Hvordan bestemmes kategorier for nettinnhold?

Tryggere for familien grupperer mange webområder i kategorier slik at foreldre sparer tid. Her er noen eksempler på kategorier: Barnevennlig, Sosiale nettverk og Innhold uegnet for barn. I stedet for å legge til individuelle webområder i tillatelses- eller blokkeringslistene, kan foreldrene bruke kategorier til å kontrollere hva barna kan se. Hvis forelderen velger en innstilling for webfiltrering som blokkerer en webområdekategori, vil ikke barnet ha tilgang til områder i denne kategorien.

Obs!

  • Selv om Tryggere for familien bruker den nyeste teknologien, kan et system av denne typen aldri være 100 prosent presist. Webfiltrering er en teknologi i utvikling, og innimellom kan den kategorisere et webområde annerledes enn foresatte eller utgiveren av webområdet mener er riktig. Hvis en foresatt eller en utgiver mener at et webområde bør blokkeres eller tillates, men dette ikke har skjedd, kan de rapportere dette til Tryggere for familien-teamet

Webområdene kategoriseres i første omgang ved hjelp av en datamaskinanalyse, som deretter godkjennes av en kontrollør. Hvis et webområde er populært, og innholdet er stabilt, lagres adressen i en liste på datamaskinen der innholdet rangeres. Hvis et webområde ikke er tilstrekkelig populært til å bli registrert på listen, eller innholdet på webområdet endres ofte, fastslår Tryggere for familien hvilken kategori området tilhører, ved hjelp av en innholdsrangeringstjeneste.

Innholdsrangeringstjenesten vurderer webområder basert på et regelsett. Tjenesten forteller Tryggere for familien et av følgende:

  • Webområdet tilhører en bestemt kategori (for eksempel webområder med innhold uegnet for barn).

  • Webområdet er et område av generell interesse og tilhører ikke noen kategori.

  • Webområdet er ukjent, og tjenesten kan ikke kategorisere det med tilstrekkelig sikkerhet.

Trenger du mer hjelp?