Hvorfor finner ikke Windows Bluetooth eller en annen trådløs enhet?

Her er noen løsninger du kan forsøke hvis ikke Windows finner den trådløse enheten, for eksempel en Bluetooth-aktivert enhet eller en skriver på nettverket. Hvis du har problemer med en kabelbasert enhet, kan du se Hva om en kabelbasert enhet ikke installeres korrekt?.

Vis alle

Bruke Avansert skriveroppsett

Hvis du legger til en skriver, kan du prøve å bruke Avansert skriveroppsett.

Slik legger du til en skriver i Avansert skriveroppsett

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn avansert skriveroppsett i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Avansert skriveroppsett.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Velg en skriver i listen.

  • Trykk eller klikk Skriveren jeg vil ha, er ikke oppført, og angi skrivernavnet eller velg ett av de andre alternativene.

 4. Trykk eller klikk Neste, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Kontroller at Bluetooth er på

Hvis PCen kan koble til trådløse enheter, må du kontrollere at Bluetooth er slått på.

Obs! 

 • Du vil ikke se noen innstillingsside for Bluetooth hvis PCen ikke støtter Bluetooth. Hvis du er sikker på at PCen støtter Bluetooth, men det ikke er noen innstillingsside for funksjonen, må du prøve å finne ut hvordan du slår på Bluetooth-maskinvaren for PCen ved å lese informasjonen som fulgte med PCen, eller ved å sjekke på produsentens nettsted.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk Bluetooth.

 3. Aktiver Bluetooth.

Kontroller at Bluetooth-aktiverte enheter og andre trådløse enheter er på og synlige.

Slå på den Bluetooth-aktiverte enheten eller en annen trådløse enhet, og gjør den deretter synlig. Måten å gjøre enheter synlige på kan være svært forskjellig for de ulike enhetene. Les dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller sjekk produsentens nettsted for å lære hvordan du gjør en Bluetooth-aktivert enhet synlig.

Hvis enheten har en trådløs bryter, kontrollerer du at den er slått på. Bryteren kan være plassert på forsiden, baksiden eller siden, og den kan være liten og umerket. Sjekk informasjonen som fulgte med enheten, for å se om det finnes et bilde som vises hvor den er plassert.

Kontroller også at trådløs kommunikasjon er aktivert og flymodus er deaktivert i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvorfor kan jeg ikke koble til et nettverk?

Hvis du fortsatt har problemer med å koble til enheten, kan du prøve feilsøking for maskinvare og enheter for å løse vanlige problemer.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn feilsøking i søkeboksen, trykk eller klikk Feilsøking, og trykk eller klikk deretter Maskinvare og lyd.

 3. Trykk eller klikk Maskinvare og enheter, og følg instruksjonene på skjermen. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

  Obs! 

  • Hvis du vil ha de nyeste feilsøkingsprogrammene, må du sjekke at PCen er koblet til Internett.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til enheter, kan du se Legge til, fjerne og administrere enheter og skrivere.

Kontroller at PCen kan dele filer og enheter i et nettverk

Hvis du skal koble til enheter eller PCer i et nettverk, må du kontrollere at Finn enheter og innhold i PC-innstillinger er aktivert for nettverket du er tilkoblet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finne PCer, enheter og innhold på nettverket.

Du kan også aktivere deling ved å bli med i en hjemmegruppe, noe som gjør det enkelt å dele bilder, musikk, videoer, dokumenter og skrivere med andre personer i hjemmegruppen.

Kjøre feilsøkingsprogram

Du kan prøve å kjøre en feilsøking for å løse vanlige problemer for trådløse enheter eller enheter tilkoblet en hjemmegruppe.

Slik åpner du feilsøking for hjemmegruppe

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn feilsøking i søkeboksen, trykk eller klikk Feilsøking, og trykk eller klikk deretter Nettverk og Internett.

 3. Trykk eller klikk Hjemmegruppe, og følg instruksjonene på skjermen. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

Slik åpner du nettverksfeilsøking

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn identifiser og reparer nettverksproblemer i søkeboksen, og trykk eller klikk Identifiser og reparer nettverksproblemer.

Åpne feilsøking for maskinvare og enheter

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn feilsøking i søkeboksen, trykk eller klikk Feilsøking, og trykk eller klikk deretter Maskinvare og lyd.

 3. Trykk eller klikk Maskinvare og enheter, og følg instruksjonene på skjermen. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

Kontroller at nettverksenheter er slått på

Før du prøver å koble til en nettverksenhet, som en skriver eller en annen PC, må du kontrollere at den er slått på. Hvis du vil ha mer informasjon om problemer med nettverkstilkobling, kan du se Hvorfor kan jeg ikke koble til et nettverk?.

Kontroller med enhetsprodusenten.

Se om informasjonen som fulgte med enheten, inkluderer feilsøkingstips. Du kan også se etter informasjon og nye drivere på kundestøttesidene på produsentens nettsted.

Søk etter svar i Microsoft Community

Hvis ingen av disse forslagene løser problemet, kan du se på fellesskapssiden for maskinvare og drivere i Windows-forumet etter løsninger på problemer andre personer har hatt med bestemte enheter.

Trenger du mer hjelp?