Windows kommer nå med OneDrive

Hvis du oppgraderer til Windows 8.1 og bruker OneDrive-skrivebordsappen for Windows, er følgende nytt:

Funksjonene i skrivebordsappen er nå innebygd i Windows. OneDrive synkroniserer filene når du logger på PC-en med en Microsoft-konto. Hvis du installerer skrivebordsappen på en PC som kjører Windows 8.1, vises ikke Installasjon. Det installeres funksjonalitet som gjør at du kan bruke Office til å arbeide i OneDrive-dokumenter samtidig med andre personer. Ingen andre funksjoner blir installert. Last ned skrivebordsappen.

Synkroniseringsstatusen vises på en litt annen måte. Filer som er à jour, har ikke lenger et grønt hakemerke i Filutforsker. Hvis du har synkroniseringsproblemer med OneDrive, vises det et feilikon i venstre rute i Filutforsker og i systemstatusfeltet helt til høyre på oppgavelinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om synkroniseringsproblemet, åpner du OneDrive-appen.

Å gjøre elementer tilgjengelige i frakoblet modus er den nye måten å synkronisere dem på, og nå kan du bla til elementer du ikke synkroniserer.

  • Hvis du valgte å beholde filer og innstillinger da du oppdaterte Windows, blir alt du i utgangspunktet synkroniserte i OneDrive-mappen, tilgjengelig i frakoblet modus. Alt du legger til på OneDrive fra en annen plassering, blir tilgjengelig bare i tilkoblet modus som standard, og vises som smartfiler på PC-en. Hvis du vil sørge for at filene du vil bruke, er tilgjengelige i frakoblet modus på PC-en uavhengig av hvor du oppretter dem, kan du gjøre elementer tilgjengelige i frakoblet modus.

  • Hvis du ikke beholdt filer og innstillinger da du oppdaterte Windows, er alt i OneDrive-mappen tilgjengelig bare i tilkoblet modus. Hvis du vil sørge for at filene du vil bruke, er tilgjengelige i frakoblet modus på PC-en, kan du gjøre elementer tilgjengelige i frakoblet modus.

Filer på PC-en kan ikke hentes. Du kan ikke hente filer på en PC som kjører Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, selv om du installerer skrivebordsappen OneDrive. Du kan fortsatt gå til nettstedet for OneDrive for å hente filer på andre PC-er som ikke kjører Windows 8.1, men har OneDrive-skrivebordsappen installert.

Obs! 

  • Du vil kanskje flytte mapper du allerede har på OneDrive, til mappene Dokumenter og Bilder i OneDrive, slik at det blir enklere å arbeide med dem i appene.

Trenger du mer hjelp?


 

Kontakt kundestøtte