Hjelp for Bilder-app for Windows

Du kan bruke Bilder-appen til å vise eller redigere bilder og videoer i bildebiblioteket og på OneDrive og til å importere bilder og videoer. Bilder-appen har en rekke redigeringsalternativer du kan bruke til å forbedre bildene, fra automatiske rettelser til avanserte justeringer. Når du er ferdig med å redigere bilder og videoer, kan du dele dem med venner og familie uten å gå ut av appen.

Denne appen har mange alternativer for justering av bilder, men hvis du har tenkt å utføre mer avanserte redigeringer eller arbeide med metadata, kan du søke i Windows Store på PCen etter andre bilderedigeringsapper. Et annet alternativ er å laste ned Fotogalleri. Vær oppmerksom på at Fotogalleri ikke er tilgjengelig for Windows RT 8.1.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tar bilder og tar opp videoer, kan du se Hjelp for Kamera-appen og webkameraer og Filmminner-app for Windows: vanlige spørsmål.

Vis alle

Åpne Bilder-appen

Du kan åpne Bilder-appen på flere ulike måter.

Hvis du er på startskjermen

Trykk eller klikk Bilder-flisen.

Hvis du bruker en annen app eller skrivebordet

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Bilder i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Bilder i søkeresultatene.

Hvis du bruker Filutforsker

 1. Gå til bildet du vil vise i Bilder-appen.

 2. Høyreklikk eller trykk og hold det, trykk eller klikk Åpne i, og trykk eller klikk deretter Bilder.

Hvis du vil endre hvilken app som brukes til å åpne bildene automatisk, kan du se Velge appene som brukes som standard i Windows.

Vise bilder og videoer i Bilder-appen

Bilder-appen viser bildene og videoene i bildebiblioteket på PCen og OneDrive. Bildebiblioteket er først og fremst Bilder-mappen din, men det kan også omfatte eksterne stasjoner, delte nettverksmapper og andre mapper på PCen.

Slik viser du filer på OneDrive

 1. Åpne Bilder-appen.

 2. Trykk eller klikk Bildebibliotek i hjørnet øverst til venstre, og trykk eller klikk deretter OneDrive.

Obs!

 • Du må kanskje logge på med Microsoft-kontoen for å kunne se OneDrive-filene.

Slik viser du filer fra bildebiblioteket:

 1. Åpne Bilder-appen.

 2. Trykk eller klikk OneDrive i øvre venstre hjørne, og trykk eller klikk deretter Bildebibliotek.

Hvis enkelte av bildene og videoene ikke vises i appen, kan du se feilsøkingsdelen for å få hjelp.

Importere bilder og videoer

 1. Koble et kamera, en telefon eller en ekstern stasjon til PCen.

 2. Åpne Bilder-appen.

 3. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 4. Trykk eller klikk Importer.

  Hvis du har problemer eller vil importere fra en DVD, kan du se Importere bilder og videoer fra et kamera, en telefon eller en DVD.

 5. Trykk eller klikk enheten du vil importere fra.

 6. Appen søker automatisk etter alle bildene og videoene den ikke har importert tidligere, og velger dem. Du kan også sveipe ned på eller høyreklikke hvert bilde og hver video du vil importere, eller trykke eller klikke Merk alle.

Bildene og videoene lagres i Bilder-mappen i en mappe med datoen da filene ble importert.

Redigere bilder og videoer

Slik beskjærer du et bilde:

 1. Åpne bildet du vil beskjære.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Beskjær.

 4. Trykk eller klikk Størrelsesforhold, og velg mellom de forhåndsinnstilte alternativene, eller dra kantlinjene dit du vil ha dem.

 5. Trykk eller klikk Bruk.

 6. Lagre det beskårne bildet. Du kan oppdatere det opprinnelige bildet eller lagre en kopi med endringene dine.

Slik roterer du et bilde:

 1. Åpne bildet du vil rotere.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Roter. Bildet roteres 90 grader med urviseren. Bildet roteres 90 grader hver gang du trykker eller klikker.

Bildet lagres automatisk.

Obs!

 • Du kan ikke rotere videoer i Bilder-appen.

Slik redigerer du et bilde:

 1. Åpne bildet du vil redigere, i Bilder-appen.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Rediger.

 4. Trykk eller klikk en kategori til venstre, for eksempel Autofiks eller Lys. Redigeringsalternativene for denne kategorien er på høyre side av bildet.

 5. Trykk eller klikk et alternativ til høyre. Hvis du vil ha mer informasjon om hvert alternativ, kan du se Redigere bilder og videoer.

 6. Fortsett å velge nye alternativer til du er ferdig å redigere.

 7. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 8. Lagre det redigerte bildet. Du kan oppdatere det opprinnelige bildet eller lagre en kopi med endringene dine.

Trimme en video

 1. Åpne videoen du vil gjøre kortere, i Bilder-appen.

 2. Sveip til høyre eller klikk pilen til venstre på skjermen for å se gjennom nylige bilder og videoer. Fortsett å sveipe eller klikke pilene til du finner videoen du vil bruke.

 3. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 4. Trykk eller klikk Trim, og flytt deretter håndtakene på venstre og høyre kant på tidslinjen til nye start- og sluttpunkt.

 5. Trykk eller klikk Lagre en kopi.

Slette et bilde eller en video

 1. Gå til mappen med filene du vil slette, i Bilder-appen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ser på listen over bilder og videoer, sveiper du ned på eller høyreklikker filene du vil slette. Du kan også trykke eller klikke Merk alt.

  • Hvis du åpner et bilde eller en video, sveiper du opp fra bunnen eller høyreklikker for å vise appkommandoene.

 3. Trykk eller klikk Slett.

Du kan også slette bilder ved å bruke Kamera-appen, OneDrive-appen eller Filutforsker.

Organisere filer og mapper

Du kan bruke Bilder-appen til grunnleggende organisering, for eksempel opprette nye mapper og flytte, gi nytt navn til og slette filer. Når det gjelder oppgaver som å organisere filer i flere mapper og endre avanserte innstillinger, er det best å bruke Filutforsker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Filutforsker, kan du se Arbeide med filer og mapper.

Når du bruker Bilder-appen til å organisere filer, må du være i listevisningen. Hvis du har åpnet et bilde eller en video og vil for eksempel gi den et nytt navn eller flytte den, bruker du tilbakepilen og sveiper deretter opp eller høyreklikker for vise disse kommandoene.

Slik oppretter du en ny mappe:

 1. Gå til der du vil opprette mappen, i Bilder-appen.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 3. Trykk eller klikk Ny mappe.

 4. Skriv inn et navn for mappen, og trykk eller klikk deretter Opprett.

Slik klipper du ut, kopierer, limer inn, gir nytt navn til eller sletter filer:

 1. Gå til mappen med filene du vil organisere, i Bilder-appen.

 2. Merk filene.

 3. Trykk eller klikk kommandoen du vil bruke.

 4. Gjør følgende:

  • Når det gjelder Klipp ut eller Kopier, går du dit du vil legge filene eller mappene, og deretter trykker eller klikker du Lim inn.

  • Når det gjelder Gi nytt navn, skriver du inn det nye filnavnet og trykker eller klikker deretter Gi nytt navn. (Du kan bare gi nytt navn til én fil om gangen.)

  • Når det gjelder Slett, trykker eller klikker du Slett.

Tilpasse Bilder-flisen på startskjermen

Slik bruker du ditt eget bilde på flisen:

 1. Åpne Bilder-appen.

 2. Gå til bildet du vil bruke på flisen, og trykk eller klikk deretter bildet for å åpne det.

 3. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 4. Trykk eller klikk Angi som, og trykk eller klikk deretter Bilder-flis.

Neste gang du er på startskjermen, vises dette bildet som bakgrunnen på Bilder-flisen. Trykk eller klikk den for å åpne Bilder-appen.

Slik viser du bilder i tilfeldig rekkefølge på flisen:

Når du aktiverer dette, vises fem bilder fra de femti siste bildene du har lagt til, i rotasjon på Bilder-flisen.

 1. Åpne Bilder-appen.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Innstillinger.)
 3. Trykk eller klikk Alternativer.

 4. Angi for Bilder i tilfeldig rekkefølge i Bilder-flisen.

Slik slutter du å vise bilder på flisen:

 1. Gå til Start.

 2. Trykk og hold eller høyreklikk Bilder-flisen.

 3. Trykk eller klikk Deaktiver dynamisk flis.

Vise bilder på låseskjermen eller som et bildepassord

Låseskjermen er skjermen du ser når du låser PCen (eller når den låses automatisk når du ikke har brukt den på en stund). Du kan legge til favorittbildene av barna, kjæledyr og ferier eller til og med lage en lysbildefremvisning for å vise mange bilder i rotasjon på låseskjermen. Du kan også bruke et bilde som et bildepassord, som gjør det morsommere å logge på.

Slik angir du et bilde som låseskjerm:

 1. Åpne Bilder-appen.

 2. Gå til bildet du vil bruke, og trykk eller klikk bildet for å åpne det.

 3. (Valgfritt) Gjør følgende for å beskjære bildet slik at det passer på låseskjermen:

  1. Trykk eller klikk Beskjær.

  2. Trykk eller klikk Størrelsesforhold, og trykk eller klikk deretter Låseskjerm. Det vises et rektangel som angir hvilken del av bildet som vises på låseskjermen.

  3. Flytt bildet for å vise delen du vil ha på låseskjermen, og trykk eller klikk deretter Bruk.

  4. Lagre bildet.

 4. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 5. Trykk eller klikk Angi som, og trykk eller klikk deretter Låseskjerm.

Spille av lysbildefremvisninger

 1. Åpne Bilder-appen.

 2. Gå til mappen med bildene du vil bruke i lysbildefremvisningen.

 3. Sveip opp fra den nedre kanten av skjermen.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du inne i appen.)
 4. Trykk eller klikk Lysbildefremvisning. Bildene i denne mappen vises i rotasjon i appen.

Du kan også spille av lysbildefremvisninger på Bilder-flisen eller låseskjermen.

Dele bilder, videoer og panoramaer

Det finnes noen alternativer for delingsalternativer i Bilder-appen, avhengig av hvor de er lagret. Alle bilder og videoer i Bilder-appen kan deles med alle apper som er tilgjengelige i Del-perlen, for eksempel E-post-appen. Når det gjelder filer som er lagret på OneDrive, kan du sende invitasjoner som gir bestemte personer tillatelse til å vise filene, eller hente en kobling du kan dele med flere personer.

Dele bilder og videoer på OneDrive

 1. Sveip ned på eller høyreklikk filer og mapper for å merke dem, i Bilder-appen.

 2. Trykk eller klikk Del.

 3. Velg Inviter personer hvis du vil dele med bestemte personer eller grupper. Velg Hent en kobling hvis du vil dele med mange mennesker du kanskje ikke kjenner personlig. Hvis du vil ha mer informasjon om deling, kan du se OneDrive: FAQ.

Dele bilder og videoer fra bildebiblioteket

Du kan også dele bilder på OneDrive på denne måten.

 1. I Bilder-appen går du til mappen med bildene eller videoene du vil dele.

 2. Sveip ned på eller høyreklikk hvert bilde eller hver video du vil dele. Du kan også åpne ett bilde eller én video.

 3. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Del.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Del.)
 4. Trykk eller klikk appen du vil dele med, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Tips!

Hvis "Beklager, det oppstod et problem" vises

Hvis du får feilmeldingen Beklager, det oppstod et problem, er det sannsynlig at det oppstod et problem under oppgraderingen som kan løses ved å gjenopprette standardbibliotekene. Hvis appen fortsatt ikke fungerer etter at du har prøvd dette, kan du se etter andre mulige løsninger på fellesskapssiden for Musikk, Bilder og Video i Windows-forumet.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Filutforsker i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Filutforsker i resultatene.

 3. Trykk eller klikk kategorien Vis.

 4. Trykk eller klikk Navigasjonsrute, og kontroller at det er merket av for Vis biblioteker.

 5. Trykk eller høyreklikk Biblioteker-mappen i venstre rute, og trykk eller klikk deretter Egenskaper.

 6. Trykk eller klikk Bruk standard.

 7. Trykk eller klikk OK.

Hvis du ikke ser bildene og videoene du forventer å se

Det kan være et par årsaker til at bildene og videoene du forventer å se i Bilder-appen, ikke vises. Hvis filene for eksempel ikke er i bildebiblioteket, finner ikke Bilder-appen dem. Her er noe du kan prøve for å få dem til å vises i appen.

Flytte filene til bildebiblioteket

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Filutforsker i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Filutforsker i resultatene.

 3. Gå til mappen som inneholder bildene. (Hvis filene er på en ekstern stasjon, kobler du stasjonen til PCen.)

 4. Trykk eller klikk Fil-menyen, og trykk eller klikk deretter Åpne nytt vindu.

 5. Dra eller kopier mappen eller bildene du vil vise i Bilder-appen, fra den opprinnelige mappen til Bilder-mappen.

Legge til filer, mapper og stasjoner i bildebiblioteket

Hvis du har bilder i en annen mappe eller på en annen stasjon og ikke vil flytte dem til Bilder-mappen, kan du legge dem til i bildebiblioteket. Hvis du vil vite hvordan, kan du se "Hvordan legger jeg til en mappe i et bibliotek?" i Biblioteker: vanlige spørsmål.

Vise miniatyrbilder fra bildebiblioteket

Hvis du har oppgradert fra en tidligere versjon av Windows, kan det hende at miniatyrbildefilene ikke vises i Bilder-appen. Slik får du dem til å vises.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Filutforsker i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Filutforsker i resultatene.

 3. Trykk eller klikk kategorien Vis.

 4. Trykk eller klikk Alternativer, og trykk eller klikk deretter Endre mappe- og søkealternativer.

 5. Trykk eller klikk Vis, og fjern merket for Vis alltid ikoner, aldri miniatyrbilder.

 6. Trykk eller klikk OK.

Hvorfor vises ikke bilder fra Facebook, Flickr eller andre stasjoner, i Bilder-appen?

Bilder-appen for Windows 8.1 og Windows RT 8.1 har ikke støtte for tilkobling til Facebook eller Flickr.

Se etter svar i Microsoft-fellesskapet

Hvis ingen av disse forslagene løser problemet, kan du se på fellesskapssiden for Musikk, Bilder og Video i Windows-forumet etter løsninger andre har funnet for bestemte enheter. Dette kan være til særlig stor hjelp når du har maskinvareproblemer eller får feilmeldinger.

Trenger du mer hjelp?