Arbeidsmapper: vanlige spørsmål

Arbeidsmapper er et sted der du kan lagre arbeidsfilene dine, slik at du kan få tilgang til dem fra alle PC-ene og enhetene dine, selv når du er frakoblet.

Vis alle

Hvordan konfigurerer jeg arbeidsmapper?

Arbeidsmapper fungerer ikke før IT-administratoren for organisasjonen konfigurerer kontoen din. Når kontoen din er konfigurert, kommer du i gang på denne måten:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Arbeidsmapper i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Arbeidsmapper.

 3. Trykk eller klikk Konfigurer arbeidsmapper, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis Arbeidsmapper ikke finner innstillingene, kontakter du IT-administratoren for å se om vedkommende har konfigurert kontoen din.

Obs! 

 • Hvis du har oppgradert til Windows 8.1 fra Windows 7, må du kanskje konfigurere Arbeidsmapper på nytt.

Hvor er filene mine plassert?

Filer du lagrer i Arbeidsmapper, er plassert på følgende steder:

 • På PC-en eller enheten der du har lagret filene i Arbeidsmapper. Hvis du ikke endret plasseringen da du konfigurerte Arbeidsmapper, lagres arbeidsmappene i brukerprofilen her: C:\Brukere\brukernavn\Arbeidsmapper, der brukernavn er Windows-brukernavnet.

 • På organisasjonens server.

 • På andre PC-er eller enheter der du konfigurerer arbeidsmapper.

Hvordan flytter jeg arbeidsmapper til en annen plassering på PC-en?

Vi anbefaler at du bruker standardplasseringen for Arbeidsmapper-mappen. Som standard lagres arbeidsmapper i brukerprofilen din her: C:\Brukere\brukernavn\Arbeidsmapper, der brukernavn er Windows-brukernavnet ditt.

Du kan endre hvor Arbeidsmapper skal lagre filene dine. Slik gjør du det:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Arbeidsmapper i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Arbeidsmapper.

 3. Trykk eller klikk Slutt å bruke arbeidsmapper.

 4. Trykk eller klikk Konfigurer arbeidsmapper.

 5. Trykk eller klikk Endre i trinnet Innføring i arbeidsmapper, og velg deretter en ny plassering der du skal lagre arbeidsmappene.

Obs! 

 • Så lenge stasjonen er formatert med NTFS-filsystemet og alltid forblir koblet til PC-en, kan du velge en plassering på en annen stasjon med mer ledig plass.

Hva skjer hvis en Arbeidsmapper-plassering ikke fungerer?

Du kan ikke bruke bestemte plasseringer på PC-en som er reservert av Windows eller kryptert. Hvis du prøver å velge en av disse plasseringene for Arbeidsmapper-mappen, får du meldingen "Denne plasseringen fungerer ikke."

Følgende plasseringer er reservert av Windows:

 • Windows-mappen eller undermappene i den.

 • Programfiler-mappen, Programfiler (x86)-mappen eller undermappene i disse.

 • Rotmappen i brukerprofilen din (vanligvis C:\Brukere\brukernavn, der brukernavn er Windows-brukernavnet ditt) – den må legges i \Arbeidsmapper-undermappen i stedet.

 • Rotmappen til en stasjon – den må legges i en undermappe i stedet.

 • Dokumenter-mappen, eller andre mapper som omdirigerer til en annen plassering.

 • Mapper som allerede er kryptert med EFS (Encrypting File System) – BitLocker-stasjonskryptering fungerer bra.

Hvis en plassering du vil bruke for Arbeidsmapper-mappen, er kryptert, kan du velge en annen plassering eller dekryptere plasseringen og prøve på nytt. Slik dekrypterer du en plassering:

 1. Åpne Filutforsker ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller peke på øvre høyre hjørne av skjermen med en mus, flytte musepekeren ned og deretter klikke Søk), skrive inn Filutforsker i søkeboksen og deretter trykke eller klikke Filutforsker.

 2. Bla gjennom til den krypterte plasseringen.

 3. Trykk og hold eller høyreklikk mappen, og trykk eller klikk deretter Egenskaper.

 4. Trykk eller klikk Avansert i kategorien Generelt.

 5. Under Komprimer eller krypter attributter fjerner du merket for Krypter innhold for å sikre data, trykker eller klikker OK, og deretter trykker eller klikker du OK på nytt.

Hvordan vet jeg at arbeidsmappene mine er oppdatert?

Arbeidsmapper skal være oppdatert så lenge PC-en eller enheten er koblet til Internett og du kan synkronisere filene dine manuelt, slik at du er sikker på at du har den siste versjonen. Slik gjør du det:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Arbeidsmapper i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Arbeidsmapper.

 3. Trykk eller klikk Synkroniser nå.

Hvorfor er filene i Arbeidsmapper farget grønn?

Grønnfargen betyr at filene og mappene er kryptert. Krypteringen bidrar til å sikre filene dine hvis PC-en blir stjålet, eller hvis noen bruker PC-en din med sin egen konto. Organisasjonen din bestemmer om filene skal krypteres.

Hvordan dekrypterer jeg en Arbeidsmapper-fil

Du kan ikke dekryptere en kryptert fil i Arbeidsmapper, fordi organisasjonen din bestemmer om filer skal krypteres. Men hvis du lagrer en personlig fil i Arbeidsmapper og senere flytter den ut av Arbeidsmapper, for eksempel til OneDrive, gjelder fortsatt organisasjonens sikkerhetspolicyer for filen. Det grønne filnavnet betyr at den fremdeles er kryptert av organisasjonen, og at det kan hende at du ikke kan lese eller vise filen hvis du forlater organisasjonen. Følg disse instruksjonene for å fjerne arbeidets sikkerhetspolicyer fra de personlige filene dine:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Filutforsker i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Filutforsker.

 3. Gå til plasseringen for Arbeidsmapper (vanligvis plassert i C:\Brukere\brukernavn\Arbeidsmapper, der brukernavn er Windows-brukernavnet).

 4. Flytt de personlige filene dine ut av Arbeidsmapper og til OneDrive, dokumentmappen din, eller en annen plassering på PC-en.

 5. Trykk og hold eller høyreklikk filene eller mappene du vil dekryptere, og trykk eller klikk deretter Fjern foretakskontroll.

Hvis du flytter de dekrypterte filene tilbake til Arbeidsmapper, krypteres de på nytt.

Hvorfor må jeg skrive inn passordet mitt flere ganger?

Organisasjonen din styrer passordpolicyen for Arbeidsmapper, så hvis du blir bedt om å angi passordet ditt selv om det ikke er endret, er det sannsynligvis på grunn av organisasjonens policy. Hvis organisasjonen imidlertid bruker funksjonen for å bli med i arbeidsområdet, som du kan bruke til å koble til nettverksressurser som interne nettsteder og bedriftsapper, kan du redusere antall ganger du blir spurt. Slik blir du med i et arbeidsområde:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk og deretter Arbeidsområde.

 3. Trykk eller klikk Bli med, og følg instruksjonene på skjermen.

Hva bør jeg gjøre når Arbeidsmapper viser filer med feil?

Enkelt ganger synkroniseres ikke filer på riktig måte. Hvis dette skjer, viser Arbeidsmapper filene og en årsak til at de ikke ble synkronisert. Her er noen ting du kan prøve for å løse problemet.

 • Lukk filene

 • Flytt filene ut av Arbeidsmapper, klikk Synkroniser nå, og flytt dem deretter tilbake til Arbeidsmapper

 • Start PC-en på nytt

Kan jeg bruke Arbeidsmapper på iPad-en min?

Ja, det finnes en Arbeidsmapper-app i App Store. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeidsmapper-app for iPad: vanlige spørsmål.

Hvordan slutter jeg å bruke Arbeidsmapper?

Hvis du slutter å jobbe for organisasjonen, bør du fjerne de personlige filene dine fra Arbeidsmapper og slutte å bruke den. Slik gjør du det:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Arbeidsmapper i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Arbeidsmapper.

 3. Trykk eller klikk Slutt å bruke arbeidsmapper.

Hvordan kan jeg få hjelp til arbeidsmapper?

Følg denne framgangsmåten for å få hjelp fra organisasjons IT-administrator for arbeidsmapper:

 1. Åpne Kontrollpanel ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Kontrollpanel i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Kontrollpanel.

 2. Trykk eller klikk System og sikkerhet, og trykk eller klikk deretter Arbeidsmapper.

 3. Trykk eller klikk Kundestøtte per e-post. E-postappen åpnes med en ny melding som inneholder detaljer om arbeidsmappene dine.

 4. Legg til en melding som forklarer hva du trenger hjelp til, og send deretter e-postmeldingen.

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du stille spørsmål og få svar fra fellesskapet på nettstedet for Microsoft-fellesskapet.

Hvis du er administrator og vil ha mer informasjon om Arbeidsmapper, kan du gå til oversiktsartikkelen om Arbeidsmapper på TechNet.

Trenger du mer hjelp?