Låse opp en BitLocker-beskyttet stasjon

Du kan bruke BitLocker-stasjonskryptering til å bidra til å beskytte operativsystemstasjonen din (stasjonen som Windows er installert på), en fast datastasjon (for eksempel en intern harddisk), eller en flyttbar datastasjon (for eksempel en USB-flash-enhet). Hvordan du låser opp en kryptert stasjon, avhenger av to ting:

 • Hvilken type stasjon det er.

 • Hvilken type opplåsingsmetode du valgte da du konfigurerte BitLocker på stasjonen.

Vis alle

Slik låser du opp operativsystemstasjonen

Hvis du har aktivert BitLocker for operativsystemstasjonen din, blir du bedt om å skrive inn PIN-koden eller passordet for BitLocker, eller sette inn USB-flash-enheten som inneholder oppstartsnøkkelen din, når du slår på PCen. Du må gjøre dette før du kan logge på.

 • Skriv inn PIN-koden eller passordet for BitLocker og trykk Enter.

  Du kan også sette inn smartkortet ditt (også kalt et sikkerhetskort), skrive inn PIN-koden for smartkortet, og trykke Enter.

Slik låser du opp en fast datastasjon

 1. Åpne Datamaskin ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Datamaskin i søkeboksen, trykke eller klikke Apper og deretter trykke eller klikke Datamaskin.

 2. Dobbelttrykk eller -klikk stasjonen du vil låse opp.

 3. Skriv inn BitLocker-passordet, og trykk eller klikk deretter Lås opp.

  Du kan også sette inn smartkortet, trykke eller klikke Flere alternativer, trykke eller klikke Bruk smartkort, skrive inn PIN-koden for smartkortet, og trykke Enter.

Obs!  

 • Hvis du aktiverer BitLocker for operativsystemstasjonen din, kan du angi at en BitLocker-beskyttet fast datastasjon skal låses opp automatisk når du starter Windows.

  Åpne BitLocker-stasjonskryptering ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn BitLocker-stasjonskryptering i søkeboksen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter trykke eller klikke BitLocker-stasjonskryptering. Velg stasjonen du vil låse opp automatisk, og trykk eller klikk deretter Aktiver automatisk opplåsing. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

Slik låser du opp en flyttbar datastasjon

 1. Sett inn stasjonen i en USB-port på PCen.

 2. Trykk eller klikk meldingen Lås opp stasjon.

 3. Skriv inn BitLocker-passordet, og trykk eller klikk deretter Lås opp.

  Du kan også sette inn smartkortet, trykke eller klikke Flere alternativer, trykke eller klikke Bruk smartkort, skrive inn PIN-koden for smartkortet, og trykke Enter.

Obs!  

 • Du kan angi at en BitLocker-beskyttet flyttbar datastasjon skal låses opp automatisk når du starter Windows. Sett inn den flyttbare stasjonen du vil låse opp automatisk, trykk eller klikk Flere alternativer, og merk deretter av for Lås opp automatisk på denne PCen. (Du må låse opp stasjonen en siste gang før automatisk opplåsing aktiveres)

Merknader

 • BitLocker-stasjonskryptering er bare tilgjengelig i versjonene Windows 8 Pro og Windows 8 Enterprise.

 • Du kan deaktivere BitLocker-beskyttelse midlertidig (for eksempel hvis du må installere ny programvare som BitLocker ellers kanskje ville blokkert), eller du kan deaktivere BitLocker. Da krypteres stasjonen slik at den ikke lenger er beskyttet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Få bedre beskyttelse av filer ved å bruke BitLocker.

Trenger du mer hjelp?