Hold barna trygge på PCen

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Angi begrensninger for når og hvordan barna bruker PCen

Ved å overvåke barnas kontoer med Tryggere for familien, får du en bedre idé om de gjør ferdig leksene eller bruker for mye tid online. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å angi bestemte begrensninger for PC-aktivitet for hvert barn, inkludert når de kan bruke PCen, hvilke spill og apper de kan bruke, og hvilke apper de kan se eller laste ned i Windows Store.

Du kan angi og administrere alle disse grensene på nettet, fra hvor som helst. Logg på nettstedet for Tryggere for familien, trykk eller klikk navnet på barna du vil endre innstillinger for, og følg instruksjonene på skjermen.

Obs!

 • Hvis du vil, kan du også administrere Tryggere for familien på hver av familiens PCer.

Vis alle

Angi tidsbegrensninger

Det finnes to metoder for å begrense tiden barna bruker på PCen. En brukstid angir hvor mange timer per dag barna kan bruke PCen. Du kan for eksempel la dem bruke to timer per dag på PCen i ukedagene, men gi dem mer tid i helgene. En sperretid angir når all PC-bruk er forbudt (som etter leggetid eller i skoletiden).

 • Trykk eller klikk Tidsbegrensninger, og gjør deretter ett av følgende:

  • Trykk eller klikk Brukstid-fanen, kontroller at brukstid er aktivert, og velg deretter antall timer og minutter barna kan bruke PCen på ukedager og i helger.

  • Trykk eller klikk Sperretid-fanen, kontroller at sperretid er aktivert, og merk deretter tidsblokker for hver dag når barna ikke skal ha lov til å bruke PCen i det hele tatt.

Begrense hvilke nettsteder barna kan besøke

Det er to måter å begrense hvilket Internett-innhold barna skal kunne se. Du kan bruke nettfiltrering til å angi vide nettstedskategorier som barna kan besøke. Du kan for eksempel tillate at de ser barnevennlige nettsteder og nettsteder med allmenn interesse, mens alle nettsteder som leverer innhold for voksne, blokkeres automatisk. Du kan også tillate eller blokkere enkeltnettsteder – eller til og med bestemte sider på ett nettsted – etter nettadresse eller URL-adresse.

Slik filtrerer du alle nettsteder etter kategori

 1. Trykk eller klikk Nettfiltrering, og trykk eller klikk deretter Begrensningsnivå.

 2. Kontroller at nettfiltrering er aktivert, og bruk deretter glidebryteren til å velge hvilke nettstedkategorier barna kan besøke.

Slik tillater eller blokkerer du bestemte nettsteder

 1. Trykk eller klikk Nettfiltrering, og trykk eller klikk deretter Tillatelses- eller blokkeringsliste.

 2. Kontroller at nettfiltrering er aktivert, angi en bestemt nettadresse, og trykk eller klikk deretter Tillat eller Blokker.

  Du kan legge til flere nettadresser på denne siden, én om gangen. Du kan også velge å bruke de samme tillatelsene for et nettsted på flere familiemedlemmer.

Slik tillater eller blokkerer du filnedlastinger

Du kan også begrense hva barna skal kunne laste ned fra Internett, slik at de ikke laster ned virus eller annen uønsket programvare.

 1. Trykk eller klikk Nettfiltrering, og trykk eller klikk deretter Begrensningsnivå.

 2. Kontroller at nettfiltrering er aktivert. Merk av for Blokker filnedlastinger fra nettet under Filnedlastinger for å hindre barna i å laste ned apper, spill og andre filer fra Internett. (Hvis du vil tillate at barna laster ned filer, fjerner du merket i boksen.)

Angi begrensninger for spill og apper

Når du angir begrensninger for spillene og appene barna har lov å bruke, er det identisk med å angi nettstedsbegrensninger: du kan angi et alders- eller innholdsbasert klassifiseringsnivå for alle spill og for de appene som barna kan se eller laste ned fra Windows Store, eller du kan tillate eller blokkere bestemte enkelttitler.

Slik bruker du Windows Store og spillklassifiseringsnivåer

 1. Trykk eller klikk Spillbegrensninger, og trykk eller klikk deretter Klassifisering.

 2. Kontroller at begrensninger er aktivert, og bruk deretter glidebryteren til å velge et klassifiseringsnivå. Du kan også bruke et annet spillklassifiseringssystem, hvis du foretrekker det.

  Windows Store baserer nedlastingsbegrensningene på et barns spillbegrensninger i Tryggere for familien.

Slik tillater eller blokkerer du bestemte spill

 1. Trykk eller klikk Spillbegrensninger, og trykk eller klikk deretter Spilliste. Kontroller at spillbegrensninger er aktivert.

 2. Velg alternativer for bestemte spill etter behov.

Slik angir du andre appbegrensninger

Du kan også bestemme om du vil la barna bruke andre apper og annen programvare, selv om den er lastet ned fra Windows Store eller ikke.

 1. Trykk eller klikk Appbegrensninger.

 2. Kontroller at appbegrensninger er aktivert, og velg deretter de tilgjengelige appene du vil tillate eller blokkere etter behov.

Administrere barnas forespørsler

Over tid kan innstillingene du bruker for familiens PC-aktiviteter måtte tilpasses endrede behov. Barna dine ønsker kanskje for eksempel å laste ned og spille et nytt spill som alle snakker om, gjøre nettundersøkelser i forbindelse med skolearbeid eller kanskje få litt mer PC-tid for å få ferdig hjemmeleksene. Med Tryggere for familien kan barna sende deg e-postforespørsler om nye apper, spill eller nettsteder som de ønsker tillatelse til å bruke. Du kan alltids håndtere disse forespørslene enkeltvis, men du kan også administrere alle på ett sted, på nettstedet Tryggere for familien.

 1. Trykk eller klikk Forespørsler.

  Nylige tillatelsesforespørsler organiseres etter kategori.

 2. Ved siden av hver forespørsel trykker eller klikker du på rullegardinlisten under Svar og velger en handling.

Obs!

 • Du kan tillate at alle barna, eller bare det valgte barnet, bruker nettstedet, spillet eller appen det gjelder. På samme måte kan du blokkere noe for bare ett barn, eller for alle. Nettsteder, spill og apper legges til i tillatelses- og blokkeringslistene i henhold til dette.

Neste: Overvåke barnas PC-bruk ved hjelp av aktivitetsrapporter

Andre ressurser

Gå til Tryggere for familien

Endre innstillingene på webområdet for Tryggere for familien.

Tryggere for familien: vanlige spørsmål

Har du et spørsmål? Les vanlige spørsmål.

Tjenestestatus

Kommer du ikke til Tryggere for familien? Kontroller tjenestestatusen.

Hjelp fra fellesskapet

Still spørsmålet ditt i fellesskapsforaene.