Hold barna trygge på PCen

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Angi de riktige begrensningene for barnet

Når du legger til et barn i Microsoft-familien, kan du sikre at de holder seg trygge når de bruker PC-en mens du fortsatt gir dem frihet til å utforske. Du kan kontrollere at nettsteder med innhold uegnet for barn blokkeres, eller angi akkurat hvilke nettsteder du vil at barna å se. Du kan også gjøre at de bare kan bruke apper og spill som er egnet for deres alder, og du kan angi skjermtidsbegrensninger for å kontrollere at de ikke bruker for mye tid i den virtuelle verden. Barna kan be om din tillatelse til å fortsette å surfe når tiden deres er gått, eller til å se eller laste ned noe som er blokkert. Sammen kan dere bestemme begrensningsnivået som passer for dem.

Du kan konfigurere og administrere alle disse begrensningene på account.microsoft.com/family. Logg på med Microsoft-kontoen, velg navnet på barnet du vil endre innstillinger for, og følg instruksjonene derfra.

Obs! 

 • Tidsbegrensninger gjelder i henhold til tidspunktet som er angitt på PC-en, slik at PC-ene dine ikke trenger å være satt til samme tidssone for at innstillingene skal brukes på riktig måte.

Vis alle

Angi tidsbegrensninger

Det finnes to metoder for å begrense tiden barna bruker på skjermen. I tillegg til å angi bestemte tidspunkt som de kan bruke enhetene sine, kan du også angi en maksimal tid per enhet som bestemmer hvor mange timer per dag de kan bruke dem. Du kan for eksempel la dem bruke to timer per dag på PC-en i ukedagene, men gi dem mer tid i helgene.

 1. Velg Skjermtid, og sett bryteren Blokker enhetsbruk på bestemte tidspunkter fra Av til .

 2. Velg tidspunktene i løpet av hver dag som du vil tillate at barnet bruker enheten sin, og angi en maksimal brukstid per enhet hvis du ønsker det. Hvis du ikke vil angi en maksimal tid, velger du Ubegrenset.

Begrense hvilke nettsteder barna kan besøke

Det finnes mange flotte ting å lære om på Internett, men også mange ting du ikke vil at barna skal finne. Du kan angi tidsbegrensninger på typen nettsteder barna kan se slik at ting vil Du kan for eksempel tillate at de ser barnevennlige nettsteder og steder av allmenn interesse, mens du automatisk blokkerer alle nettsteder som leverer innhold uegnet for barn. Du kan også tillate eller blokkere enkeltnettsteder – eller til og med bestemte sider innenfor et område – etter nettadresse eller URL-adresser, eller konfigurere barnas konto, slik at de bare kan gå til områder som du angir som trygge.

Slik konfigurerer du nettstedsbegrensninger

 1. Velg Nettsteder, og sett bryteren Blokker upassende nettsteder fra Av til .

  Nå er innhold uegnet for barn blokkert, InPrivate -visning er blokkert og BingSikkert søk er aktivert.

 2. Hvis du vil at barnet bare skal se nettsteder som du uttrykkelig har tillatt, merker du av i boksen ved siden av Bare se nettsteder på listen over tillatte.

Slik tillater eller blokkerer du bestemte nettsteder

 1. Velg Nettsteder.

 2. Hvis du vil legge til et nettsted i listen over tillatte, kan du gå til Alltid tillat disse og angi URL-adressen til et nettsted du vil tillate.

 3. Hvis du vil legge til et nettsted i listen over blokkerte, kan du gå til Alltid blokker disse og angi URL-adressen til et nettsted du vil blokkere.

Angi begrensninger for apper og spill

Å angi begrensninger på appene og spillene barnet har tillatelse til å bruke, ligner det å angi nettstedsbegrensninger: Du kan angi et aldersbasert klassifiseringsnivå slik at barna kan bruke apper og spill som er klassifisert som egnet for barnets aldersgruppe, men ikke apper som er for avanserte for dem eller ikke har en aldersklassifisering. Du kan også tillate eller blokkere bestemte enkelttitler.

Barna kan be om din tillatelse hvis de ønsker å bruke en app som er blokkert, eller spille et spill som er blokkert, og du kan svare på tillatelsesforespørsel via e-post, direkte fra barnets aktivitetsrapport, eller ved å logge på enheten barnet bruker og gi godkjenning der og da.

Obs! 

 • App- og spillbegrensninger hadde tidligere to av/på-brytere, én for apper og én for spill. Nå administreres begge med én bryter. Hvis du tidligere bare hadde aktivert begrensninger for én av dem, men ikke den andre, gjelder fortsatt innstillingene. Hvis du imidlertid deaktiverer app- og spillbegrensninger og aktiverer dem på nytt, blir både apper og spill begrenset.

Slik bruker du aldersbaserte klassifiseringsnivåer

 1. Velg Apper og spill, og sett bryteren Blokker upassende apper og spill fra Av til .

 2. Gå til Begrens apper og spill, og bruk menyen til å velge en aldersgrense som passer for barnet.

  Barna kan alltid be om din tillatelse til å bruke noe som er blokkert.

Obs! 

 • På enheter som kjører Windows 8.1,Windows 8, Windows 7 eller eldre versjoner av Windows, blokkeres alle apper og spill som ikke har en aldersklassifisering, som standard når du aktiverer app- og spillbegrensninger. Dette beskytter yngre barn fra å bruke upassende apper eller spille spill som er for avanserte for dem, men det kan også blokkere bestemte apper du vil at eldre barn skal kunne bruke – inkludert produktivitetsapper som tekstbehandlingsprogrammer og regneark. Det kan hende at du vil aktivere app- og spillbegrensninger for yngre barn, men velger å overvåke app- og spillaktiviteten til eldre barn ved hjelp av aktivitetsrapporter.

Administrere barnas forespørsler

Over tid kan innstillingene du bruker for familiens PC-aktiviteter måtte tilpasses endrede behov. Barna dine ønsker kanskje for eksempel å laste ned og spille et nytt spill som alle snakker om, gjøre nettundersøkelser i forbindelse med skolearbeid eller kanskje få litt mer PC-tid for å få ferdig hjemmeleksene. Barna i Microsoft-familien kan sende deg e-postforespørsler om nye apper, spill eller nettsteder som de ønsker tillatelse til å bruke. Du kan alltid håndtere disse forespørslene enkeltvis på e-post, men du kan også administrere dem på ett sted på account.microsoft.com/family.

 1. Velg Nylig aktivitet.

  Nylige tillatelsesforespørsler organiseres etter kategori.

 2. Ved siden av hver forespørsel velger du Tillat-knappen for å godkjenne forespørselen, eller Avslå-knappen for å blokkere forespørselen.

Neste: Overvåke barnets enhetsbruk ved hjelp av aktivitetsrapporter

Andre ressurser

Gå til Microsoft-familie

Endre innstillingene for Microsoft-familien.

Konfigurere Tryggere for familien

Finn ut hvordan du legger til kontoer i Microsoft-familien.

Hjelp fra gruppen

Still spørsmålet ditt i fellesskapsforaene.