Hvor er Start-menyen?

Startskjermen erstatter Start-menyen i Windows 8.1 og Windows RT 8.1.

Åpne Start ved å sveipe inn fra høyre kant på skjermen og deretter trykke Start. (Hvis du bruker en mus, peker du nederst til venstre på skjermen, flytter musepekeren helt inn i hjørnet og klikker deretter Start.)

Her er noen flere måter du kan komme til startskjermen på:

 • Trykk Windows-tasten Windows-tasten på tastaturet.
 • Hvis du bruker mus, kan du peke på nedre venstre hjørne av skjermen og klikke startknappen Startknappen uansett hvor du er i Windows.
 • Hvis du er på skrivebordet, trykker eller klikker du startknappen Startknappen.

Tips!

 • Hvis du er på startskjermen, kan du bruke Start-perlen eller startknappen til å gå tilbake til appen du brukte sist.

Alle apper, det vil si appene du installerer fra Windows Store, og skrivebordsapper, er tilgjengelige i appvisningen på startskjermen. Du åpner appvisningen ved å sveipe opp fra midten av skjermen eller klikke pilknappen Pilknappen. Du kan feste apper og i tillegg nettsteder og kontakter på startskjermen for å få enkel tilgang til det du bruker mest.

Slik fester du en app til startskjermen:

 1. Åpne Start ved å sveipe inn fra høyre kant på skjermen og deretter trykke Start. (Hvis du bruker en mus, peker du nederst til venstre på skjermen, flytter musepekeren helt inn i hjørnet og klikker deretter Start.)

 2. Åpne appvisningen ved å sveipe opp fra midten av skjermen. (Hvis du bruker mus, åpner du appvisningen ved å klikke pilknappen Pilknappen i det nedre venstre hjørnet av skjermen.)
 3. I appvisningen sveiper du opp fra bunnen av skjermen og trykker Tilpass. (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du et tomt område på skjermen og klikker Tilpass.)

 4. Bla til appen du vil feste, og trykk eller høyreklikk den for å velge den.

 5. Trykk eller klikk Fest til Start.

Slik fester du et nettsted:

 1. Åpne en nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer.

 2. I Internet Explorer går du til nettstedet du vil feste, og sveiper opp fra bunnen av skjermen eller høyreklikker hvor som helst for å åpne adresselinjen.

 3. På adresselinjen trykker eller klikker du Favoritter-knappen, og deretter trykker eller klikker du Fest nettsted-knappen. Flisen legges til på den andre siden av startskjermen.

Obs! 

 • Noen nettlesere kan ha en annen fremgangsmåte eller støtter kanskje ikke at elementer festes til startskjermen. Se hjelpen for nettleseren hvis du vil vite mer.

Slik fester du en kontakt eller side du bruker ofte:

 1. Åpne appen du vil bruke, for eksempel Personer-appen.

 2. Velg elementet du vil feste til startskjermen.

 3. Trykk eller klikk Fest til Start.

 4. Skriv inn et navn eller en kort beskrivelse, og trykk eller klikk deretter Fest til Start. Flisen legges til på den andre siden av startskjermen.

Obs! 

 • Noen apper kan ha en annen fremgangsmåte eller støtter kanskje ikke at elementer festes til startskjermen. Se hjelpen for appen hvis du vil vite mer.

Oppstart til skrivebordet i stedet for startskjermen

Du kan gå til skrivebordet i stedet for startskjermen når du logger på PCen.

 1. Åpne Egenskaper for oppgavelinje og navigasjon ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Oppgavelinje i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Oppgavelinje og navigasjon i resultatene.

 2. Trykk eller klikk kategorien Navigasjon, og merk deretter av for Gå til skrivebordet i stedet for startskjermen når jeg logger på eller lukker alle apper på en skjerm.

 3. Trykk eller klikk OK.

Obs! 

 • Hvis du vil gå til startskjermen når du logger på, fjerner du merket for Gå til skrivebordet i stedet for startskjermen når jeg logger på eller lukker alle apper på en skjerm og trykker eller klikker OK.

Trenger du mer hjelp?