Importere bilder og videoer til Movie Maker

Du kan importere bilder og videoer fra mange ulike typer kameraer og enheter til PCen ved hjelp av Movie Maker. Når du importerer bilder og videoer, kopieres de fra kameraet eller enheten til PCen. Deretter kan du bruke dem i filmene dine i Movie Maker. De vises også i Fotogalleri.

Her er noen enheter du kan importere bilder eller videoer fra:

 • Et digitalt kamera eller en telefon som er koblet til PCen med en USB-kabel

 • Et minnekort av typen SD (Secure Digital), mini SD eller CompactFlash som er i en kortleser

 • En data-CD eller -DVD

 • Et videokamera som spiller inn på en intern harddisk eller et flash-minnekort

 • Et videobånd som er i et digitalt videokamera eller i et HDV-videokamera (High‑Definition Video)

Hvis du har et webkamera som er innebygd på PCen eller koblet til PCen med en USB-kabel, kan du spille inn video direkte fra et webkamera og legge til videoen i Movie Maker.

Vis alle

Slik importerer du bilder og videoer fra et digitalt kamera, en harddisk eller et flash-minnebasert videokamera, et CompactFlash-minnekort eller et annet minnekort som er i en minnekortleser, eller en data-CD eller -DVD:

 1. Åpne Movie Maker.

 2. Gjør ett av følgende, avhengig av enhetstypen du importerer fra:

  • Koble det digitale kameraet eller telefonen til PCen med en USB-kabel, og slå den deretter på.

  • Koble et videokamera som spiller inn på en intern harddisk eller et flash-minnekort, til PCen ved hjelp av en USB-tilkobling.

  • Sett inn minnekortet i en kortleser (hvis du har en).

  • Sett inn data-CDen eller -DVDen i den optiske stasjonen på PCen.

 3. Klikk Movie Maker-knappen, og klikk deretter Importer fra enhet.

 4. Hvis meldingen Bilder og videoer vil bli importert til Fotogalleri vises, klikker du OK.

 5. Klikk enheten du vil importere bilder og videoer fra, i vinduet Importer bilder og videoer, og klikk deretter Importer.

 6. (Valgfritt) Klikk Flere alternativer, gjør ønskede endringer, og klikk deretter OK. Du kan for eksempel velge hvor du vil lagre filene, og hvilket format du vil bruke for mappene og filene.

  Hvis kameraet kan oppdage om du tar bilder loddrett eller vannrett, kan PCen automatisk rotere JPEG-bilder i den riktige retningen når de importeres. Hvis du vil deaktivere automatisk rotering, fjerner du merket for Roter bilder under importering.

 7. Gjør ett av følgende på siden Nye bilder og videoer ble funnet:

  • Hvis du vil se gjennom, organisere og velge bilder og videoer du vil importere, klikker du Se gjennom, ordne og grupper elementer som skal importeres, klikker Neste, og deretter går du til trinn 8.

  • Hvis du vil importere alle bildene og videoene med en gang, klikker du Importer alle nye elementer nå, skriver inn et navn på alle bildene og videoene og klikker deretter Importer.

   Alle bildene og videoene blir importert. Gå til trinn 9 for å fortsette.

 8. Gjør ett eller flere av følgende på siden Velg gruppene du vil importere, og klikk deretter Importer:

  • Bildene og videoene grupperes etter datoen da de ble tatt. Hvis du vil endre tidsintervallet for bilde- og videogrupperingene, flytter du glidebryteren Juster grupper.

  • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av gruppen hvis du vil importere en gruppe bilder og videoer. Fjern merket i avmerkingsboksene for grupper med bilder og videoer du ikke vil importere.

  • Hvis du vil vise alle bildene og videoene i en gruppe, klikker du Vis alle elementer ved siden av gruppen.

  • Klikk Angi et navn for hver gruppe bilder og videoer du vil importere, og skriv deretter inn et navn på gruppen.

  • Hvis du vil tilordne merker til en gruppe, klikker du Legg til merker, og deretter skriver du inn et nytt merkenavn for denne gruppen bilder og videoer eller klikker et eksisterende merke. Hvis du vil angi flere merker, skriver du inn et semikolon mellom hvert merke for å skille dem.

 9. I Fotogalleri merker du av i avmerkingsboksen i øverste venstre hjørne for hvert av de bildene og videoene du vil bruke i filmen.

 10. Klikk Film i Del-gruppen i kategorien Opprett.

  De valgte bildene og videoene legges til i dreieboken i Movie Maker.

Obs! 

 • Før du fjerner bildene eller videoene fra telefonen, kameraet eller minnekortet, kan det være lurt å kopiere dem til skrivbare DVDer eller CDer, en ekstern harddisk eller til en nettbasert lagringstjeneste, slik at du har en sikkerhetskopi.

 • Video- og musikkfiler som bruker DRM (Digital Rights Management), kan ikke brukes i Movie Maker.

Slik importerer du video fra et videobånd i et digitalt videokamera:

 1. Åpne Movie Maker.

 2. Koble det digitale videokameraet til PCen ved hjelp av en IEEE 1394-kabel, og aktiver modusen for avspilling/VCR på det digitale videokameraet.

 3. Klikk Movie Maker-knappen, og klikk deretter Importer fra enhet.

 4. Hvis meldingen Bilder og videoer vil bli importert til Fotogalleri vises, klikker du OK.

 5. Velg det digitale videokameraet i vinduet Importer bilder og videoer, og klikk deretter Importer.

 6. (Valgfritt) Klikk Flere alternativerImporter video-siden, gjør ett eller flere av følgende, og klikk deretter OK:

  • Velg alternativene du vil bruke, for eksempel hvor du vil lagre filene og hvilket format du vil bruke for mappen og filnavnene.

  • Hvis videobåndet inneholder flere forskjellige scener, kan hver scene importeres som en egen fil. Merk av for Importer videoer som flere filer (ikke tilgjengelig for HD-video) for å gjøre dette. Hvis det er mindre enn 30 sekunder mellom slutten av én scene og begynnelsen på neste, importeres de som én fil.

 7. Skriv inn et navn for videoen du vil importere, på Importer video-siden, gjør ett av følgende, og klikk deretter Neste:

  • Klikk Importer hele videoen hvis du vil importere alle videoene på videobåndet til PCen. Gå til trinn 10 etter at videoen er importert.

   Videobåndet blir importert til PCen og spolt tilbake automatisk.

  • Klikk Velg deler av videoen som skal importeres, og fortsett med trinn 8.

  • Klikk Brenn hele videoen på DVD, og skriv inn en DVD-menytittel.

   Videoen importeres til PCen og brennes på en DVD. Når du har brent en DVD, klikker du Lukk på siden DVDen er klar.

   Hvis du vil bruke dette alternativet og brenne videoen direkte på en DVD, må Windows DVD Maker være installert på PCen. Du må også ha en DVD-brenner installert og legge en tom, skrivbar DVD i den.

   Når det gjelder Windows Vista, er Windows DVD Maker inkludert i utgavene Windows Vista Home Premium og Windows Vista Ultimate.

   Når det gjelder Windows 7, er Windows DVD Maker inkludert i utgavene Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise og Windows 7 Ultimate.

   Windows DVD Maker er ikke inkludert i Windows 8.1. Hvis du kjører Windows 8.1 og vil brenne en DVD du kan spille av i en DVD-spiller, må du bruke et DVD-brenningsprogram fra en tredjepart.

 8. Bruk kameraet til å finne den delen av videoen du vil importere først, i Importer video-vinduet, og klikk deretter Importer.

  Hvis du vil stoppe importen av videoen etter en bestemt tidsperiode, merker du av for Stopp importering etter (min), og deretter velger du en tidsperiode.

 9. Klikk Stopp hvis du vil stoppe importen av videoen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Bruk kameraet til å gå til en annen del av videoen du vil importere, og importer deretter den delen av videoen også. Klikk Fullfør når du er ferdig å importere hele videoen du vil ha, fra videobåndet.

  • Hvis du har importert hele videoen du vil ha, klikker du Fullfør. Videoen importeres og lagres som en DV‑AVI-fil.

 10. Merk av i avmerkingsboksen i øvre venstre hjørne i Fotogalleri for videoen du vil bruke i filmen.

 11. Klikk Film i Del-gruppen i kategorien Opprett.

  De valgte bildene og videoene legges til i dreieboken i Movie Maker.

Obs! 

 • Hvis du importerer video fra et HDV-videokamera (High‑Definition Video), kan du bare importere hele videobåndet.

Trenger du mer hjelp?