Maskinvarekrav for flerberøring

Hvis du har maskinvare for berøringsinndata som ikke er utviklet for Windows 8 eller Windows 8.1, men som viser logoen Utformet for Windows" for Windows 7, vil reaksjonshastigheten på berøring være minst like god som den var med Windows 7. Berøringsfunksjoner i Windows 8 og Windows 8.1 krever en høyere grad av reaksjonshastighet og presisjon, og berørings-PCer som ble utformet for Windows 8 eller Windows 8.1, gir derfor en mye bedre opplevelse når du skriver på berøringstastaturet og bruker visse funksjoner enn på PCer som ble utformet for Windows 7. Berøringsskjermer som støtter færre enn fem samtidige berøringspunkt, fungerer for eksempel ikke med visse funksjoner og apper som er en del av Windows 8 og Windows 8.1.

Obs!  

  • Hvis du vil bruke berøring på systembyggerversjoner av Windows 8 eller Windows 8.1, trenger du maskinvare som er sertifisert for Windows 8 eller Windows 8.1.

Trenger du mer hjelp?