Bruke oppgavelinjen

Du kan tilpasse oppgavelinjen, inkludert hvordan knapper på oppgavelinjen ser ut, hvordan de grupperes når du har flere åpne vinduer, hvor oppgavelinjen er på skrivebordet, og hvilke ikoner og apper den skal innholde. Hvis du vil ha mer informasjon om skrivebordet, kan du se Skrivebord.

Oppgavelinjen med oppgavelinjeknapper
Oppgavelinjen

Bruke oppgavelinjen i Windows Store-apper

Hvis du bruker en Windows Store-app, kan du bruke oppgavelinjen til å bytte mellom apper, gå til Start og kontrollere systemstatusfeltet, akkurat som i en skrivebordsapp.

Vis alle

Vise Windows Store-apper på oppgavelinjen

Hvis du vil at Windows Store-apper skal vises automatisk på oppgavelinjen når du åpner dem (eller hvis du vil deaktivere denne innstillingen), følger du fremgangsmåten nedenfor.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Hjørner og kanter.

 3. Trykk eller klikk glidebryteren Vis Windows Store-apper på oppgavelinjen for å aktivere eller deaktivere den.

Obs! 

 • Festede Windows Store-apper vises fortsatt på oppgavelinjen selv om innstillingen Vis Windows Store-apper på oppgavelinjen er deaktivert.

Vise eller skjule oppgavelinjen mens du bruker en Windows Store-app

 1. Flytt musepekeren nedenfor nedre kant av skjermen for å vise oppgavelinjen. Trykk eller klikk deretter en knapp, et ikon eller en varsling på oppgavelinjen.

 2. Når du er ferdig, flytter du musepekeren bort fra nedre kant av skjermen for å skjule oppgavelinjen.

Obs! 

 • Du kan bare vise eller skjule oppgavelinjen hvis du bruker en mus.

Feste en app til oppgavelinjen

Du kan feste en app direkte til oppgavelinjen for å få tilgang raskt når du er på skrivebordet.

 • Trykk og hold eller høyreklikk appen på startskjermen, og trykk eller klikk deretter Fest til oppgavelinjen. Du kan også gjøre dette i Apper-visningen.
  – eller –
  Hvis appen allerede er åpen på skrivebordet, kan du trykke og holde appens knapp på oppgavelinjen og skyve fingeren oppover til hurtiglisten (en liste over snarveier til nylig åpnede, filer, mapper og nettsteder) vises. (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appknappen på oppgavelinjen.) Trykk eller klikk deretter Fest programmet til oppgavelinjen.

  Feste en app til oppgavelinjen
  Fest en app til oppgavelinjen for å få rask tilgang til den.

Obs! 

 • Hvis du vil fjerne en festet app fra oppgavelinjen, åpner du appens hurtigliste, og deretter trykker eller klikker du Løsne programmet fra oppgavelinjen.

Flytte oppgavelinjen

Oppgavelinjen finner du vanligvis nederst på skrivebordet, men du kan også flytte den til sidene eller toppen av skrivebordet. Du må låse opp oppgavelinjen før du kan flytte den.

Vis alle

Låse opp oppgavelinjen

 1. Trykk og hold eller høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen.

 2. Hvis det er merket av for Lås oppgavelinjen, trykker eller klikker du Lås oppgavelinjen.

Flytte oppgavelinjen

 • Trykk eller klikk et tomt område på oppgavelinjen, og dra den deretter til en av skrivebordets fire kanter. Slipp oppgavelinjen når den er der du vil ha den.

  Obs! 

  • Hvis du vil låse oppgavelinjen på plass, trykker og holder eller høyreklikker du et tomt område på oppgavelinjen, og deretter merker du av for Lås oppgavelinjen ved å trykke eller klikke alternativet.

  • Hvis du vil vise oppgavelinjen i en Windows Store-app, flytter du musepekeren utenfor kanten av skjermen der oppgavelinjen er plassert.

Endre rekkefølgen på og tilpasse knapper på oppgavelinjen

Du kan endre rekkefølgen på knappene på oppgavelinjen, velge hvordan de grupperes når du har flere åpne vinduer, og endre størrelsen på knappene.

Vis alle

Endre rekkefølgen på knappene på oppgavelinjen

 • Hvis du vil endre rekkefølgen på appknapper på oppgavelinjen, drar du en knapp fra gjeldende plassering til en annen plassering. Du kan endre rekkefølgen på dem så ofte du vil.

Obs! 

 • Alle åpne filer fra den samme appen blir alltid gruppert sammen, selv om du ikke åpnet dem etter hverandre. Dette er for at du skal kunne se alle forhåndsvisningene for den appen samtidig.

Endre hvordan knapper på oppgavelinjen vises

 1. Åpne Egenskaper for oppgavelinje og navigasjon ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Oppgavelinje i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Oppgavelinje og navigasjon i resultatene.

 2. Velg et av alternativene fra listen Knapper på oppgavelinjen i kategorien Oppgavelinje:

  • Kombiner og skjul alltid etiketter

   Dette er standardinnstillingen. Hver app vises som én enkelt knapp uten etikett, selv når du har flere vinduer åpne for den appen.

  • Kombiner når oppgavelinjen er full

   Denne innstillingen viser hvert vindu som en individuell knapp med etikett. Når oppgavelinjen blir full, slås apper med flere åpne vinduer sammen til én enkelt appknapp. Trykk eller klikk knappen for å vise en liste over vinduene som er åpne.

  • Kombiner aldri

   Denne innstillingen viser hvert vindu som en individuell knapp med etikett som aldri kombineres, uansett hvor mange vinduer som er åpne. Etter hvert som flere apper og vinduer åpnes, blir knappene mindre, og til slutt ruller knappene.

 3. Hvis du vil bruke små knapper på oppgavelinjen, merker du av for Bruk små knapper på oppgavelinjen. Hvis du vil bruke store knapper, fjerner du merket.

 4. Trykk eller klikk OK.

Tilpasse systemstatusfeltet

Systemstatusfeltet finner du lengst til høyre på oppgavelinjen, og det inneholder appikoner som gir deg statusinformasjon og varslinger om ting som innkommende e-post, oppdateringer og nettverkstilkobling. Du kan endre hvilke ikoner og varslinger som vises her.

Vis alle

Skjule et ikon i systemstatusfeltet

 • Dra ikonet du vil skjule, opp når du er i systemstatusfeltet.

Tips! 

 • Hvis du vil legge til et skjult ikon i systemstatusfeltet, trykker eller klikker du pilen Vis skjulte ikoner Pilen Vis skjulte ikoner ved siden av systemstatusfeltet, og deretter drar du ønsket ikon tilbake til systemstatusfeltet. Du kan dra så mange skjulte ikoner du vil.
 • Du kan omorganisere ikonene som vises i systemstatusfeltet. Bare dra et ikon til en ny plassering.

Vise skjulte ikoner

 • Trykk eller klikk pilen Vis skjulte ikoner Pilen Vis skjulte ikoner ved siden av systemstatusfeltet.

Endre hvordan ikoner og varslinger vises i systemstatusfeltet

 1. Trykk og hold eller høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, og trykk eller klikk deretter Egenskaper.

 2. Trykk eller klikk Tilpass ved siden av Systemstatusfelt.

 3. Velg ett av disse alternativene for hvert ikon, og trykk eller klikk deretter OK:

  • Vis ikon og varslinger. Ikonet vises alltid i systemstatusfeltet på oppgavelinjen, og varslinger vises.

  • Skjul ikon og varslinger. Ikonet er skjult, og det vises ikke varslinger for den aktuelle appen.

  • Vis bare varslinger. Ikonet er skjult, men varslinger vises.

Ta en kikk på skrivebordet

Du kan bruke Vis skrivebord-knappen lengst til høyre på oppgavelinjen for å minimere de åpne vinduene og raskt vise skrivebordet. Hvis du bruker en mus, kan du også bruke den til å forhåndsvise skrivebordet uten å lukke eller minimere de åpne vinduene.

Vis alle

Minimere alle de åpne vinduene på skrivebordet

 1. Trykk eller klikk Vis skrivebord-knappen lengst til høyre på oppgavelinjen. Alle de åpne vinduene minimeres, slik at skrivebordet vises.

 2. Hvis du vil vise vinduene igjen, trykker eller klikker du Vis skrivebord-knappen på nytt.

Aktivere forhåndsvisning av skrivebordet

Du kan bare endre denne innstillingen hvis du bruker en mus.

 • Høyreklikk Vis skrivebord-knappen lengst til høyre på oppgavelinjen, og klikk Kikk på skrivebord.

  Høyreklikke Vis skrivebord-knappen
  Bruk Vis skrivebord-knappen for å vise skrivebordet eller kikke på det.

Endre oppgavelinjeinnstillinger for flere skjermer

Hvis du bruker mer enn én skjerm, kan du velge om du vil ha en oppgavelinje på alle skjermene, og hvordan du vil ordne knappene på oppgavelinjene.

Vis alle

Vise en oppgavelinje på alle skjermene

 1. Åpne Egenskaper for oppgavelinje og navigasjon ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Oppgavelinje i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Oppgavelinje og navigasjon i resultatene.

 2. Kontroller at det er merket av for Vis oppgavelinje på alle skjermer under Flere skjermer, og trykk eller klikk deretter OK.

Velge hvordan knapper på oppgavelinjen vises på flere skjermer

 1. Åpne Egenskaper for oppgavelinje og navigasjon ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Oppgavelinje i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Oppgavelinje og navigasjon i resultatene.

 2. Velg et av alternativene fra listen Vis oppgavelinjeknapper på under Flere skjermer, og trykk eller klikk deretter OK.

  • Alle oppgavelinjer

   Oppgavelinjeknappene for alle de åpne vinduene dupliseres på oppgavelinjene på hver skjerm.

  • Hovedoppgavelinjen og oppgavelinjen hvor vinduet er åpent

   En oppgavelinjeknapp vises på hovedskjermen samt på oppgavelinjen på skjermen der vinduet er åpent.

  • Oppgavelinjen hvor vinduet er åpent

   En oppgavelinjeknapp vises bare på skjermen der vinduet er åpent. Ingen av knappene dupliseres på andre oppgavelinjer.

Trenger du mer hjelp?