Hvorfor kan jeg ikke aktivere Windows?

Hvis du har mottatt en melding om at Windows ikke kunne aktiveres, kan du lese følgende vanlige grunner til at Windows ikke fungerer, og hva du kan gjøre for å løse problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om feil ved aktivering som ikke er oppført på denne siden, kan du se Få hjelp med aktiveringsfeil.

Hvis du vil ha mer hjelp med aktiveringsprosessen, kan du gå til produktaktivering-artikkelen.

Du oppdaterte til Windows 8.1 eller Windows 8, men hadde ikke installert en tidligere versjon av den riktige utgaven av Windows (feilkode: 0xC004F061)

Hvis feilkoden 0xC004F061 vises når du forsøker å aktivere Windows 8.1 eller Windows 8, betyr det ett av følgende:

  • Du bruker en produktnøkkel til å oppdatere til Windows 8.1 eller Windows 8, men en tidligere versjon av Windows var ikke installert på PCen din. Hvis du vil oppdatere, må du ha Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP på PCen.

    Hvis du formaterte eller byttet ut harddisken før du begynte installasjonen, kan du ikke bruke en produktnøkkel til å oppdatere til Windows 8.1 eller Windows 8. Du må installere den tidligere versjonen av Windows, og deretter installerer du Windows 8.1 eller Windows 8 på nytt.

  • Du forsøker å installere Windows 8.1 Pro Pack eller Windows 8 Pro Pack, men du har allerede Windows 8.1 Pro eller Windows 8 Pro installert på PCen. Hvis du vil oppgradere utgaven din, må du installere Windows 8.1 Media Center Pack eller Windows 8 Media Center Pack.

  • Du forsøker å installere Windows 8.1 Media Center Pack eller Windows 8 Media Center Pack, men PCen kjører ikke Windows 8.1 Pro eller Windows 8 Pro. Hvis du vil oppgradere utgaven din, må du installere Windows 8.1 Pro Pack eller Windows 8 Pro Pack først.

Hvis du ikke kan installere funksjonspakken du kjøpte, kan du kontakte kundestøtte. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til funksjoner, kan du se Add features: FAQ.

En annen versjon av Windows eller produktnøkkelen kan ha blitt brukt under en reparasjon

Hvis du har levert PCen din til reparasjon eller til noen som bygger og reparerer PCer, er det mulig at en annen versjon av Windows ble installert for å fullføre reparasjonen. Hvis en annen produktnøkkel ble brukt for PCen din, kan nøkkelen være blokkert hvis den ble brukt på flere PCer enn det som tillates av programvarelisensvilkårene fra Microsoft.

Hvis Windows ble aktivert før PCen ble reparert eller bygget på nytt, kan du løse problemet ved å skrive inn produktnøkkelen som fulgte med PCen eller Windows-eksemplaret ditt, på nytt. Du kan også prøve å installere den opprinnelige versjonen av Windows på nytt.

Ett eksemplar av Windows kan ha blitt installert på flere PCer (feilkode: 0xC004C008)

Hvis du har ett eksemplar av Windows som er installert på mer enn én PC, kan det være problemer med aktiveringen fordi produktnøkkelen allerede har blitt brukt på en annen PC eller på flere PCer enn det som tillates av programvarelisensvilkårene fra Microsoft. Regelen som må følges for de fleste eksemplarer av Windows, er at ett eksemplar av kan installeres bare på én PC.

Hvis produktnøkkelen brukes på flere PCer enn det som tillates av programvarelisensvilkårene fra Microsoft, må du kjøpe en produktnøkkel eller et eksemplar av Windows for hver av PCene for å kunne aktivere dem.

Piratprogramvare

Hvis ditt Windows-eksemplar er privatprogramvare som ikke er utgitt eller lisensiert av Microsoft, vil ikke aktiveringen fungere fordi Microsoft ikke kan opprette et samsvar mellom PCens maskinvareprofil og produktnøkkelen på 25 tegn.

Nettsiden How to Tell på nettstedet Microsoft kan hjelpe deg med å finne ut om ditt eksemplar av Windows er piratprogramvare. Hvis dette er tilfelle, må du sannsynligvis kjøpe et nytt eksemplar av Windows.

Brukt PC

Hvis du har kjøpt en brukt PC med Windows installert, er det mulig at produktnøkkelen brukes på flere PCer enn det som tillates av programvarelisensvilkårene fra Microsoft.

Hvis dette er tilfelle, må du be personen du kjøpte PCen fra, om å få den opprinnelige Windows-DVDen og -produktnøkkelen. Hvis DVDen og produktnøkkelen ikke er tilgjengelige, eller hvis du ikke kan aktivere ved å bruke dem, må du kanskje kjøpe en ny nøkkel eller et eksemplar av Windows.

Maskinvareendringer

Hvis du har gjort omfattende maskinvareendringer på PCen, for eksempel utskifting av harddisken eller hovedkortet, må du aktivere Windows per telefon. Du kan finne ut hvordan du gjør det i produktaktivering-artikkelen.

Trenger du mer hjelp?