Bruke tekst eller visuelle alternativer til lyder

Du kan bruke visuelle indikatorer i stedet for lyder i mange apper ved å endre PC-innstillingene. Slik gjør det det:

  1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
    (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

  2. Skriv inn Erstatt lyder med visuelle indikatorer i søkeboksen, trykk eller klikk deretter Erstatt lyder med visuelle indikatorer.

  3. Velg alternativene du vil bruke:

    • Aktiver visuelle varslinger for lyder. Dette alternativet erstatter systemlyder med visuelle indikatorer, for eksempel blitsing på skjermen, slik at du kan se varslinger selv når du ikke kan høre dem. Du kan også velge hvordan du vil bli advart av lydvarslinger.

    • Aktiver teksting for tale. Med dette alternativet vises teksting i stedet for lyder i Windows for å indikere at aktivitet pågår på PCen (for eksempel når et dokument begynner å skrives ut eller er ferdig å skrives ut).

Trenger du mer hjelp?