Ett eller flere Microsoft-programmer ble ikke installert. Hva gikk galt?

Det kan være flere grunner til at det oppstår en feil når du forsøker å installere Microsoft-programmer. Det kan være fordi det ikke er nok ledig diskplass på datamaskinen, en brannmur blokkerer installasjonen, systemet ikke oppfyller minimumskravene eller en proxy-server hindrer installasjonen. Prøv hvert av følgene feilsøkingstips, eller klikk feilnummeret du mottok, for å få mer konkret veiledning.

Vis alle

Kontroller ledig diskplass på datamaskinen

Det må være minst 400 MB ledig diskplass for at Windows Essentials skal installeres riktig.

Slik kontrollerer du den ledige diskplassen

 1. Klikk StartStartknappen, og klikk deretter Datamaskin.
 2. Under Harddiskstasjoner kontrollerer du om stasjonen du vil installere Windows Essentials på, har 400 MB ledig plass.

Kontroller brannmurinnstillingene

Hvis det er installert et brannmurprogram på datamaskinen, må du sørge for at det tillater installasjon av Windows Essentials.

Se dokumentasjonen for brannmuren eller produsentens webområde hvis du vil ha mer informasjon.

Kjør Diskopprydding

Noen ganger hjelper det å fjerne midlertidige filer på datamaskinen. I tillegg frigjør det mer plass på harddisken.

Slik kjører du Diskopprydding

 1. Klikk StartBilde av startknappen, skriv inn Diskopprydding i søkeboksen, og klikk deretter Diskopprydding i resultatlisten.
 2. Klikk harddiskstasjonen du vil rydde opp på, i listen Stasjoner, og klikk deretter OK.

 3. Merk av for å slette følgende filtyper i kategorien Diskopprydding i dialogboksen Diskopprydding:

  • Nedlastede programfiler

  • Midlertidige Internett-filer

  • Midlertidige filer

  • Midlertidige frakoblede filer

  • Frakoblede filer

 4. Klikk OK, og klikk deretter Slett filer i meldingen som vises.

Se på systemkravene

Datamaskinen må oppfylle minimumskravene til systemet hvis Windows Essentials skal installeres korrekt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se websiden for systemkrav.

Den siste versjonen av Windows Essentials kan ikke kjøre på Windows Vista eller Windows XP.

Obs!

 • Hvis du har installert en tidligere versjon av Windows Essentials, og en feil hindrer et av programmene i å bli oppdatert, oppdateres ingen av programmene.

Kontrollere proxy-innstillingene

Hvis datamaskinen er en del av et firmanettverk, og du får en melding om at proxy-innstillingene dine er feil, må du høre med systemansvarlig om en proxy-server hindrer deg i å installere Windows Essentials. Hvis du ser denne meldingen, og datamaskinen ikke er i et firmanettverk, kan du prøve å kontrollere proxy-innstillingene.

Slik kontrollerer du proxy-innstillingene

 • Klikk StartBilde av startknappen, skriv Alternativer for Internett i søkeboksen, og klikk deretter Alternativer for Internett i listen over resultater.

Prøv å installere Windows Essentials på nytt

Gå til websiden Windows Essentials hvis du vil laste det ned gratis.

Trenger du mer hjelp?