Musikk

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Brenne og rippe CDer

Når du kopierer musikk, bilder og videoer fra PCen til en tom CD eller DVD, kalles det "brenning". Når du kopierer musikk, bilder og videoer fra en CD eller DVD til PCen, kalles det "ripping". Du kan gjøre begge deler i Windows Media Player i Windows 8.1.

Obs! 

 • Windows Media Player er ikke tilgjengelig i Windows RT 8.1. Hvis du har Windows RT 8.1, kan det hende du finner en app i Windows Store som hjelper deg å brenne og rippe CDer. Hvilket Windows-operativsystem kjører jeg?

Brenne CDer (eller data-DVDer)

Vis alle

Ulike plater du kan brenne

Med Windows Media Player kan du brenne tre typer plater: lyd-CDer, data-CDer og data-DVDer. Når du skal bestemme deg for hvilken plate du skal bruke, må du ta hensyn til hva du skal kopiere, hvor mye du skal kopiere, og hvordan du vil spille av platen. Bruk tabellen nedenfor til å finne ut hvilken plate du bør bruke.

Platetype Beskrivelse
Platetype

Lyd-CD

Beskrivelse

Velg dette alternativet når du vil lage musikk-CDer som du kan spille av i bilen, på stereoanlegget eller på PCen.

 • Dette alternativet må bare brukes til musikk.

 • Kapasitet: opptil 80 minutter.

Platetype

Data-CD

Beskrivelse

Du kan spille av data-CDer på PCer og enkelte CD- og DVD-spillere. Enheten må støtte filtypene du legger til på platen, for eksempel WMA, MP3, JPEG eller WMV (Windows Media Video). Velg dette alternativet hvis du har mye musikk og en CD- eller DVD-spiller som kan spille de filtypene du legger til på platen, eller hvis du vil sikkerhetskopiere mediene.

 • Bruk dette alternativet til musikk, bilder og videoer.

 • Kapasiteten er om lag 700 MB, eller rundt regnet 8 timer med musikk.

Platetype

Data-DVD

Beskrivelse

Du kan spille av data-DVDer på PCer og enkelte DVD-spillere. Enheten må støtte filtypene du legger til på platen, for eksempel WMA, MP3, JPEG eller WMV. Det er mye plass på en data-DVD, så du velger dette alternativet hvis du har så mange filer at de ikke får plass på én CD.

 • Bruk dette alternativet til musikk, bilder og videoer.

 • Kapasiteten er om lag 4,7 GB, eller rundt regnet 54 timer med musikk.

Dette trenger du

Du må ha to ting for å komme i gang:

 • En CD- eller DVD-stasjon (også kalt CD- eller DVD-brenner).

 • En tom CD eller DVD.

Brenne en lyd-CD (eller en data-CD eller data-DVD)

Du kan lage en CD som inneholder om lag 80 minutter med musikk og kan spilles av på så å si alle CD-spillere. Du kan også lage en data-CD eller data-DVD som inneholder mange timer med musikk (eller mange bilder eller korte videoklipp) og kan spilles av på PCer. En data-CD fungerer i CD-spillere som støtter de filtypene som er kopiert til platen.

Slik brenner du en lyd-CD:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Windows Media Player i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Windows Media Player.

 3. Trykk eller klikk kategorien Brenn i Player-biblioteket, trykk eller klikk knappen Alternativer for brenning Alternativer-knapp, og trykk eller klikk deretter Lyd-CD.
 4. Sett inn en tom plate i CD- eller DVD-brenneren.

  Hvis PCen har flere CD- eller DVD-stasjoner, trykker eller klikker du stasjonen du vil bruke.

 5. Søk etter elementene du vil brenne på platen, i Player-biblioteket, og dra dem til listeruten (på høyre side i Player-biblioteket) for å opprette en brenneliste.

 6. Når du er ferdig med listen, trykker eller klikker du Start brenning.

Tips!

 • Hvis du vil endre rekkefølgen på elementene i brennelisten, drar du dem oppover eller nedover i listen.

 • Hvis du vil fjerne et element fra brennelisten, dobbelttrykker eller høyreklikker du elementet og trykker eller klikker deretter Fjern fra liste. Selv om du fjerner et element fra brennelisten, slettes den ikke fra spilleren eller PCen.

 • Hvis listen inneholder flere elementer enn det er plass til på én plate, kan du brenne de resterende elementene på en annen plate.

Rippe CDer

Når du ripper musikk fra en CD, kopierer du sanger fra en lyd-CD til PCen. Under rippingen komprimerer Player hver sang og lagrer den på disken som en Windows Media Audio (WMA)-, WAV- eller MP3-fil.

Rippede filer lagres automatisk i Musikk-mappen, men du kan endre plasseringen ved hjelp av alternativene i kategorien Rippeinnstillinger.

Vis alle

Slik ripper du musikk fra en CD:

Kontroller at PCen er koblet til Internet hvis du vil at Windows Media Player automatisk skal hente informasjon om sangene, som navn på album, artist og tittelen på sporene som rippes.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Windows Media Player i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Windows Media Player.

 3. Sett inn en lyd-CD i CD-stasjonen på PCen.

 4. Trykk eller klikk Ripp CD-knappen Ripp CD-knapp.

  Tips!

  • Hvis du vil velge et annet format eller en annen bithastighet, trykker eller klikker du Rippeinnstillinger-menyen og velger deretter Format eller Lydkvalitet i Player-biblioteket.

  • Hvis du ikke vil rippe alle sangene, fjerner du merket ved siden av sangene du ikke vil rippe.

Legge til eller redigere medieinformasjon etter ripping

 1. Søk etter albumet eller sangen du vil redigere, i Player-biblioteket.

 2. Sveip over eller høyreklikk albumet, og trykk eller klikk deretter Søk etter albuminformasjon.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis riktig album- eller artistinformasjon vises i søkeresultatene, velger du den riktige oppføringen, og deretter følger du instruksjonene på siden for å oppdatere albumgrafikken og medieinformasjonen automatisk.

  • Hvis riktig album- eller artistinformasjon ikke vises i søkeresultatene, følger du instruksjonene på siden for å søke på nytt ved hjelp av andre søkekriterier, eller for å legge til medieinformasjonen manuelt.

Obs! 

 • Hvis du får en feilmelding om at du må endre personverninnstillingen når du prøver å finne albuminformasjon, trykker eller klikker du Organiser, Alternativer og kategorien Personvern og merker deretter av for Oppdater musikkfiler ved å hente medieinformasjon fra Internett.

 • Hvis riktig albuminformasjon vises med et generelt musikkikon som albumgrafikk, er ikke albumgrafikken tilgjengelig for nedlasting.

Endre innstillinger for ripping av musikk

Endringene du gjør, gjelder for nye spor som du ripper. Du kan ikke bruker Player til å endre formatet eller lydkvaliteten på sanger du allerede har rippet.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Windows Media Player i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Windows Media Player.

 3. Sett inn en CD i CD-stasjonen.

 4. Maksimer Windows Media Player-vinduet slik at du kan se alle menyalternativene, trykk eller klikk Rippeinnstillinger, og velg deretter innstillingen du vil endre.

Obs! 

 • Uautorisert bruk og/eller duplisering av opphavsrettbeskyttet materiale kan være et brudd på loven om opphavsrett i USA og/eller andre land/områder. Opphavsrettbeskyttet materiale inkluderer, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, sangtekster, fotografier, utklipp, animasjoner, film- og videoklipp i tillegg til lyd og musikk (inkludert kodet MP3). Overtredelse av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan bli forfulgt rettslig i henhold til gjeldende bestemmelser.