Innstillinger for berøring og penn: vanlige spørsmål

Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om innstillinger for berøring og penn.

Vis alle

Hvordan kan jeg finne ut om PCen min har en berøringsskjerm?

Trykk en flis på startskjermen med fingeren. Hvis det er en berøringsskjerm, åpnes appen. Du kan også kontrollere de gjeldende systeminnstillingene med musen:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter PC-informasjon.

 3. Merk av for innstillingen Penn og berøring under PC. Den beskriver hvilken type inndata skjermen støtter.

Hvis du har en berøringsskjerm, er inndata via berøring aktivert som standard og kan ikke slås av. Hvis du forventer at den bærbare datamaskinen eller skjermen skal svare på berøring og den ikke gjør det, kan du kontrollere om den støtter berøring, og at du har riktige drivere installert, på produsentens nettsted.

Hvordan kalibrerer jeg penn- og berøringsinnstillingene?

Slik justerer du hvor følsomt skjermen din skal reagere på penn- eller fingerbevegelser:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Kalibrer i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Kalibrer skjermen for penn eller berøringsinndata for å åpne Innstillinger for tavle-PC.

 3. Kontroller at skjermen som vises i visningsfeltet, samsvarer med skjermen du ønsker å kalibrere.

 4. Trykk eller klikk Kalibrer, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

  Innstillinger for tavle-PC
  Innstillinger for tavle-PC

Hva gjør jeg hvis jeg har kalibrert penn- og berøringsinnstillingene og nå ikke kan åpne perlene lenger?

Hvis du har kalibrert berørings- og penninnstillingene og perlene ikke vises lenger når du sveiper inn fra den høyre kanten på skjermen, kan det hende at Windows ikke finner kanten på skjermen nøyaktig fordi skjermgrensen ble tilbakestilt under kalibreringen. Prøv fremgangsmåten nedenfor for å kalibrere penn- og berøringsinnstillingene på nytt.

 1. Åpne perlene ved hjelp av hurtigtasten Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+C, og trykk eller klikk deretter Søk.
 2. Skriv inn Kalibrer i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Kalibrer skjermen for penn eller berøringsinndata for å åpne Innstillinger for tavle-PC.

 3. Kontroller at skjermen som vises i visningsfeltet, samsvarer med skjermen du ønsker å kalibrere.

 4. Trykk eller klikk Tilbakestill Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

Hvis ikke tilbakestillingen av penn- og berøringsinnstillingene virker, kan du prøve å kalibrere på nytt ved å trykke eller klikke Kalibrer og deretter følge anvisningene på skjermen. Du kan kontrollere at Windows finner kanten på skjermen nøyaktig, ved å prøve å trykke litt nærmere midten av skjermen når du trykker på kalibreringspunktene.

Innstillinger for tavle-PC
Innstillinger for tavle-PC

Hvordan får jeg berøringsinndata til å gå til riktig skjermbilde?

Hvis du har to skjermer og én av dem er berøringsskjerm, kan signalet for berøringsinndataene bli forvekslet. Hvis du for eksempel trykker på den ene skjermen, kan markøren bevege seg på den andre skjermen. Slik løser du problemet:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn kalibrer i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Kalibrer skjermen for penn eller berøringsinndata for å åpne Innstillinger for tavle-PC.

 3. Trykk eller klikk Oppsett, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

  Innstillinger for tavle-PC
  Innstillinger for tavle-PC

Hvordan endrer jeg penn- og berøringshandlingene?

Slik endrer du hvor rask en handling er, eller hvor lang tid en handling tar

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn penn og berøring i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Penn og berøring.

 3. Trykk eller klikk handlingen du vil konfigurere, og klikk deretter Innstillinger.

 4. Følg instruksjonene på skjermen.

  Innstillinger for penn og berøring
  Innstillinger for penn og berøring

Trenger du mer hjelp?