Hva er AppData-mappen?

AppData-mappen inneholder appinnstillinger, filer og data som er spesifikke for appene på PCen. Mappen er som standard skjult i Filutforsker, og den har tre skjulte undermapper: Local, LocalLow og Roaming.

  • Roaming. Denne mappen (%appdata%) inneholder data som kan flyttes sammen med brukerprofilen fra PC til PC, som når du er i et domene, ettersom disse dataene kan synkroniseres mot en server. Hvis du for eksempel logger på en annen PC i et domene, vil favorittene eller bokmerkene dine i nettleseren være tilgjengelige.

  • Local. Denne mappen (%localappdata%) inneholder data som ikke kan flyttes med brukerprofilen. Disse dataene er vanligvis spesifikke for en PC eller for store til å synkroniseres mot en server. Nettlesere lagrer for eksempel vanligvis de midlertidige filene her.

  • LocalLow. Denne mappen (%appdata%/…/locallow) inneholder data som ikke kan flyttes, men som også har et lavere tilgangsnivå. Hvis du for eksempel kjører en nettleser i beskyttet eller sikker modus, vil appen bare være få tilgang til data fra LocalLow-mappen.

Appene velger selv om de vil lagre i Local-, LocalLow- eller Roaming-mappen. De fleste skrivebordsapper bruker som standard Roaming-mappen, mens de fleste Windows Store-apper som standard bruker Local-mappen.

Advarsel!

  • Vi anbefaler ikke at du flytter, sletter eller gjør endringer i filer eller mapper i AppData-mappen. Hvis du gjør det, kan det føre til at appene kjøres med dårligere ytelse eller slutter helt å fungere.

Trenger du mer hjelp?