Publisere på Facebook og Twitter

Publiser på Facebook og Twitter og få sosiale oppdateringer og tweeter på ett sted, nemlig Personer-appen. Velg hvordan du vil se oppdateringene – alle samtidig, fra bare ett sosialt nettverk om gangen, eller sortert på person.

Publisere dine egne oppdateringer

Du kan publisere dine egne oppdateringer eller skrive på veggen til en venn på Facebook ved hjelp av Personer-appen. Du kan også dele koblinger, bilder og meldinger på sosiale nettverk fra andre apper og nettsteder. Slik oppdaterer du Facebook-statusen eller skriver en tweet:

 1. Trykk eller klikk Personer på startskjermen.

 2. Trykk eller klikk Meg.

 3. Velg det sosiale nettverket du vil bruke, i Hva som er nytt, skriv meldingen, og trykk eller klikk Send-ikonet for å publisere meldingen på veggen.

Slik kan du dele koblinger og bilder fra apper eller nettsteder:

 1. Gå til appen eller nettstedet du vil dele fra.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Del.
  (Hvis du bruker en mus, peker du mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, og deretter klikker du Del.)

 3. Trykk eller klikk Personer, og trykk eller klikk deretter det sosiale nettverket du vil bruke.

Se hva som er nytt

Hold et øye med siste nytt om familie og venner ved hjelp av Personer-appen. Når du kobler sammen kontoer, for eksempel Facebook og Twitter, vil du få alle de nyeste oppdateringene, tweetene og bildene på ett sted. Gratuler noen med dagen på Facebook-veggen deres, kommenter en oppdatering eller retweet en tweet uten å bytte app.

Visningen Hva som er nytt i Personer-appen
 1. Trykk eller klikk Personer på startskjermen.

 2. Trykk eller klikk Hva som er nytt.

 3. Det vises nye oppdateringer og tweeter, og du kan like, kommentere og retweete. Du kan også trykke eller klikke navnet til en person for å skrive på personens vegg.

Feste personer for å vise oppdateringer rett fra startskjermen

Fest de viktigste personene i livet ditt på startskjermen for å se bildet av dem og vise nye oppdateringer uten engang å åpne en app. Det er også en nyttig snarvei for å sende dem e-post og starte en chat.

Slik gjør du det:

 1. Trykk eller klikk Personer på startskjermen.

 2. Skriv inn navnet på kontakten du vil redigere informasjon for, i søkeboksen. Det vises en liste over kontakter etter hvert som du skriver inn. Trykk eller klikk den aktuelle kontakten.

 3. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 4. Trykk eller klikk Fest til Start, angi et kallenavn hvis du ønsker det, og trykk eller klikk deretter Fest til Start.

Trenger du mer hjelp?