Bruke berøringstastaturet

Se en video om hvordan du bruker berøringstastaturet. (Hvis du vil vise bildetekster på ditt språk, trykker eller klikker du knappen Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede.)

Med Windows 8.1 kan du bruke ulike tastatur som passer til dine behov. Det mest vanlige tastaturet er et fysisk, eksternt tastatur som du kan koble til PCen. Windows 8.1 omfatter også et berøringstastatur for PCer med berøring.

Slik bruker du berøringstastaturet

Hvis du vil bruke berøringstastaturet, trykker du et sted på skjermen hvor det er mulig å skrive inn tekst. Tastaturet skal komme opp. Hvis du er på skrivebordet, åpner du berøringstastaturet ved å trykke berøringstastaturikonet Berøringstastaturikon på oppgavelinjen på oppgavelinjen på skrivebordet. Lukk tastaturet ved å trykke utenfor tekstboksen eller trykke berøringstastaturikonet Lukke tastaturikon, og lukk deretter tastaturikonet Lukke tastaturikon.

Hvis du vil åpne berøringstastaturet manuelt (uten å trykke i et tekstfelt eller et annet område hvor du kan skrive), kan du gjøre slik:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk Tastatur-ikonet.

 3. Trykk Berøringstastatur og håndskriftspanel.

Berøringstastatur
Berøringstastaturet

Slik endrer du berøringstastaturet

Hvis du vil bruke ulike tastaturoppsett på berøringstastaturet eller bytte til tastaturoppsett på andre språk, trykker du berøringstastaturikonet Berøringstastaturikon i høyre hjørne nederst på tastaturet, og deretter trykker du tastaturoppsettet du vil bytte til.
Hvis du står eller må holde en tavle-PC med begge hender, vil du kanskje bytte til tommeltastaturet, som fordeler tastene på hver side av skjermen, slik at det blir enklere og mer komfortabelt å bruke. Hvis du vil bytte til tommeltastaturet, trykker du berøringstastaturikonet Berøringstastaturikon, og deretter trykker du tommeltastaturikonet Tommeltastaturikon. Du kan endre størrelsen på tommeltastaturet ved å trykke og skyve de tre prikkene ved siden av mellomromstasten på venstre side av tastaturet.
Tommeltastatur
Tommeltastaturet

Forslag og rettinger

Mens du bruker berøringstastaturet, kan Windows komme med tekstforslag for at du skal kunne skrive ord raskere, eller for å rette stavefeil. Du tar i bruk et tekstforslag ved å trykke det, eller hvis det er uthevet, ved å trykke mellomromstasten. Du veksler til det uthevede ordet ved å sveipe mot høyre eller venstre på mellomromstasten.

Tekstforslag mens du skriver en e-post
Forslag på berøringstastaturet

Tips og triks for berøringstastaturer

Her er et par tips og triks som hjelper deg å få størst mulig utbytte av berøringstastaturet.

 • Ved slutten av en setning kan du sette inn et punktum og et mellomrom ved å du dobbelttrykke mellomromstasten.

 • Trykk og hold inne taster for å se lignende tegn. Hvis du for eksempel trykker og holder inne "e", vises è, ē, é, ê og ë.

 • Sveip opp på en av disse tastene i den første raden (raden starter med QWERTY) for å sette inn de tilsvarende tallene (plassert oppe til høyre for tastene).

 • Trykk "&123"-tasten for å veksle til tall- og symbolvisning. Du kan veksle raskere til og fra tall- og symbolvisning ved å trykke og holde inne "&123"-tasten, trykke tastene du vil bruke og deretter slippe den.

 • Aktiver Caps Lock ved å dobbelttrykke Skift-tasten.

 • Bruk hurtigtaster ved å trykke Ctrl-tasten og deretter trykke en annen tast.

 • Hvis du ser etter noen artige tegn, kan du trykke uttrykksikontasten.

Obs!