Du kan bruke Windows Media Player til å kopiere musikk, videoer og bilder fra spillerbiblioteket til en bærbar enhet, for eksempel en kompatibel MP3-spiller. Dette kalles "synkronisering" eller "synking".

Du kan synkronisere elementer til en enhet automatisk eller manuelt. Når du kobler en enhet til PCen for første gang, velger Windows Media Player synkroniseringsmetoden som fungerer best for enheten, avhengig av lagringskapasiteten på enheten og størrelsen på spillerbiblioteket. Du kan velge en annen synkroniseringsmetode hvis du vil.

Hvis du vil komme i gang, gjør du følgende:

  1. Koble enheten til PCen og slå den på.

  2. Åpne Windows Media Player, og trykk eller klikk deretter Fullfør for å synkronisere automatisk, eller trykk eller klikk Fullfør og trykk eller klikk Synkroniser-fanen for å velge filer manuelt.

Det finnes mange synkroniseringsalternativer du kan eksperimentere med. Hvis du vil vise dem, gjør du følgende:

  1. Koble enheten til PCen og slå den på.

  2. Trykk eller klikk Synkroniser-fanen i spillerbiblioteket, trykk eller klikk knappen Alternativer for synkroniseringKnappen Synkroniseringsalternativer, og trykk eller klikk deretter Konfigurer synkronisering.
Vis alle

Informasjon om automatisk synkronisering

Hvis enheten har en lagringskapasitet som er større enn 4 gigabyte (GB), og det er plass til hele spillerbiblioteket på enheten, synkroniserer Windows Media Player automatisk med mindre du velger å synkronisere manuelt. Hvis du velger å synkronisere automatisk, kan du velge hvilke filer du vil synkronisere, eller du kan angi at hele spillerbiblioteket kopieres til enheten.

Hver gang du kobler enheten til PCen mens Windows Media Player kjører, oppdaterer spilleren automatisk innholdet på enheten slik at det gjenspeiler innholdet i spillerbiblioteket.

Hvis du for eksempel ripper en CD til spillerbiblioteket ditt, blir det aktuelle albumet automatisk kopiert til enheten din neste gang du kobler den til PCen. Hvis du sletter elementer fra spillerbiblioteket, blir de aktuelle elementene også slettet fra enheten neste gang du kobler den til PCen.

Selv om enheten er konfigurert til å synkroniseres automatisk, kan du velge hvilke elementer som skal synkroniseres automatisk.

Informasjon om manuell synkronisering

Hvis enheten har en lagringskapasitet som er mindre enn 4 gigabyte (GB), eller hvis det ikke er plass til hele spillerbiblioteket på enheten, synkroniserer Windows Media Player manuelt. Du må følge en fremgangsmåte hver gang du ønsker å legge til eller fjerne elementer fra enheten.