Startskjerm

Windows-veiledning: side 3 av 11

Apper, venner og nettsteder på ett sted

Startskjermen er hjertet av PCen. Her kan du åpne apper og skrivebordsprogrammer, se hva vennene dine gjør og raskt få tilgang til favorittnettsteder og filer.

Ved første øyekast kan du se at flisene på startskjermen viser oppdateringer fra venner, ny e-post, appvarsler og neste avtale i kalenderen, selv uten at du åpner en app. Og ettersom alle som bruker PCen, kan logge på med sin egen Microsoft-konto, kan hver enkelt person tilpasse sine egne fliser, farger og bakgrunner.

Gå til startskjermen

Du kan gå tilbake til startskjermen på flere måter, uansett hvor du er på PCen.

Startknapp
Trykk eller klikk startknappen Windows-logotasten nederst til venstre på skjermen.
Windows-logotast på et tastatur
Trykk Windows-logotasten Windows-logotasten på tastaturet.
Start-perle

Åpne perlene, og trykk eller klikk deretter Start. Hvis du vil finne ut hvordan du åpner perlene, kan du se Søke, dele, skrive ut med mer.

Tips!

Når du er på skrivebordet, kan du høyreklikke startknappen for å få tilgang til hurtiginnstillinger som Strømalternativer, Oppgavebehandling, Kontrollpanel og Enhetsbehandling.

Vise alle appene dine

Apper-visning
Du kan finne alle appene og programmene dine i Apper-visningen. Hvis du vil gå til Apper-visningen, skyver du opp fra midt på startskjermen med fingeren eller klikker pilen Pil ned nesten nederst til venstre på startskjermen.

Hvis du vil, kan du også velge å vise Apper-visningen når du logger på. Hvis du vil ha informasjon om dette, kan du se Tilpasse PCen.

Når du installerer en ny app fra Windows Store, vises den i Apper-visningen. Deretter kan du feste den til startskjermen eller oppgavelinjen på skrivebordet hvis du vil ha rask tilgang til den.

Feste apper du bruker ofte

Du kan feste favorittappene dine til startskjermen og oppgavelinjen på skrivebordet, slik at du får tilgang til dem raskt og umiddelbart kan se oppdateringer på de tilhørende flisene.

Trinn 1

Skyv opp fra midt på skjermen for å gå til Apper-visningen. (Hvis du bruker en mus, klikker du pilen Pil ned nesten nederst til venstre på skjermen.)
Pil ned

Trinn 2

Trykk og hold eller høyreklikk appen du vil feste. Du kan merke flere apper og feste alle samtidig.

Merket app

Trinn 3

Trykk eller klikk Fest til Start eller Fest til oppgavelinjen. Appene du festet, vises på slutten av startskjermen eller oppgavelinjen på skrivebordet.

Festealternativer
Tips!

Du kan raskt søke etter en app ved å begynne å skrive inn navnet på startskjermen eller i Apper-visningen.

Løsne apper fra startskjermen

Hvis du finner ut at du ikke vil at en flis skal ligge på startskjermen lenger, kan du løsne den fra startskjermen. Løsning av en app er noe annet enn å avinstallere den. Hvis du løsner en app fra startskjermen, vises appen fortsatt når du søker etter den, og den ligger fortsatt i Apper-visningen hvis du trenger å finne den igjen.

Slik løsner du en app fra startskjermen

 1. Trykk og hold eller høyreklikk flisen på startskjermen som du vil løsne.
  Du kan merke flere fliser og løsne alle samtidig. Du kan fjerne merkingen ved å trykke eller klikke et åpent område på startskjermen eller i Apper-visningen, eller ved å trykke eller klikke Tilpass.

 2. Trykk eller klikk Løsne fra Start.
  Appene du merket, fjernes fra startskjermen, men vises fortsatt i Apper-visningen og når du søker etter dem.

Organisere startskjermen

Du kan organisere og ordne startskjermen som du vil. Du kan endre størrelse på fliser og flytte dem rundt etter ønske. Du kan for eksempel gi stor størrelse til flisene du bruker ofte, mens flisene du bruker sjeldnere, gjøres mindre. Du kan endre størrelse på og ordne flisene slik du synes er best. Du kan også gruppere fliser for å holde oversikt over appene og bruke dem på en mer effektiv måte. Uansett hvordan du velger å organisere flisene, gjør tilpassing av startskjermen det enklere å gå til appene, mappene, nettstedene og personene du oftest samhandler med.

Slik flytter du en flis på startskjermen

 1. Trykk og hold flisen du vil flytte, på startskjermen. (Hvis du bruker en mus, klikker og holder du flisen.)

 2. Dra flisen dit du vil plassere den.

Slik endrer du størrelse på en flis på startskjermen

 1. Trykk og hold flisen du vil endre størrelse på, på startskjermen. (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du flisen.)

 2. Trykk eller klikk Endre størrelse.

 3. Velg ønsket størrelse.

Slik oppretter du en gruppe fliser

 1. Trykk og hold eller høyreklikk flisene du vil gruppere, på startskjermen.

 2. Dra dem til et åpent område, og når det vises en grå stolpe bak flisene, slipper du dem. Dette oppretter en ny gruppe.

 3. Hvis du vil gi navn til gruppen, trykker eller klikker du der det står Navngi gruppe over gruppen, og deretter skriver du inn et nytt navn.

  Når du har opprettet en gruppe, kan du flytte hele gruppen rundt på startskjermen.

Slik flytter du en gruppe fliser

 1. Knip sammen på startskjermen for å zoome ut. (Hvis du bruker en mus, klikker du Zoom-ikonet Zoom-ikon nederst til høyre på skjermen.)
 2. Trykk og dra eller klikk og dra gruppen med fliser du vil flytte, dit du vil plassere dem.

  Når du er ferdig med å flytte grupper, trykker eller klikker du hvor som helst på skjermen for å zoome inn igjen.

Trenger du mer hjelp?