Leverandører av Bing-data

Logoen til Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía

http://www.inegi.org.mx/

Applied Geographic Solutions, Inc., Cambria, CA. Med enerett.

http://www.appliedgeographic.com

Bing-kart tilbys i samsvar med Microsofts tjenesteavtale og reglene for god oppførsel, og kombinerer veikart og flyfoto i tillegg til unike visninger i fugleperspektiv og 3D-kart for utvalgte områder.

Vi har følgende leverandører:

BEV-logo

bev.gv.at

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Med enerett.

Logoen til Indiana Orthophotography

www.indianamap.org

© 2010 Indiana Orthophotography. Med enerett.

Logoen til TerraItaly

terraitaly.it

© 2010 TerraItaly. Med enerett.

Logoen til Eurosense

eurosense.com

© Eurosense. Med enerett.

Logoen til GeoContent

geocontent.de

© 2010 GeoContent. Med enerett.

ign.fr

Institut Geographique National. Med enerett.

Logoen til IGP

igeo.pt

© 2010 IGP. Med enerett.

Logoen til Intergraph

Intergraph.com

© 2010 Intergraph. Med enerett.

Intermap-logo

Intermap.com

© 2010 Intermap. Med enerett.

Logoen til AND

AND.com

© 2010 AND International Publishers NV. Med enerett.

Logoen til Blom ASA

Blomasa.com

Logoen til CIAT

CIAT.cgiar.com

© 2010 International Center for Tropical Agriculture. Med enerett.

Logoen til Earthstar Geographics

Es-Geo.com

© 2010 Earthstar Geographics LLC. Med enerett.

Geonames

Bing-kart bruker den geografiske databasen GeoNames som komponent i tjenestene for geografisk koding. Databasen geonames.org inneholder flere enn åtte millioner geografiske navn og består av 6,5 millioner unike egenskaper. GeoNames integrerer geografiske data, for eksempel stedsnavn på ulike språk, høyde over havet, befolkning og annen informasjon fra en rekke kilder. Alle lengde- og breddegradskoordinater er i WGS84 (World Geodetic System 1984). GeoNames ble grunnlagt av Marc Wick. Marc er en selvstendig næringsdrivende programvaretekniker som bor i Sveits. Du kan kontakte ham på marc@geonames.org

Logoen til Collins Bartholomew logo

Bartholomewmaps.com

© 2008 Collins BartholomewLtd.

Den ledende, uavhengige leverandøren av geografisk informasjon, Collins Bartholomew, har drevet med kartproduksjon i over 170 år og har et godt rykte over hele verden for kvaliteten på produktene og for nyvinning innen kartografi. Collins Bartholomews produktserie er spesialisert på å tilby kart i middels og liten skala av Storbritannia og hele verden. Produktserien er mye brukt innen publisering, på Internett og i tilpassede løsninger.

Logoen til Ordnance Survey

Ordnancesurvey.co.uk

Dette produktet inkluderer kartdata lisensiert av Ordnance Survey (en britisk regjeringsetat med nasjonalt ansvar for landmåling og kartpublikasjon) med tillatelse fra direktøren (Controller) i Her Majesty's Stationery Office (som publiserer dokumenter fra regjeringen, inkludert lover og forskrifter, samt mindre informasjonstjenester knyttet til offentlig forvaltning). © Crown copyright and/or database right 2010. Med enerett. Lisensnummer 100025324.

Ordnance Survey er Storbritannias nasjonale kartforetak, som tilbyr svært nøyaktige og oppdaterte geografiske data og brukes av regjeringen, bedrifter og enkeltpersoner. Hver dag foretar OS i gjennomsnitt 5 000 oppdateringer av den sentrale databasen, som gjenspeiler nye bygninger og andre naturlige og menneskeskapte endringer. OS produserer og markedsfører en variert mengde digital informasjon og papirkart både direkte og gjennom partnere, basert på kartdataene sine.

Logoen til Getmapping

Getmapping.com

Getmapping PLC Virginia Villas, High Street Hartley Wintney Hampshire, England RG27 8NW Tlf: +44 (0)870 7740174 E-post: sales@getmapping.com

Logoen til Harris

Harris.com

© 2010 Harris Corporation. Med enerett.

Logoen til MapData Sciences

MapDS.com.au

© 2010 MapData Sciences Pty. Ltd. © 2010 PSMA Australia Ltd.

Dataene som kartbildene eller det kartbaserte innholdet bygger på, er opphavsrettsbeskyttet ©. Det er ulovlig å kopiere eller reprodusere dette materialet uten tillatelse. Det fremgår av lisensen at all form for kopiering er forbudt. Uten at det begrenser omfanget av det foregående, er det heller ikke tillatt å gjengi materialet ved bruk av magnetisering, digitalisering, rasterisering, skanning, linjetegning, bruk av elektrostatiske metoder, faksing eller kopiering.

Det er ikke tillatt å foreta omvendt utvikling av materialet som på noen måte kan føre til at de underliggende kartdataene gjenopprettes. Eventuelle spørsmål må rettes til MapData Sciences Pty. Ltd. 110 Pacific Highway, Greenwich NSW 2065, Australia. Tel. +61 2 8436 2800. Du kan også sende en e-post eller gå til nettstedet MapDS.com.au.

Du finner en detaljert lisensavtale på siden om opphavsrett, ansvarsfraskrivelse og vilkår for bruk.

MapData Sciences Pty. Ltd. bekrefter at dataproduktet er utarbeidet basert på data som tredjeparter har opphavsretten til. Du finner en fullstendig liste over de aktuelle tredjepartene på siden om opphavsrett, ansvarsfraskrivelse og vilkår for bruk.

Logoen til NASA

EarthObservatory.nasa.gov

Blue Marble Next Generation med tillatelse fra NASA Earth Observatory Team.

Alle vet at NASA studerer verdensrommet. Ikke alle vet at NASA også studerer jorden. Som en del av feiringen av at NASAs jordobservasjonssystem er ferdigutviklet, har NASA delt det nyeste bildet i serien med fantastiske bilder av jorden, med Bing-kart. Bildet har fått navnet "Blue Marble" (Blå kule). De nye bildene av jorden gir en detaljert presentasjon av planeten vår gjennom et helt år. Ved å dele disse Blue Marble-bildene håper NASA at folk får lyst til å utforske verdenen vår ytterligere fra verdensrommets unike perspektiv. Hvis du vil vite mer om hvordan NASAs bilder av jorden er utviklet, kan du lese historikken bak Blue Marble på nettstedet Earth Observatory.

Blue Marble: Next Generation ble produsert av Reto Stöckli, NASA Earth Observatory (NASA Goddard Space Flight Center). Se The Blue Marble Next Generation: A true color Earth dataset including seasonal dynamics from MODIS hvis du vil ha teknisk informasjon om Blue Marble Next Generation. Du må ha Adobe Reader installert for å kunne vise denne filen på 880 kB.

Logoen til NAVTEQ

Navteq.com

Mapping data © 2010 NAVTEQ. Med enerett.

Disse dataene inneholder informasjon som er tatt med tillatelse av kanadiske myndigheter, innbefattet © Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario.

1993-2010 NAVTEQ B.V. Med enerett. Kilde: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN France. Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen. Dette er basert på elektroniske data fra Ordnance Survey og er brukt med tillatelse fra direktøren (Controller) i Her Majesty's Stationery Office © Crown Copyright, 2010. La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale rifermento anche cartografia numerica ed al tratto drodatta e fornita dalla Regione Toscane. © 2010 Statens kartverk. Kilde: IgeoE - Portugal. Información geográfica propiedad del CNIG. Basert på elektroniske data © National Land Survey Sweden. Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

Logoen til Pictometry

Pictometry.com

© 2010 Pictometry International Corporation. Med enerett.

Du finner ytterligere informasjon om Pictometry og hvordan du kan kjøpe bilder, på nettstedet for Pictometry.

Logoen til SK Planet

SKPlanet.com

© 2015 SK Planet.

Logoen til TomTom

TomTom.com

© TomTom International BV. Med enerett.

Logoen til Traffic.com

Traffic.com

© 2010 Traffic.com, Inc. Med enerett.

Logoen til USGS

usgs.gov

Bing-kart får ortografiske bilder av USA med høy oppløsning fra USGS (U.S. Geological Survey). Bing-kart er vert for to USGS-bildeprodukter, Urban Area og Digital Ortho Quadrangle (DOQ), som er satt sammen til en sømløs mosaikk.

Urban Area-databildene av en rekke store byer har høy oppløsning på én til to fot per piksel og naturlige farger. Urban Area-datasettet er produsert i samarbeid med NGA-programmet (National Geospatial Agency) som startet i 2002.

DOQ-databildene har en høy oppløsning på én meter per piksel, er i gråtoner (svart og hvitt) og dekker 96 prosent av USAs stater som grenser opp til hverandre (48 stater totalt, ikke medregnet Alaska og Hawaii).

Både Urban Area- og DOQ-datasettene er tilgjengelige for utskrift og nedlasting på nettstedet for USGS Seamless Data Distribution System.

Logoen til Weather Decision Technologies

http://www.wdtinc.com

Weather Decision Technologies ble grunnlagt i 1999 og er blitt en global leder innen registrering av værforhold, "nowcasting" og prognosesystemer og -tjenester for partnerne og kundene våre. WDT leverer sine nyskapende iMap Weather-produkter til globale Internett-selskaper, og ClearPoint Weather-tjenesten tilbys til selskaper som overvåker maritime værforhold over hele verden. WDT har hovedkontor og internasjonale kontor i Washington DC, Norman i Oklahoma, München i Tyskland og Tokyo i Japan.

Logoen til ZENRIN

http://www.zenrin.co.jp/

© 2010 ZENRIN

Copyright © ZENRIN CO., LTD. 2010 Med enerett. ZENRIN ble grunnlagt i 1948, og har drevet i kartbransjen i Japan i over 50 år. Vi produserer bykart som dekker utrolige 99 prosent av Japan, samt originale, datastyrte kartteknologier, og er blitt en leder i bransjen. Vi har en sterk markedsandel innen kartprogramvare, navigasjonsprogramvare for bil og relaterte IT-tjenester. Vi har også avdelinger i USA og Europa i tillegg til kartproduksjonssentre i Kina. Disse avdelingene går i spissen for å videreutvikle Zenrins enestående kartografidatabaser.

Logoen til DigitalGlobe

http://www.digitalglobe.com/

© 2010 DigitalGlobe.

Logoen til GeoBC

www.geobc.gov.bc.ca

© 2010 Province of British Columbia.

Logoen til AutoNavi

AutoNavi.com

© 2010 AutoNavi. Med enerett.

Logoen til Wolfram Alpha

Data og andre resultater er levert av Wolfram Alpha.

Deler av dataene, grafikken og andre resultater ("Resultatene") i tjenesten leveres av Wolfram Alpha LLC gjennom sin Computational Knowledge Engine (kunnskapsmotor for beregninger), på http://www.wolframalpha.com ("Wolfram Alpha").

Resultatene omfatter en rekke opphavsrettbeskyttede bilder, plottinger, tabeller og annen grafikk som du har tillatelse til å bruke bare til ikke-kommersielle formål, og hvis du oppgir at Wolfram Alpha er opphavsrettslig eier. Disse resultatene skal ikke anses for å være en sertifisert eller definitiv informasjonskilde som man kan stole på i juridiske, økonomiske, medisinske, sikkerhetsmessige eller andre viktige sammenhenger. Resultatene leveres "som de er", og er bare ment å være til informasjon. Wolfram Alpha gir ingen garantier for resultatene, og du påtar deg all risiko ved bruk av resultatene.

Wolfram Alpha og Computational Knowledge Engine er varemerker for Wolfram Alpha, LCC.

Logoen til Aerials Express

http://www.aerials-express.com

© 2010 Aerials Express. Med enerett.

Logoen til Urban Mapping

http://www.urbanmapping.com/

© 2010 Urban Mapping. Med enerett.

Logoen til Infogroup

http://www.infogroup.com/

© 2013 Infogroup. Med enerett.

Logoen til Indiacom

http://www.indiacom.com

© 2009 Indiacom. Med enerett.

Indiacom er en ledende indisk lisensgiver av forretningsinnhold og utgiver av bransjeregistre og telefonkataloger over hele India.

Med over 20 års erfaring med anskaffelse, validering, forbedring og distribusjon av databaser er Indiacom den foretrukne innholdspartneren til forskjellige velkjente nettbaserte virksomheter og leverandører av firmaoppføringer og prospekteringsdatabaser til en rekke markedsføringsorganisasjoner. Indiacom kjøper også geografiske navigasjonsdata som geografiske koder (lengde-/breddegrad) som gjelder for oppføringene i databasen og har utført undersøkelser for prosjekter på aktiva og møbler når du er på farten, for navigasjonsfirmaer også.

Indiacom kjøper, validerer, fullfører og oppdaterer innholdet i databasen uavhengig, og alt slikt innhold som det lisensierer, eies av Indiacom Ltd.