Hva er flymodus?

Flymodus er en innstilling du kan bruke til raskt å deaktivere all trådløs kommunikasjon på PCen. Som navnet tilsier, er dette spesielt nyttig når du er på et fly. Trådløs kommunikasjon inkluderer Wi‑Fi, mobilt bredbånd, Bluetooth, GPS eller GNSS, nærfeltskommunikasjon (Near Field Communication – NFC) og alle andre typer trådløs kommunikasjon.

Obs!

 • Selv om PCen har en maskinvarebryter for flymodus, anbefales det at du i stedet bruker fremgangsmåten nedenfor. Noen maskinvarebrytere deaktiverer kanskje den trådløse tilkoblingen på en slik måte at enkelte apper kan aktivere tilkoblingen igjen uten at du får beskjed om det.

Slik aktiverer eller deaktiverer du flymodus

 1. Vis en liste over tilgjengelige nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikonet for trådløst nettverk eller Ikonet for kabelbasert nettverk).

 2. Trykk eller klikk kontrollen under Flymodus for å aktivere eller deaktivere den.

Obs!

 • Når flymodus er aktivert, ser du et flyikon (Flyikonet) i systemstatusfeltet på skrivebordet.

Slik aktiverer du individuelle trådløse enheter når flymodus er aktivert

Når flymodus er aktivert, kan du fortsatt aktivere individuelle enheter. Slik gjør du det:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter Flymodus.

 3. Trykk eller klikk enhetene du vil aktivere, under Trådløse enheter.

Hva hvis de trådløse enhetene ikke aktiveres eller deaktiveres på riktig måte?

Når du har trykket eller klikket veksleknappen for å aktivere eller deaktivere flymodus, kan det ta noen sekunder før alle trådløse enheter blir aktivert eller deaktivert på PCen. Hvis du aktiverer eller deaktiverer flymodus for raskt, eller hvis du du aktiverer flymodus og deretter setter PCen i hvilemodus før de trådløse enhetene er aktivert eller deaktivert på PCen, kan innstillingene for trådløse enheter bli usynkronisert med innstillingen for flymodus.

Følg disse instruksjonene for å aktivere eller deaktivere noen av de trådløse enhetene og synkronisere dem med flymodusen.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter Flymodus.

 3. Aktiver eller deaktiver trådløse enheter som ikke samsvarer med innstillingen for flymodus, under Trådløse enheter.

Advarsel!

 • Hvis du bruker en app som kan aktivere trådløse enheter mens flymodus er på, kan de trådløse enhetene bli aktivert uten at du blir varslet om det.

Trenger du mer hjelp?