Lydinnspilling-app for Windows: vanlige spørsmål

Lydinnspilling er en app du kan bruke til å spille inn lyd på opptil tre timer per innspillingsfil. Du kan bruke appen side ved side med andre apper, og dermed kan du spille inn lyd mens du fortsetter å arbeide på PCen. (Det finnes også et skrivebordsprogram kalt Lydinnspilling, men denne artikkelen handler om Lydinnspilling-appen.)

Vis alle

Hvordan spiller jeg inn?

 • Hvis du vil starte en innspilling, trykker eller klikker du sirkelknappen med mikrofonikon i midten. Dette er Spill inn-knappen.
  Spill inn-knapp
 • Hvis du vil stanse innspillingen midlertidig, trykker eller klikker du Stans midlertidig.

  Stans midlertidig-knapp
 • Hvis du vil fortsette samme innspilling som du stanset midlertidig, trykker eller klikker du Stans midlertidig på nytt.

 • Hvis du vil lagre innspillingen, trykker eller klikker du Stopp. Innspillingen vises i listen over innspillinger.

  Stopp-knapp

  (Neste gang du trykker eller klikker Spill inn, starter du en ny innspilling.)

Hvordan endrer jeg navn på innspillinger?

 1. Trykk eller klikk innspillingen du vil gi nytt navn til.

 2. Trykk eller klikk Gi nytt navn.

 3. Skriv inn et nytt navn for innspillingen. Trykk eller klikk Gi nytt navn.

Hvor lagres innspillingene mine?

Innspillingene dine lagres i Lydinnspilling-appen. Hvis du avinstallerer appen, blir innspillingene slettet. Hvis du vil sende innspillingsfilen til noen via en annen app, kan du bruke Del-perlen.

Hvordan deler jeg innspillingene mine?

 1. Åpne Lydinnspilling.

 2. Trykk eller klikk innspillingen du vil dele.

 3. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Del.
  (Hvis du bruker en mus, peker du mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, og deretter klikker du Del.)

 4. Det vises en liste over appene du har, som kan dele. Hvis du vil sende innspillingen via e-post, trykker eller klikker du Send via e-post og følger instruksjonene. Hvis du vil dele innspillingen med en app, trykker eller klikker du appen og følger instruksjonene på skjermen.

Du kan også sende innspillingsfiler som vedlegg fra E-post-appen. Trykk eller klikk Lydinnspilling på menyen når du velger en fil du vil legge til i en e-postmelding.

Hvordan trimmer jeg innspillingene mine?

 1. Trykk eller klikk innspillingen du vil trimme.

 2. Trykk eller klikk Trim.

 3. Dra venstre og høyre kant av tidslinjen til de nye start- og stoppunktene du vil bruke.
  Du kan spille av den trimmede innspillingen for å sjekke at den starter og stopper der du ønsker. Juster start- eller stopptidspunktene etter behov. Trykk eller klikk OK.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil lagre den trimmede delen som en ny innspillingsfil, trykker eller klikker du Lagre en kopi.

  • Hvis du vil erstatte innspillingen med den trimmede delen, trykker eller klikker du Oppdater originalen.

Obs!

 • Du kan ikke trimme hvis du har minimert Lydinnspilling slik at appen bruker en bredde på mindre enn 672 piksler av skjermen. Lydinnspilling-appen må ha større bredde for at du skal kunne trimme.

Hvordan sletter jeg innspillinger?

 1. Trykk eller klikk innspillingen du vil slette.

 2. Trykk eller klikk Slett.

Hvorfor stanser innspillingen min midlertidig når jeg flytter appen til bakgrunnen?

Lydinnspilling fortsetter ikke innspillingen i bakgrunnen når du bruker andre apper. Hvis du vil bruke Lydinnspilling sammen med andre apper, bruker du dem side ved side.

Slik bruker du Lydinnspilling sammen med andre apper

 1. Åpne Lydinnspilling.

 2. Sveip inn fra toppen av skjermen til et vises en åpning bak appen, og dra deretter mot venstre eller høyre.
  (Hvis du bruker en mus, klikker du øverst på skjermen og drar appen ned til det vises en åpning bak den, og deretter drar du appen til venstre eller høyre.)

 3. Gå tilbake til startskjermen og åpne en app til. Den vises ved siden av Lydinnspilling på den samme skjermen.

 4. Juster andelen av skjermen du vil at Lydinnspilling skal bruke, ved å flytte linjen mellom appene.

Hvordan gir jeg Lydinnspilling tillatelse til å bruke mikrofonen min?

 1. Åpne Lydinnspilling.

 2. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 3. Trykk eller klikk Tillatelser.

 4. Sett Mikrofon til . Nå kan du spille inn.

Hvordan kan jeg justere mikrofonvolumet?

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Lyd i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Lyd.

 3. Trykk eller klikk Innspilling-fanen.

 4. Trykk eller klikk Mikrofon, og trykk eller klikk deretter Egenskaper.

 5. Trykk eller klikk Nivåer-fanen. Bruk glidebryterne til å justere volumet og forsterke mikrofonen.

 6. Trykk eller klikk OK, og trykk eller klikk deretter OK på nytt for å lukke Lyd.

Trenger du mer hjelp?