Regler for god oppførsel

Disse reglene for god oppførsel gjelder for alle MSN- og Windows Live-tjenester og andre tjenester som kan brukes til å legge inn innhold eller dele innhold med andre, når reglene for god oppførsel (tjenestene) vises eller det er en kobling til dem. Les reglene for god oppførsel og eventuell tilleggsinformasjon nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om bestemte tjenester du kan bruke.

Medlemskvalifikasjoner

Tjenestene har 13 års aldersgrense.

Som bruker av tjenesten må du overholde disse reglene for god oppførsel, og du er ansvarlig for alle aktiviteter og alt innhold du legger inn / laster opp.

I tillegg til å overholde disse reglene for god oppførsel er du forpliktet til å overholde alle gjeldende lokale og nasjonale lover og regler.

Forbudt bruk

Det er ikke tillatt å laste opp, legge inn, sende, overføre, distribuere eller legge til rette for distribusjon av innhold (inkludert tekst, bilder, lyd, video, data, informasjon eller programvare), eller på annen måte bruke tjenesten til å legge inn innhold, som:

 • Viser nakenhet av noe slag, inkludert helt eller delvis nakne mennesker eller nakenhet i ikke-menneskelige former, for eksempel tegnefigurer, fantasybilder eller manga

 • Oppfordrer til, forsvarer eller uttrykker pornografi, uanstendighet, vulgaritet, blasfemi, hat, diskriminering, rasisme eller umotivert vold

 • Gir en uriktig fremstilling av kilden til det du legger inn eller laster opp, inkludert å gi deg ut for å være en annen enn den du er

 • Oppgir eller oppretter koblinger til eksterne områder som bryter reglene for god oppførsel

 • Inkluderer innhold som er beskyttet av åndsverklover, retten til privatlivets fred eller vern mot offentliggjøring eller andre gjeldende lover, med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene til innholdet eller har mottatt all relevant fullmakt

 • Er ment å skade eller utnytte mindreårige på noen måte

 • Har til hensikt å anmode om eller samle inn personlig identifiserbar informasjon om mindreårige (alle under 18 år), inkludert, men ikke begrenset til, navn, e-postadresse, hjemmeadresse, telefonnummer eller navnet på skolen de går på

 • Krenker privatlivets fred ved å prøve å innhente, samle inn, lagre eller publisere privat eller personlig identifiserbar informasjon, for eksempel passord, kontoinformasjon, kredittkortnumre, adresser eller annen kontaktinformasjon, uten at vedkommende vet om det og samtykker

 • Er ulovlig eller bryter gjeldende lokale eller nasjonale lover og regler, inkludert, men ikke begrenset til, barnepornografi, dyreporno, incest, ulovlige rusmidler, piratkopiering av programvare og trakassering

 • Truer, forfølger, baktaler, bedrar, fornedrer, plager eller skremmer en person eller gruppe personer, uansett årsak (inkludert på grunnlag av alder, kjønn, uførhet, etnisitet, seksuell legning, rase eller religion), eller egger eller oppfordrer andre til å gjøre dette

 • Skader eller forstyrrer eller har til hensikt å skade eller forstyrre datamaskinen til en annen bruker, eller som lar deg eller andre få ulovlig tilgang til programvare eller omgå sikkerhetssystemet på webområder eller servere, inkludert, men ikke begrenset til, utsending av masseutsendelser

 • Representerer et forsøk på å gi seg ut for å være en Microsoft-ansatt, agent, leder, vert, administrator, sensuransvarlig, en annen bruker eller en hvilken som helst annen person

 • Fremmer eller på annen måte legger til rette for kjøp og salg av ammunisjon eller skytevåpen

 • Inneholder eller kan betraktes som "søppelpost", "spam", "kjedebrev", "pyramidespill", "webbasert markedsføring" eller uønsket reklame

 • Gir feil beskrivelse av innhold du legger inn eller laster opp, eller som inneholder samme eller lignende innhold du allerede har lagt inn

 • Prøver å manipulere tjenestene, inkludert rangerings- og ryktesystemer i tjenestene, ved å bryte en forholdsregel i reglene for god oppførsel, konspirere med andre når det gjelder stemming, eller bruke flere profiler

 • Tilbyr å foreta internasjonale pengeoverføringer av beløp som er over salgsprisen på en vare, og har til hensikt å be om tilbakebetaling av en del av betalingen

 • Inneholder reklame for bli-rik-raskt-prosjekter, rabattkort, gjeldsrådgivning eller spørreundersøkelser eller konkurranser på Internett

Det er ikke tillatt å bruke noen form for automatisert enhet eller dataprogram til å sende inn innlegg uten skriftlig tillatelse fra Microsoft Corporation.

Avslutning og fjerning

Microsoft forbeholder seg retten til, etter eget skjønn og uten å være forpliktet til det, å gå gjennom og fjerne brukerutviklede tjenester og brukeropprettet innhold uten varsel på forhånd, og å slette innhold og kontoer. Microsoft forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å utestenge deltakere eller avslutte tilgang til tjenester.

Rettigheter og ansvar

Vi oppfordrer deg til ikke å dele informasjon som andre kan bruke til å skade deg. Vi oppfordrer foreldre til å være oppmerksomme på, og være med på å kontrollere, innhold som barn legger inn, samt aktivitetene deres, slik at de trygt kan bruke Internett.

Microsoft er ikke ansvarlige for innholdet i brukeropprettede innlegg, oppføringer eller meldinger. Det er opp til deg om du vil vise innhold eller kommunisere med andre. Vi råder deg til å bruke sunn fornuft.

Du har ansvaret for å beskytte datamaskinen mot forstyrrelser, spionprogrammer eller virus som du kan bli utsatt for når du laster ned elementer fra tjenesten. Vi anbefaler at du installerer et antivirusprogram på datamaskinen og holder det oppdatert.

Du kan bruke Rapporter misbruk-koblingen til å rapportere brudd på reglene for god oppførsel.

Microsoft forbeholder seg retten til å korrigere eller endre reglene for god oppførsel eller en hvilken som helst tjeneste når som helst uten varsel på forhånd. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom disse retningslinjene regelmessig for å være sikker på at du opptrer i samsvar med dem.

Noe av informasjonen du oppgir eller laster opp til tjenesten, kan bli lagret utenfor landet du bor i.

All aktivitet på tjenesten er også underlagt Microsoft Services Agreement.

Tillegg til regler for god oppførsel for MSN Video (Soapbox)

Sist oppdatert: april 2009

Merk at dette er et tillegg til reglene for god oppførsel ovenfor. For å forstå reglene for god oppførsel for en bestemt tjeneste må du lese både reglene for god oppførsel og eventuelle tillegg som kommer til anvendelse.

Bare brukere som bor i Australia, Belgia, Brasil, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Hong Kong, India, Italia, Japan, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Singapore, Spania, Storbritannia, Sverige, Thailand, Tyrkia, Tyskland eller USA kan laste opp videoer til Soapbox på MSN Video.

Tillegg til regler for god oppførsel for Bing-kart

Sist oppdatert: januar 2009

Merk at dette er et tillegg til reglene for god oppførsel ovenfor. For å forstå reglene for god oppførsel for en bestemt tjeneste må du lese både reglene for god oppførsel og eventuelle tillegg som kommer til anvendelse.

Utviklere

Hvis du er utvikler og ønsker å bruke Bing-kart-plattformen til å lage egne programhybrider, må du lese gjennom SDK-vilkårene for Bing-kart API her: http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. Du kan også få ytterligere bruksrettigheter ved å inngå en lisensavtale for Bing-kart/Microsoft MapPoint. Kontakt maplic@microsoft.com hvis du vil ha mer informasjon.

Begrensninger

Kartene, bildene og de andre dataene i Bing-kart tilhører Microsoft og våre leverandører. Du har ikke rett til å bruke Bing-kart til masseutskrift eller nedlasting av bilder eller data. Med mindre du har en kontrakt med uttrykkelig tillatelse, har du ikke rett til å gjøre følgende:

 • gå inn i de underliggende kartdataene eller fotomaterialet på annen måte enn ved dokumenterte metoder som angitt i Microsoft

 • omgå tekniske begrensninger i Bing-kart-APIen

 • kopiere, lagre, arkivere eller opprette en database med resultater fra Bing-kart

 • selge, lease eller utlisensiere resultater eller tilgang til Bing-kart-APIen eller Bing-kart

 • kopiere, lagre, laste ned, distribuere, overføre eller endre fotomaterialet

 • Bruk bilder i fugleperspektiv av USA, Canada, Mexico, New Zealand, Australia eller Japan for offentlig bruk uten egen skriftlig tillatelse fra oss. Kontakt maplic@microsoft.com hvis du har spørsmål om dette.

3D-kartomvisning

Vi oppfordrer deg til å lage en 3D-kartomvisningsvideo med innhold fra Bing-kart i 3D. Så lenge du overholder alle begrensningene i dette tillegget og reglene for god oppførsel ovenfor, gir Microsoft deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke og vise innhold fra Bing-kart i 3D for å lage 3D-kartomvisningsvideoer og dele videoene du lager, utelukkende for ikke-kommersiell og personlig bruk. Vi gir deg omfattende rettigheter med hensyn til å lage 3D-kartomvisningsvideoer, men vi kan når som helst og uansett grunn trekke tilbake denne lisensen for begrenset bruk.

Rapporter brudd på disse reglene for god oppførsel

Dette er en gruppe for deg. Hjelp oss med å gjøre den til et sterkt, pulserende og hyggelig fellesskap for alle medlemmene.

 • Hvis du kommer over innhold som medfører brudd på disse reglene for god oppførsel, ber vi deg melde fra.

Takk for at du bruker tjenestene og følger disse reglene for god oppførsel!

 • Oppdatert: april 2009

 • © 2009 Microsoft

 • Varemerker Personvern Juridisk Rapporter misbruk Sikkerhet Hjelp og støtte Konto Tilbakemelding