Hvordan installerer jeg Windows Essentials mens jeg er frakoblet?

Hvis Internett-tilkoblingen din er langsom eller ustabil, kan du laste ned en installasjonsfil for Windows Essentials og deretter kjøre installasjonsprogrammet når du ikke er koblet til Internett. Denne installasjonsmetoden kan også spare tid hvis du vil installere Windows Essentials på flere datamaskiner. Etter at du har lastet ned installasjonsprogrammet til én datamaskin, kan du kopiere det til andre for å installere Windows Essentials der.

Installere Windows Essentials når du ikke er koblet til Internett

  1. Finn installasjonsfilen som passer med ditt operativsystem og språk ved hjelp av installasjonsfilkoblingene på denne websiden, og klikk deretter koblingen.

  2. Når du blir spurt om du vil kjøre eller lagre installasjonsfilen, klikker du Lagre og lagrer filen på skrivebordet.

  3. Når du skal installere Windows Essentials på datamaskinen du bruker, klikker du filen wlsetup-all.exe på skrivebordet. Klikk deretter Kjør, og følg instruksjonene på skjermen.

    – eller –

    Når du skal installere Windows Essentials på en annen datamaskin, kopierer du filen wlsetup-all.exe til en bærbar lagringsenhet, for eksempel en USB-flash-enhet, og deretter kopierer du filen til skrivebordet på den andre datamaskinen. Klikk filen, klikk Kjør, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Juridisk informasjon

Før du installerer Windows Essentials, må du lese informasjonen nedenfor.

Merknader

Trenger du mer hjelp?