Hvordan importerer jeg bilder og videoer til Movie Maker?

Du kan importere bilder og videoer fra mange forskjellige typer kameraer og enheter til datamaskinen ved hjelp av Movie Maker. Når du importerer bilder og videoer, kopieres de fra kameraet eller enheten til datamaskinen. Deretter kan du bruke dem i filmene dine i Movie Maker. De vises også i Fotogalleri.

Her er noen enheter du kan importere bilder eller videoer fra:

 • Et digitalt kamera

 • Et flash-minnekort, for eksempel et Secure Digital- (SD) eller CompactFlash-minnekort, som er i en kortleser

 • En data-CD eller -DVD

 • Et videokamera som spiller av på en intern harddisk eller et flash-minnekort

 • Et videobånd som er i et digitalt videokamera (DV) eller i et High‑Definition Video-kamera (HDV)

 • En mobiltelefon du har koblet til datamaskinen

Dersom Movie Maker kjører på Windows 7 og du har et webkamera installert og tilkoblet datamaskinen, kan du ta opp video direkte fra webkameraet. Webkameraer er ofte koblet til datamaskinen via en USB-tilkobling. Enkelte nyere bærbare datamaskiner har imidlertid et innebygd webkamera øverst på skjermen.

Vis alle

Slik importerer du bilder og videoer fra et digitalkamera, en harddisk eller et flash-minnebasert videokamera, en minnekortleser eller en data-CD eller -DVD

 1. Åpne Movie Maker ved å klikke Start Startknappen. Skriv inn Movie Maker i søkeboksen, og klikk deretter Movie Maker i listen over resultater.
 2. Gjør ett av følgende, avhengig av enhetstypen du importerer fra:

  • Koble digitalkameraet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen, og slå deretter på kameraet.

  • Koble et videokamera som spiller inn på en intern harddisk eller et flash-minnekort, til datamaskinen ved hjelp av en USB-tilkobling.

  • Sett inn flash-minnekortet i en kortleser (hvis du har en).

  • Sett inn data-CDen eller -DVDen i diskstasjonen på datamaskinen.

 3. Klikk Movie Maker-knappen, og klikk deretter Importer fra enhet.

 4. Hvis meldingen Bilder og videoer vil bli importert til Fotogalleri vises, klikker du OK.

 5. I vinduet Importer bilder og videoer klikker du enheten du vil importere bilder og videoer fra, og deretter klikker du Importer.

 6. (Valgfritt) Klikk Flere alternativer, gjør de endringene du vil og klikk deretter OK. Alternativene kan inkludere hvor du skal lagre filene og hvilket format som skal brukes for mappen og filnavnene.

  Hvis kameraet kan oppdage om du tar bilder loddrett eller vannrett, kan datamaskinen automatisk rotere JPEG-bilder i den riktige retningen når de importeres. Hvis du vil deaktivere automatisk rotering, fjerner du merket for Roter bilder under importering.

 7. Gjør ett av følgende på siden Nye bilder og videoer ble funnet:

  • Hvis du se gjennom, organisere og angi bilder og videoer som skal importeres, klikker du Se gjennom, ordne og grupper elementer som skal importeres, klikker Neste, og deretter går du til neste trinn.

  • Hvis du vil importere alle bildene og videoene med en gang, klikker du Importer alle nye elementer nå, skriver inn et navn på alle bildene og videoene og klikker deretter Neste.

   Alle bildene og videoene blir importert. Gå til trinn 9 for å fortsette.

 8. På siden Velg gruppene du vil importere gjør du ett eller flere av følgende, og deretter klikker du Importer:

  • Bildene og videoene grupperes etter datoen da de ble tatt. Hvis du vil endre tidsintervallet for bilde- og videogrupperingene, flytter du glidebryteren Juster grupper.

  • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av gruppen for å importere en gruppe av bilder og videoer. Fjern merket i avmerkingsboksene for grupper av bilder og videoer du ikke vil importere.

  • Hvis du vil vise alle bildene og videoene i en gruppe, klikker du Vis alle elementer ved siden av gruppen.

  • For hver gruppe bilder og videoer du vil importere klikker du Angi et navn, og deretter skriver du inn et navn på gruppen.

  • Hvis du vil tilordne merker til en gruppe, klikker du Legg til merker, og deretter skriver du inn et nytt merkenavn for denne gruppen av bilder og videoer, eller klikker et eksisterende merke. Hvis du vil angi flere merker, skriver du inn et semikolon mellom hvert merke for å skille dem.

 9. I Fotogalleri merker du av i boksen øverst til venstre for hvert av bildene eller videoene du vil bruke i filmen.

 10. Klikk Film i Del-gruppen i kategorien Opprett.

  De valgte bildene og videoene legges til dreieboken i Movie Maker.

Obs!

 • Før du fjerner bildene eller videoene fra minnekortet eller kameraet, kan det hende at du vil kopiere dem til skrivbare DVDer eller CDer, en ekstern harddisk eller til en webbasert lagringstjeneste slik at du har en sikkerhetskopi.

 • Video- og musikkfiler som bruker DRM (Digital Rights Management), kan ikke brukes i Movie Maker.

Slik importerer du video fra et videobånd i et DV-kamera

 1. Åpne Movie Maker ved å klikke Start Startknappen. Skriv inn Movie Maker i søkeboksen, og klikk deretter Movie Maker i listen over resultater.
 2. Koble det digitale videokameraet (DV) til datamaskinen ved hjelp av en IEEE 1394-kabel, og bytt det digitale videokameraet til avspillings-/VCR-modus.

 3. Klikk Movie Maker-knappen, og klikk deretter Importer fra enhet.

 4. Hvis meldingen Bilder og videoer vil bli importert til Fotogalleri vises, klikker du OK.

 5. I vinduet Importer bilder og videoer velger du DV-kameraet, og deretter klikker du Importer.

 6. (Valgfritt) Klikk Flere alternativerImporter video-siden, gjør ett eller flere av følgende, og klikk deretter OK:

  • Velg alternativene du vil bruke, for eksempel hvor du skal lagre filene og hvilket format som skal brukes for mappen og filnavnene.

  • Hvis videobåndet inneholder flere forskjellige scener, kan hver scene importeres som en egen fil. Merk av for Importer videoer som flere filer (ikke tilgjengelig for HD-video) for å gjøre dette. Hvis det tok mindre enn 30 sekunder mellom slutten av én scene og begynnelsen på den neste, importeres de som en enkelt fil.

 7. På siden Importer video skriver du inn et navn på videoen du vil importere, gjør ett av følgende og klikker deretter Neste:

  • Klikk Importer hele videoen for å importere alle videoene på videobåndet til datamaskinen. Gå til trinn 10 etter at videoen er importert.

   Videobåndet blir importert til datamaskinen og spolt tilbake automatisk.

  • Klikk Velg deler av videoen som skal importeres, og fortsett med trinn 8.

  • Klikk Brenn hele videoen på DVD, og angi en menytittel for DVD.

   Videoen blir importert til datamaskinen og brent på en DVD. Når du har brent en DVD, klikker du Lukk på siden DVDen er klar.

   Hvis du vil bruke dette alternativet og brenne videoen direkte på en DVD, må Windows DVD Maker være installert på datamaskinen. Du må også ha en DVD-brenner installert med en tom, skrivbar DVD i den.

   I Windows Vista er Windows DVD Maker inkludert i Windows Vista Home Premium og Windows Vista Ultimate.

   I Windows 7 er Windows DVD Maker inkludert i Windows 7 Home Premium og Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise og Windows 7 Ultimate.

 8. I Importer video-vinduet bruker du kameraet til å finne den delen av videoen du vil importere først og klikker deretter Importer.

  Hvis du vil stoppe importering av videoen etter en bestemt tidsperiode, merker du av for Stopp importering etter (min), og deretter velger du en tidsperiode.

 9. Klikk Stopp for å stoppe importeringen av videoen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Bruk kameraet til å gå til en annen del av videoen du vil importere og deretter importere den delen av videoen også. Klikk Fullfør når du er ferdig med å importere hele videoen du vil ha fra videobåndet.

  • Hvis du har importert hele videoen du vil ha, klikker du Fullfør. Videoen blir importert og lagret som en DV‑AVI-fil.

 10. I Fotogalleri merker du av i avmerkingsboksen øverst i venstre hjørne for videoen du vil bruke i filmen.

 11. Klikk Film i Del-gruppen i kategorien Opprett.

  De valgte bildene og videoene legges til dreieboken i Movie Maker.

Obs! 

 • Hvis du importerer video fra et HDV-kamera (High‑Definition Video), kan du bare importere hele videobåndet.


Andre ressurser

Trenger du mer hjelp?
Still spørsmålet ditt i Movie Maker-foraene

Har du ideer om Movie Maker?
Gi en tilbakemelding