Bruk Forstørrelsesprogram til å vise elementer på skjermen

Forstørrelsesprogram er et nyttig verktøy som forstørrer deler av – eller hele – skjermen slik at du kan se ordene og bildene bedre. Forstørrelsesprogram har forskjellige innstillinger du kan velge mellom, slik at du kan bruke det på den måten som passer best for deg.

Bruke Forstørrelsesprogram

Du kan åpne og lukke Forstørrelsesprogram raskt, og dermed er det praktisk når du trenger det, og det er ute av veien når du ikke trenger det.

Slik åpner du Forstørrelsesprogram ved hjelp av et tastatur

 1. Trykk Windows-logotasten Windows-logotasten+ "+" (plusstegn).
 2. Forstørrelsesprogram åpnes i fullskjermsvisning, med mindre du endrer innstillingene.

Slik åpner du Forstørrelsesprogram ved hjelp av berøring eller en mus

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Hjelpemiddel, trykk eller klikk Forstørrelsesprogram, og flytt deretter glidebryteren under Forstørrelsesprogram for å aktivere programmet.

 3. Forstørrelsesprogram åpnes i fullskjermsvisning, med mindre du endrer innstillingene.

Slik lukker du Forstørrelsesprogram

 • Hvis du vil avslutte Forstørrelsesprogram raskt, trykker du Windows-logotasten Windows-logotasten + Esc. Du kan også trykke eller klikke forstørrelsesglassikonet Forstørrelsesglass-ikon, og deretter trykke eller klikke Lukk på verktøylinjen i Forstørrelsesprogram.

Obs!

 • Hvis du alltid vil ha Forstørrelsesprogram lett tilgjengelig, kan du feste det på startskjermen eller oppgavelinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke oppgavelinjen.

 • Enkelte ønsker å endre skarpheten eller størrelsen på ordene og bildene på skjermen. Hvis du ønsker å gjøre det, kan du bruke appen til å zoome inn på en side eller endre skjermoppløsningen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer skjermoppløsningen, kan du se Få best mulig visning på skjermen.

Endre visninger i Forstørrelsesprogram

Hvis du bruker en mus, kan du bruke Forstørrelsesprogram på forskjellige måter, avhengig av hvordan du liker å arbeide: fullskjermsvisning, linsevisning og forankret visning. Prøv ut alle visningene for å finne ut hvilken du foretrekker.

Fullskjermsvisning. I denne visningen forstørres hele skjermen. Du kan sannsynligvis ikke se hele skjermbildet samtidig når det er forstørret, men etter hvert som du navigerer rundt på skjermen, kan du se alt. Hvis du har en berøringsskjerm, vises hvite kantlinjer rundt kanten av skjermen i Forstørrelsesprogram. Dra fingeren eller musen langs kantlinjene for å navigere rundt på skjermen.

Linsevisning. I denne visningen er det som å flytte rundt på et forstørrelsesglass når du navigerer rundt på skjermen.

Forankret visning. Forankret visning fungerer på Windows-skrivebordet. I denne visningen er et forstørrelsesglass forankret til en del av skjermen. Når du navigerer rundt på skjermen, vises deler av skjermen forstørret i forankringsområdet, selv om mesteparten av skjermen er uendret.

Tilpasse Forstørrelsesprogram

Du kan endre måten Forstørrelsesprogram fungerer på. Du kan for eksempel bruke zoomeknappene (zoom inn-knappen og  zoom ut-knappen) i hvilken grad forstørrelsesprogrammet forstørrer skjermen. En annen rask måte å zoome inn og ut på er ved å trykke WindowsWindows-logotasten+ plusstegnet og WindowsWindows-logotasten+ minustegnet på tastaturet. Du kan også åpne knappen Alternativer for Forstørrelsesprogram Knappen Alternativer for Forstørrelsesprogram for å endre Forstørrelsesprogram.
 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Forstørrelsesprogram i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Forstørrelsesprogram.

 3. Gå til Windows-skrivebordet og klikk forstørrelsesglasset Forstørrelsesglass-ikon.
 4. Klikk Alternativer-knappen Knappen Alternativer for Forstørrelsesprogram.
 5. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Bruk glidebryteren til å velge et zoomeintervall. Prosentandelen du velger her, blir intervallet som Forstørrelsesprogram forstørrer skjermen med når du trykker Zoom inn-knappen Zoom inn-knapp.
  • Merk av for Slå fargeinvertering på for å invertere fargene på skjermen. Noen ganger blir det lettere å lese teksten hvis du inverterer fargene.

  • Merk av i en avmerkingsboks for velge hvordan Forstørrelsesprogram skal fokusere. Forstørrelsesprogram kan følge musen, innsettingspunktet eller tastaturet.

Obs!

 • Når du åpner Forstørrelsesprogram, vises verktøylinjen for Forstørrelsesprogram raskt. Den forsvinner raskt, men du kan vise den igjen ved å klikke forstørrelsesglassikonet Forstørrelsesglass-ikon på skjermen eller forstørrelsesprogramikonet på oppgavelinjen.

Bruke Forstørrelsesprogram med berøring

Du kan bruke Forstørrelsesprogram med en berøringsskjerm for å utføre en rekke oppgaver:

 • Zoome inn og ut ved å trykke på hjørnene.

 • Navigere rundt på skjermen ved å dra langs kantene.

 • Avslutt Forstørrelsesprogram ved å trykke på kryssikonet (X).

 • Se hvor du er på skjermen ved å trykke med to fingre på motsatte kanter.

Trenger du mer hjelp?