Omorganisere fliser på startskjermen

I Windows 8 og Windows RT har du mange alternativer som gjør at det blir enklere å konfigurere startskjermen på en måte som er riktig for deg. Du kan opprette grupper, vise oppdateringer på fliser og flytte fliser rundt slik at du får bedre tilgang til favorittpersoner, -webområder og mer. Du kan også opprette en enkel startskjerm med bare et par alternativer. Sett av noen få minutter til å flytte og endre størrelsen på fliser for å se hva som fungerer best for deg. Hvis du vil vite mer om Start, kan du se Legge til apper, nettsteder og mer i Start.

Se en video om hvordan du omorganiserer flisene på startskjermen. (Hvis du vil vise bildetekster på ditt språk, trykker eller klikker du knappen Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede.)
Hva du kan gjøre
Hvordan det gjøres

Feste nettsteder

 1. Hvis du vil legge til et nettsted på startskjermen (dette kalles også å feste), åpner du en nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer.

 2. I Internet Explorer går du til nettstedet du vil feste, og sveiper ned fra toppen eller høyreklikker for å åpne adresselinjen.

 3. På adresselinjen trykker eller klikker du Fest nettsted Feste et nettsted og trykker eller klikker deretter Fest til Start.
 4. Skriv inn et navn eller en kort beskrivelse, og trykk eller klikk deretter Fest til Start. Flisen legges til på den andre siden av startskjermen.

Obs!  

 • Noen nettlesere kan ha en annen fremgangsmåte eller støtter kanskje ikke at nettsteder festes til Start. Se hjelpen for nettleseren hvis du vil vite mer.

Feste ting du bruker ofte, for eksempel kontakter

 1. Åpne appen du vil bruke, for eksempel Personer-appen.

 2. Velg elementet du vil feste til startskjermen.

 3. Trykk eller klikk Fest til Start.

 4. Skriv inn et navn eller en kort beskrivelse, og trykk eller klikk deretter Fest til Start. Flisen legges til på den andre siden av startskjermen.

Obs!  

 • Noen apper kan ha en annen fremgangsmåte eller støtter kanskje ikke at elementer festes til startskjermen. Se hjelpen for appen hvis du vil vite mer.

Feste apper

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn appnavnet, eller rull til du finner det.

 3. Sveip ned på eller høyreklikk appen for å velge den.

 4. Trykk eller klikk Fest til Start.

Fjerne fliser

 1. På startskjermen sveiper du ned på eller høyreklikker appen, nettstedet eller siden du vil løsne, for å velge den.

 2. Trykk eller klikk Løsne fra Start. Hvis du løsner en app, er den fortsatt installert på PCen, men den har ikke lenger en flis på startskjermen. Hvis du løsner et nettsted eller en side som du bruker ofte, blir snarveien slettet fra PCen.

Flytte på fliser

 1. Skyv flisen som du vil endre, enten oppover eller nedover, og dra den deretter til et nytt sted.

  (Hvis du bruker en mus, klikker og drar du flisen i hvilken som helst retning til det nye stedet).

 2. Hvis du vil flytte den raskt fra én ende av Start til den andre, drar du flisen ned til bunnen av skjermen. Dette viser alle flisene på én gang, og gjør det enkelt å flytte fliser over lengre avstander.

Gruppere fliser sammen

 1. Dra en flis til et åpent område for å starte en ny gruppe. Slipp flisen når du ser en grå søyle.

 2. Skyv og dra eller klikk å dra flere fliser bort til den første flisen.

Navngi grupper

 1. Knip sammen fingrene på Startskjermen eller klikk ikonet i det høyre nederste hjørnet for å zoome ut og se alle flisene.

 2. Hvis du vil ordne gruppene på nytt. kan du trykke og holde eller klikke og dra gruppen, og deretter flytte den til et nytt sted.

 3. Trykk eller høyreklikk gruppen som du vil navngi, og trykk eller klikk deretter Navngi gruppe.

 4. Angi et navn, og trykk eller klikk Navn.

Endre størrelsen til fliser (bare tilgjengelig på noen fliser)

 1. Sveip ned på flisen som du vil endre eller høyreklikk den.

 2. Trykk eller klikk Mindre eller Større for å endre størrelsen. (Fargen og skriften til en flis kan ikke endres.)

Slå flisoppdatering av eller på (bare tilgjengelig på noen fliser)

 1. Sveip ned på flisen som du vil endre eller høyreklikk den.

 2. Trykk eller klikk Aktiver dynamisk flis eller Deaktiver dynamisk flis for å endre innstillingen.

Feste skrivebordsapper og mapper til oppgavelinjen på skrivebordet

 1. På startskjermen sveiper du ned på eller høyreklikker skrivebordsappen eller mappen du vil feste på oppgavelinjen, for å velge den.

 2. Trykk eller klikk Fest til oppgavelinjen.

Obs!

 • Hvis du ikke ser Fest til oppgavelinjen i appkommandoene når du velger en app eller mappe, kan den ikke festes til oppgavelinjen.