Leser-app for Windows: vanlige spørsmål

Ved hjelp av Leser-appen kan du åpne og vise PDF-, XPS- og TIFF-filer. Ved hjelp av Leser-appen kan du søke etter ord eller uttrykk, ta notater, fylle ut skjemaer, skrive ut eller dele dokumenter. Her får du svar på de vanligste spørsmålene om Leser-appen.

Vis alle

Hvordan åpner jeg en fil?

Hvis du forsøker å åpne en PDF-, XPS- eller TIFF-fil, åpnes den vanligvis automatisk i Leser-appen. Hvis det ikke skjer, kan du angi Leser-appen som standardapp for de filtypene. (Vi vil vise deg hvordan du gjør dette i neste del.)

Hvis Leser-appen allerede er åpen og du vil åpne en fil, gjør du følgende:

 1. Trykk eller klikk Bla gjennom.

  Hvis Bla gjennom-knappen ikke vises, sveiper du opp fra nedre kant eller høyreklikker i appen, og deretter trykker eller klikker du Åpne en annen fil Knappen Åpne en annen fil.

  Hvis du vil lukke den gjeldende filen og åpne en ny fil, trykker eller klikker du Åpne fil, og deretter trykker eller klikker du Bla gjennom. Hvis du ikke vil lukke den gjeldende filen og i tillegg åpne en annen fil, trykker eller klikker du Åpne fil i ny fane, og deretter trykker eller klikker du Bla gjennom. (Alternativet for å åpne en fil i en ny fane er ikke tilgjengelig hvis du allerede har fem filer åpne, fordi Leser-appen bare kan ha fem filer åpne samtidig.)

 2. Bla gjennom mappen eller plasseringen der filen er lagret.

 3. Trykk eller klikk filen for å velge den, og trykk eller klikk deretter Åpne.

Obs!

 • Leser-appen kan bare ha fem filer åpne samtidig. Hvis du allerede har fem filer åpne og forsøker å åpne en til, lukker Leser-appen en av de andre filene. Hvis du har gjort endringer i filen som Leser-appen forsøker å lukke, blir du spurt om du vil lagre endringene.

Hvordan angir jeg at PDF-, XPS- eller TIFF-filer åpnes i Leser-appen som standard?

Hvis PDF-, XPS- eller TIFF-filer åpnes i en annen app, kan du be Windows bruke Leser-appen i stedet. Slik gjør du det:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Endre PC-innstillinger.

 3. Trykk eller klikk Søk og apper, og trykk eller klikk deretter Standarder.

 4. Trykk eller klikk Velg standardapper etter filtype (du må kanskje bla ned til bunnen av skjermen for å se dette alternativet).

 5. Bla nedover under Navn til du ser .pdf.

 6. Trykk eller klikk navnet på appen som vises til høyre for .pdf, og trykk eller klikk deretter Leser under Velg en app.

 7. Gjenta for hver filtype du vil åpne i Leser-appen (for eksempel .oxps, .xps eller .tiff).

Hvordan veksler jeg mellom åpne filer?

 1. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 2. Trykk eller klikk filen du vil bytte til.

Hvordan viser jeg to filer side ved side?

 1. Åpne den første filen.

 2. Sveip opp fra nedre kant eller høyreklikk i appen, trykk eller klikk Åpne en annen fil Knappen Åpne en annen fil, og trykk eller klikk deretter Åpne fil i ny fane.
 3. Hvis filen du vil åpne, vises i listen over nylig åpnede filer, trykker eller klikker du den. Ellers trykker eller klikker du Bla gjennom, går til mappen eller plasseringen der filen er lagret, trykker eller klikker filen du vil åpne, og trykker eller klikker deretter Åpne.

 4. Sveip opp fra den nedre kanten eller høyreklikk for å vise miniatyrbilder av filene du har åpne.

 5. Trykk og hold nede eller høyreklikk miniatyren av den andre filen, og trykk eller klikk deretter Åpne i et nytt vindu. Filene vises nå side ved side.

Hvordan skriver jeg ut en fil?

 1. Åpne filen du vil skrive ut.

 2. Sveip opp fra den nedre kanten eller høyreklikk i filen, og trykk eller klikk deretter Skriv ut.

 3. Trykk eller klikk navnet på skriveren.

  Hvis du ikke ser skriveren på listen, men du ser en Mer-knapp, trykker eller klikker du og ser om skriveren vises. Hvis du fremdeles ikke ser skriveren, må du sannsynligvis legge den til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installere en skriver.

 4. Angi utskriftsalternativene du vil ha, og trykk eller klikk deretter Skriv ut.

Hvordan går jeg til en bestemt side i en fil?

Gjør ett av følgende:

 • Bruk fingrene og knip sammen på skjermen for å vise miniatyrer av sidene. (Hvis du bruker tastaturet, trykker du Ctrl+minustegnet (-) til du ser miniatyrbilder av sidene.) Trykk eller klikk deretter siden du vil gå til.

 • Trykk eller klikk sidetallet hvis det vises i hjørnet øverst til venstre (eller trykk Ctrl+G), og skriv deretter inn tallet på siden du vil gå til.

Hvordan zoomer jeg inn eller ut?

 • Bruk fingrene og strekk eller knip sammen til filen har størrelsen du ønsker. (Hvis du bruker tastaturet, trykker du Ctrl+plusstegnet (+) for å zoome inn eller Ctrl+minustegnet (-) for å zoome ut.)

Hvordan endrer jeg dokumentoppsettet?

Du kan endre måten Leser-appen viser dokumentet på når du leser. Dette er nyttig hvis du vil endre antallet sider som vises på skjermen samtidig, eller hvis du vil veksle mellom å bla horisontalt og vertikalt. Du kan endre leseoppsettet for det gjeldende dokumentet, eller du kan angi standard leseoppsett slik at dokumenter du åpner i fremtiden, vises slik du ønsker.

Slik endrer du leseoppsettet for det gjeldende dokumentet

 1. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil vise to sider samtidig (og bla horisontalt), trykker eller klikker du To sider.

  • Hvis du vil vise én side om gangen (og bla horisontalt), trykker eller klikker du Én side.

  • Hvis du vil vise én side om gangen (og bla vertikalt), trykker eller klikker du Kontinuerlig.

Slik endrer du standard leseoppsett

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Alternativer.

 3. Trykk eller klikk visningsalternativet du foretrekker, under Standardoppsett.

Dokumenter du åpner etter at du har angitt dette alternativet, åpnes i oppsettet du valgte.

Hvordan legger jeg til notater eller uthever tekst?

 1. Trykk det første ordet du vil utheve, og dra deretter markeringshåndtaket til slutten av teksten du vil utheve. Hvis du legger til et notat, merker du teksten som notatet handler om. (Hvis du bruker en mus, drar du over teksten for å merke den.)

 2. Trykk eller høyreklikk i den merkede teksten, og trykk eller klikk deretter Uthev eller Legg til et notat.

Obs!

 • Du kan utheve tekst og legge til notater bare hvis forfatteren har gitt tillatelse til det. Dette sjekker du ved å sveipe fra nedre kant eller høyreklikke i appen, trykke eller klikke Mer, og deretter trykke eller klikke Informasjon. Kontroller om det er merket av for Legg til notater og utheving under Tillatelser. Hvis det ikke er merket av for alternativet, kan du ikke utheve tekst eller legge til notater.

Hvordan kopierer jeg tekst?

 1. Trykk det første ordet du vil kopiere, og dra deretter markeringshåndtaket til slutten av teksten du vil kopiere. (Hvis du bruker en mus, drar du over teksten for å merke den.)

 2. Trykk eller høyreklikk i den merkede teksten, og trykk eller klikk deretter Kopier.

Hvordan lagrer jeg en fil?

 1. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk eller klikk Lagre.

  • Trykk eller klikk Lagre som, skriv inn et navn på filen, og trykk eller klikk deretter Lagre.

Filer lagres i Dokumenter som standard.

Hvordan lukker jeg en fil?

 1. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

  En miniatyr av hver åpne fil vises øverst på skjermen.

 2. Trykk eller klikk × for hver fil du vil lukke.

Hvordan lukker jeg Leser?

 • Sveip ned fra den øverste kanten av skjermen, og dra Leser-vinduet til den nederste kanten av skjermen. Hvis du vil lære mer og se på en video som viser hvordan du gjør dette, kan du se Hvordan lukker jeg en app?

  Hvis du bruker et tastatur, kan du lukke Leser ved å trykke Alt+F4.

Hvilke hurtigtaster kan jeg bruke med Leser-appen?

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Åpne en ny fil (erstatter filen som for øyeblikket er åpen)

Trykk denne tasten

Ctrl+T

Hvis du vil

Åpne en fil i en ny fane

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Skrive ut en fil

Trykk denne tasten

Ctrl+plusstegn (+)

Hvis du vil

Zoome inn

Trykk denne tasten

Ctrl+minustegn (-)

Hvis du vil

Zoome ut

Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Rotere dokumenter mot klokken

Trykk denne tasten

F8

Hvis du vil

Veksle mellom leseoppsett

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Søke etter et ord eller uttrykk

Trykk denne tasten

Ctrl+G

Hvis du vil

Gå til en side

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Lagre filen

Trykk denne tasten

CTRL+SKIFT+S

Hvis du vil

Lagre filen med et nytt navn

Trykk denne tasten

Ctrl+W

Hvis du vil

Lukke filen

Trykk denne tasten

CTRL+TAB eller CTRL+SHIFT+TAB

Hvis du vil

Veksle mellom åpne filer

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotast+Z
Hvis du vil

Vise appkommandoer

Trykk denne tasten

Skift+F10

Hvis du vil

Vise en meny med alternativer for merket tekst

Trenger du mer hjelp?