med et tastatur
Windows-logotasten Windows-logotasten+tabulatortasten: veksler mellom apper og skrivebordet

Alt+tabulatortasten: veksler mellom alle apper, inkludert skrivebordsapper

Hvis du vil

Bruk opptil fire apper side ved side.

Merknader:

  • Startskjermen kan ikke brukes side ved side med en annen app.

  • Skjermoppløsningen må være minst 1024 x 768 for å ha flere vinduer og apper på skjermen samtidig. Hvis du vil kontrollere denne innstillingen, åpner du Innstillinger-perlen, klikker Endre PC-innstillinger, klikker PC og enheter, og deretter klikker du Skjerm.

Hvis du har mus

Dra appen fra øverst på skjermen, og plasser den på venstre eller høyre side. Gå deretter til startskjermen og klikk en annen app.

Hvis du allerede har to apper åpne side ved side, kan du sette inn appen til venstre, høyre eller på midten eller erstatte en av appene som er åpne.

Du kan også peke på øvre venstre hjørne og deretter flytte pekeren nedover for å se en liste over apper du nylig har brukt. Klikk eller dra appen for å sette den inn.

Illustrasjon av vekslende apper

Med et tastatur
Windows-logotasten Windows-logotasten+Punktum , deretter Pil venstre eller Pil høyre
Hvis du vil

Åpne skrivebordet.

Hvis du har mus

Gå til startskjermen, og klikk deretter skrivebordsflisen.

Med et tastatur
Windows-logotasten Windows-logotasten+D
Hvis du vil

Zoom inn eller ut på Start.

Hvis du har mus
På Start klikker du ikonet Ikon for sammendragsvisning nederst til høyre eller Ctrl+musehjul for å zoome ut. Klikk hvor som helst for å zoome tilbake.
Med et tastatur

Bruk Ctrl og plusstegn for å zoome inn

Bruk Ctrl og minustegn for å zoome ut

Hvis du vil

Vise tittellinjen i en Windows Store-app.

Hvis du har mus

Pek øverst i appen.

Med et tastatur

(Ingen tastaturkommando.)

Hvis du vil

Lukke en app.

Hvis du har mus

Pek øverst på skjermen, og klikk deretter Lukk-knappen på tittellinjen.

Du kan også lukke apper du nylig har brukt, ved å peke på øvre venstre hjørne og deretter flytte ned langs kanten. Høyreklikk den ønskede appen, og klikk deretter Lukk.

Med et tastatur
Windows-logotasten Windows-logotasten+Pil ned
Hvis du vil

Vise oppgavelinjen på startskjermen.

Hvis du har mus

Pek på nedre kant. (Hvis du har flyttet oppgavelinjen til en annen kant, peker du dit.)

Med et tastatur
Windows-logotasten Windows-logotasten+T velger den første appen på oppgavelinjen.
Hvis du vil

Slå av PCen.

Hvis du har mus
Hvis det er et På/av-ikon På/av-ikon på startskjermen, trykker eller klikker du det og deretter Avslutt.

Du kan også peke på nedre høyre hjørne (prøv å flytte musepekeren så langt inn i hjørnet at den skjules). Når perlene vises, flytter du opp langs kanten, og deretter klikker du Innstillinger. Klikk På/av, og velg deretter et avslutningsalternativ.

Med et tastatur
  1. Trykk CTRL+ALT+DEL.

  2. Bruk tabulatortasten til å flytte til På/av-ikonet, og trykk deretter Enter. Det vises en liste over avslutningsalternativer.

  3. Bruk pil opp eller ned til å velge alternativet du vil bruke.

  4. Trykk Enter.

Hvis du vil lære om hvordan du utfører lignende oppgaver ved hjelp av berøringsmetoden, kan du se Berøring: sveipe, trykke og mer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du blir kjent med Windows, kan du se opplæringen Bli kjent med.

Trenger du mer hjelp?