Bruke Microsoft-kontoen til å installere apper på flere PCer

Se en video om hvordan du bruker Microsoft-kontoen din til å installere apper på flere PCer. (Hvis du vil vise bildetekster på språket ditt, trykker eller klikker du knappen Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede.)

Du kan bruke Microsoft-kontoen til å logge på Windows Store og installere appene dine på andre PCer.

Slik installerer du appene på en annen PC

 1. Logg på PCen du vil installere appene dine på, ved hjelp av Microsoft-kontoen.

 2. Trykk eller klikk Store på startskjermen for å åpne Windows Store.

 3. Sveip ned fra den øvre kanten av skjermen, og trykk deretter Appene dine. (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du og klikker deretter Appene dine.)

 4. Trykk eller klikk appene du vil installere, og trykk eller klikk deretter Installer.

Hvis du ikke lenger bruker en PC som du har installert apper på, kan du fjerne den fra kontoen. Du må også fjerne en PC fra kontoen hvis du allerede har brukt kontoen til å installere apper på det maksimale antallet PCer som er tillatt.

Slik fjerner du en PC fra kontoen

 1. Trykk eller klikk Store på startskjermen for å åpne Windows Store.

 2. Sveip ned fra den øvre kanten av skjermen, og trykk deretter Din konto. (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du og klikker deretter Din konto.)

 3. Trykk eller klikk Din konto.

 4. Under Dine PCer trykker eller klikker du Fjern ved siden av PCen du vil fjerne fra kontoen.

Obs!

 • Du kan fjerne en PC fra kontoen når du har logget på Store på en av PCene.

 • Når du har fjernet en PC fra kontoen, kan du ikke bruke appene som ble installert fra Store på PCen.

 • Hvis du fjerner en PC, men det har gått mindre enn fem dager siden du først brukte kontoen for PCen, må du vente de nødvendige fem dagene før du kan erstatte den PCen med en annen.