Låse opp eller oppheve blokkeringen av enheten for mobilt bredbånd

Bruk disse trinnene hvis enheten for mobilt bredbånd er låst eller blokkert.

Slik låser du opp en enhet for mobilt bredbånd

Hvis enheten for mobilt bredbånd har en PIN-kode, låses enheten automatisk når du slår av PCen, går i dvalemodus, eller fjerner enheten fra PCen. Neste gang du starter PCen, fortsetter fra dvalemodus, eller setter inn enheten, vises statusen som Låst enhet. Gjør følgende for å låse den opp:

  1. Vis en liste over tilgjengelige nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikonet for trådløst nettverk eller Ikonet for kabelbasert nettverk).

  2. Trykk eller klikk navnet på enheten for mobilt bredbånd, og trykk eller klikk deretter Koble til.

  3. Angi PIN-koden, og trykk eller klikk deretter OK.

Slik opphever du blokkeringen av en enhet for mobilt bredbånd

Når en enhet for mobilt bredbånd er blokkert, kan du ikke låse den opp med PIN-koden. Enhetsstatusen vises som Blokkert. Hvis du vil oppheve blokkeringen av enheten, må du angi en nøkkel for oppheving av blokkeringen (ofte kalt en PUK-kode), som du får fra leverandøren av det mobile bredbåndet. Du må også opprette en ny PIN-kode i løpet av opphevingsprosessen. Gjør følgende for å oppheve blokkeringen av enheten:

  1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
    (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

  2. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter navnet på nettverket for mobilt bredbånd.

  3. Trykk eller klikk Fjern blokkering av PIN-kode.

  4. Angi nøkkelen for oppheving av blokkeringen (PUK-koden), angi og bekreft en ny PIN-kode, og trykk eller klikk deretter Fullfør.

Trenger du mer hjelp?